Hoạt động Trader Forex

Lọc Các sự kiện

Chỉ hiển thị:
Thông điệp Chia sẻ Trạng thái
Các Giao dịch Mở
Các Giao dịch đã đóng
Chỉ các nhà cung cấp với những người theo dõi thực
Tâm lý Thị trường

Các cặp tiền tệ được chọn bởi ZuluTraders trong vòng 4 tiếng trước

 • AUD/CAD DÀI 99.1%
 • GBP/AUD NGẮN 99.6%
 • EUR/USD DÀI 62.5%
 • GBP/USD NGẮN 79.8%
 • GBP/NZD NGẮN 99.2%
 • USD/JPY DÀI 59.8%
 • XAU/USD DÀI 87.7%
 • EUR/AUD NGẮN 95%
 • USD/CAD DÀI 74.3%
 • GBP/JPY DÀI 87.1%
 • AUD/NZD NGẮN 90.8%
 • GBP/CAD NGẮN 96.3%
 • NZD/USD DÀI 90%
 • EUR/NZD NGẮN 96.3%
 • NZD/CHF DÀI 95.7%
 • NZD/CAD DÀI 96.2%
 • AUD/USD DÀI 82.1%
 • USD/CHF NGẮN 82.5%
 • EUR/GBP DÀI 65%
 • EUR/CHF NGẮN 67.7%
 • AUD/JPY DÀI 53.5%
 • NZD/JPY DÀI 56.7%
 • EUR/CAD DÀI 53.6%
 • GBP/CHF NGẮN 54.2%
 • EUR/JPY DÀI 58.9%
 • CAD/JPY DÀI 61%
 • CHF/JPY DÀI 66.7%
 • V DÀI 100%
 • CAD/CHF DÀI 51.4%
 • AUD/CHF DÀI 64.3%