Δραστηριότητα των Forex Traders

Φίλτρα Αναζήτησης

Προβολή μόνο:
Μηνύματα Κατάστασης
Ανοιχτές Συναλλαγές
Κλεισμένες Συναλλαγές
Traders με Live Επενδυτές
Κλίμα Αγοράς

Δες ποιές θέσεις άνοιξαν οι Traders της ZuluTrade τις τελευταίες 4 ώρες

 • AUD/CAD ΑΓΟΡΑ 99.1%
 • GBP/AUD ΠΩΛΗΣΗ 99.6%
 • EUR/USD ΑΓΟΡΑ 62.5%
 • GBP/USD ΠΩΛΗΣΗ 79.8%
 • GBP/NZD ΠΩΛΗΣΗ 99.2%
 • USD/JPY ΑΓΟΡΑ 59.8%
 • XAU/USD ΑΓΟΡΑ 87.7%
 • EUR/AUD ΠΩΛΗΣΗ 95%
 • USD/CAD ΑΓΟΡΑ 74.3%
 • GBP/JPY ΑΓΟΡΑ 87.1%
 • AUD/NZD ΠΩΛΗΣΗ 90.8%
 • GBP/CAD ΠΩΛΗΣΗ 96.3%
 • NZD/USD ΑΓΟΡΑ 90%
 • EUR/NZD ΠΩΛΗΣΗ 96.3%
 • NZD/CHF ΑΓΟΡΑ 95.7%
 • NZD/CAD ΑΓΟΡΑ 96.2%
 • AUD/USD ΑΓΟΡΑ 82.1%
 • USD/CHF ΠΩΛΗΣΗ 82.5%
 • EUR/GBP ΑΓΟΡΑ 65%
 • EUR/CHF ΠΩΛΗΣΗ 67.7%
 • AUD/JPY ΑΓΟΡΑ 53.5%
 • NZD/JPY ΑΓΟΡΑ 56.7%
 • EUR/CAD ΑΓΟΡΑ 53.6%
 • GBP/CHF ΠΩΛΗΣΗ 54.2%
 • EUR/JPY ΑΓΟΡΑ 58.9%
 • CAD/JPY ΑΓΟΡΑ 61%
 • CHF/JPY ΑΓΟΡΑ 66.7%
 • V ΑΓΟΡΑ 100%
 • CAD/CHF ΑΓΟΡΑ 51.4%
 • AUD/CHF ΑΓΟΡΑ 64.3%