Forex Traders Activity

Филтриране на събития

Покажете само:
Съобщения за статус
Отворени позиции
Затворени позиции
С абонирани потребители с реални сметки
Market Sentiment

Доставчиците на сигнали в ZuluTrade са отворили следните позиции през последните

 • AUD/CAD ДЪЛГА 98.7%
 • GBP/AUD КЪСА 99.6%
 • EUR/USD ДЪЛГА 59.5%
 • GBP/USD КЪСА 78%
 • GBP/NZD КЪСА 99.2%
 • USD/JPY ДЪЛГА 55.7%
 • XAU/USD ДЪЛГА 90.2%
 • GBP/CAD КЪСА 66.7%
 • EUR/AUD КЪСА 90.5%
 • USD/CAD ДЪЛГА 81.2%
 • GBP/JPY ДЪЛГА 89.3%
 • AUD/NZD КЪСА 96.1%
 • NZD/USD ДЪЛГА 89.7%
 • NZD/CHF ДЪЛГА 96%
 • AUD/USD ДЪЛГА 81.6%
 • NZD/CAD ДЪЛГА 96.3%
 • USD/CHF КЪСА 77.4%
 • EUR/GBP ДЪЛГА 71.7%
 • EUR/CAD ДЪЛГА 84.4%
 • NZD/JPY ДЪЛГА 55.1%
 • AUD/JPY ДЪЛГА 52.7%
 • GBP/CHF КЪСА 91%
 • AUD/CHF ДЪЛГА 52.6%
 • EUR/NZD ДЪЛГА 54.2%
 • EUR/CHF ДЪЛГА 72.9%
 • EUR/JPY ДЪЛГА 63.5%
 • V ДЪЛГА 100%
 • CAD/JPY ДЪЛГА 66.7%
 • CHF/JPY ДЪЛГА 72.7%
 • CAD/CHF КЪСА 53.1%