แนะนำโปรแกรมกิจการในเครือ

ปรับเปลี่ยนคครั้งที่แล้วเมื่อ

1. กิจการในเครือ ZuluTrade

A. การแนะนำสู่กิจการในเครือ

กิจการในเครือสามารถเป็นได้ทั้งผู้ใช้งานส่วนบุคคลและบริษัทที่ได้เข้าร่วมในโปรแกรมกิจการในเครือของ ZuluTrade และประชาสัมพันธ์การบริการของ ZuluTrade กิจการในเครือลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมและเลือก URL(ที่อยู่อิเล็คทรอนิคของเว็บไซต์)เฉพาะซึ่งกิจการในเครือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ZuluTrade ได้ โดยการประชาสัมพันธ์ ZuluTrade กิจการในเครือแนะนำลูกค้านั้น(ผู้ใช้งานใหม่)ให้รู้จักกับการซื้อขายอัตโนมัติแบบ ฟอเร็กซ์ ของ ZuluTrade

บริษัท ในเครือได้รับค่านายหน้าสำหรับการบริการของพวกเขาสำหรับบัญชีที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของพันธมิตรฯ (URL)

เพื่อการสนับสนุนกิจการในเครืออย่างเป็นทางการ ZuluTrade จัดเตรียมวัตถุดับ คำชี้แนะ หน้าเว็บเพจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผนการโฆษณาของกิจการในเครือ

โปรแกรมกิจการในเครือเสนอโอกาสทางการลงทุนที่ดีเยี่ยมเพื่อเพิ่มเติมจากรายได้รายเดือน โปรแกรม ZuluTrade มีความยืดหยุ่น; ดังนั้นกำไรที่ได้รับจึงขึ้นอยู่กับเวลาและแรงงานที่ลงทุนไป

นโยบายทั่วไป

บริษัท ZuluTrade จำกัดไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับรองอย่างเป็นทางการ หรือเกี่ยวข้องทางธุรกิจใด ๆ กับกิจการในเครือใด ๆ ในทุกรูปแบบ ZuluTrade เพียงให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขายอัตโนมัติ

B. ความจำเป็นต่อการลงทะเบียน

ในการตกลงกับการใช้บริการของ ZuluTrade คุณตกลงที่จะ: (1) ให้ข้อมูลที่เป็นจริง เที่ยงตรง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณเองตามที่ต้องการในส่วนโปรแกรมการลงทะเบียนออนไลน์ของกิจการในเครืออ และ (2) บำรุงรักษา ปรับเปลี่ยนเท่าที่ข้อมูลการลงทะเบียนที่จำเป็นเพื่อคงความเป็นจริง เที่ยงตรง เป็นปัจจุบันและครบถ้วน ถ้าคุณให้ข้อมูลใดที่เป็นเท็จ ไม่เที่ยงตรง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน หรือ ZuluTrade มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ในการสงสัยว่าข้อมูลที่ให้เป็นเท็จ ไม่เที่ยงตรง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน ZuluTrade มีสิทธิ์ที่จะล้มเลิกบัญชีของคุณและปฏิเสธการใช้บริการทั้งในปัจจุบัน และอนาคต(หรือส่วนหนึ่งส่วนใด)

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานมีผลบังคับใช้ก่อนที่จะมีขั้นตอนการขอถอนเงิน การล้มเหลวในการให้ข้อมูลดังกล่าวจะส่งผลให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการขอถอนเงินของคุณ

สำหรับผู้ที่พำนักในอเมริกาเท่านั้น

การชักชวนผู้ที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา โดยที่ไม่ต้องเป็นสมาชิก NFA เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างยิ่ง บุคคลใดหรือองค์กรใดที่เชิญชวนลูกค้าชาวอเมริกันนั้นจะต้องลงทะเบียนเป็นนายหน้าแนะนำกับ CFTC

C. ระเบียบการของกิจการในเครือ

1. ข้อมูล ข้อความ การนำเสนอภาพนิ่ง ซอฟ์ทแวร์ ดนตรี เสียง รูปภาพ กราฟิก วิดีทัศน์ ข้อความสั้น หรือส่วนอื่นส่วนใดทั้งหมด (ต่อไปนี้เรียกว่า "เนื้อหา") ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์สู่สาธารณะหรือส่งเป็นการส่วนตัวจะเป็นส่วนรับผิดชอบจากบุคคลอันเป็นแหล่งที่มาของเนื้อหานั้น ๆ นั่นหมายถึงว่าคุณ(กิจการในเครือ) และไม่ใช่ ZuluTrade จะต้องถือความรับผิดชอบทั้งหมดในทุก ๆ ข้อความที่คุณได้อัฟโหลด โพสต์ อีเมล์์ ส่งหรือไม่เช่นนั้นต้องเกิดขึ้นโดยอ้างอิงถึง ZuluTrade หรือการบริการของ ZuluTrade

2. อย่างไรก็ตามในการใช้บริการ ZuluTrade กิจการในเครือจะต้องไม่ใช้หรือโพสต์เนื้อหา ข้อความ หรือบลอกซึ่งเป็นการโจมตี ไม่เหมาะสม น่ารังเกียจหรือละเมิดลิขสิทธิ์ แบรนด์ รูปภาพหรือตราสัญลักษณ์ แต่ทว่า ZuluTrade สงวนสิทธิ์(แต่ไม่ได้เป็นข้อบังคับ)ในการพิจารณาปฏิเสธนำเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้เพื่อการบริการของ ZuluTrade ออกได้ตลอดเวลา ZuluTrade ยังสงวนสิทธิ์ในการนำเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยกิจการในเครือส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริการของ ZuluTrade ซึ่ง ZuluTrade เห็นว่าเป็นการขัดต่อนโยบายของทางบริษัทหรือมาตรฐานการกำกับดูแลที่มีอยู่ออกไป โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหมวด "การโฆษณาและแนวทางการโฆษณา"

3. 3. พันธมิตรจะไม่ส่งใด ๆ ที่เรียกว่า“โฆษณาคั่นระหว่าง”,”Parasite ware”,”Parasitic Marketing”, “Shopping assistant application”, “toolbar installation and/or add-ons”,”Shopping Wallets” หรือ, ”Deceptive pop-ups and/or pop-under” ให้กับลูกค้าในเวลาที่ลูกค้าคลิกการเชื่อมโยงที่มีคุณสมบัติจนกว่าจะถึงเวลาที่ลูกค้าได้ออกจากเว็บไซต์ของพันธมิตรโดยสมบูรณ์แล้ว เนื้อหาที่ซ่อนหรือปิดบังเป็นสิ่งต้องห้าม ในฐ หากมีการใช้ ”Parasite ware” and ”Parasitic Marketing” ซึ่งหมายความถึงโปรแกรมที่ (ก) มีเจตนาตั้งใจหรือโดยตรงที่ทำให้เกิดการเขียนทับของพันธมิตรและคอมมิชชั่นที่ไม่ใช่พันธมิตรติดตามคุกกี้ผ่านวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากการคลิกของลูกค้าเริ่มต้นในการเชื่อมโยงที่มีคุณสมบัติ บนหน้าเว็บหรืออีเมล; (ข) การขัดขวางการค้นหาเพื่อเปลี่ยนเส้นทางผ่านซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งจึงทำให้เกิดป๊อปอัพ / การติดตามคุกกี้ที่จะใส่ในสถานที่หรือคอมมิชชั่นอื่น ๆ ติดตามคุกกี้จะถูกเขียนทับที่ผู้ใช้จะภายใต้สถานการณ์ปกติได้มาถึงที่ปลายทางเดียวกัน ผ่านผลที่ได้รับจากระบบ; (ค) ติดตามผ่านการโหลดของเว็บไซต์ของพันธมิตร ที่เชื่อมโยงที่ซ่อนอยู่และอัพอัตโนมัติป๊อปที่นำไป Zulutrade.com; (ง) เป้าหมายข้อความในเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจากเว็บไซต์เหล่านั้นร้อยละ 100 เป็นเจ้าของโดยเจ้าของแอพลิเคชันสำหรับวัตถุประสงค์ของการตลาด; (จ) เอามาแทนที่หรือปิดกั้นการแจริงงผลของป้ายพันธมิตรที่มีป้ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ที่อยู่บนเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของโดยเจ้าของของโปรแกรม

4. พันธมิตรที่ถูกจะพบว่ามีการทำผิดกฎหรือหาผลประโยชน์จากโดเมนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าจะถูกแบนถาวรจากโปรแกรม และคอมมิชชั่นทั้งหมดของพวกเขาจะย้อนกลับ

D. กิจการในเครือกลุ่มที่ไม่ใช้เป้าหมาย

 1. ส่วนน้อย
  กิจการในเครืออาจไม่ได้มุ่งเน้นการโฆษณาของตนอย่างจริงจังไปยังบุคคลใดๆ ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยไม่คำนึงถึงอายุของคนส่วนใหญ่ในสถานที่ที่เป็นกิจการในเครือทำการตลาด
 2. ผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา
  กิจการในเครืออาจไม่ได้มุ่งเน้นการโฆษณาของตนอย่างจริงจังไปยังบุคคลใดๆ ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ยกเว้นจากข้อกำหนดดังกล่าวได้แก่บุคคลใดๆ หรือบริษัทใดๆ ที่จดทะเบียนกับ CFTC และมีหมายเลขสมาชิกของ NFA
ดีที่สุด

2. กำลังสร้างบัญชีกิจการในเครือ

A. วิธีการเปิดบัญชี

 1. เข้าสู่หน้าแรกของเวปไซต์ของ ZuluTrade (http://www.zulutrade.com).
 2. ไปที่หมวด โปรแกรม ที่ด้านล่างของหน้า คลิกที่ โปรแกรมในเครือ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม มาเป็นกิจการในเครือ
 3. กรอกข้อมูลในทุกหัวข้อทีอยู่ในแบบลงทะเบียนออนไลน์
 4. อ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไข, และทำเครื่องหมายในช่องเลือกที่กำหนดไว้ถ้าคุณตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขนั้น
 5. คลิกปุ่ม ต้องการเป็นกิจการในเครือ เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมด
 6. คุณจะได้รับอีเมล์จาก ZuluTrade บรรจุURL ของกิจการในเครือโดยเฉพาะของคุณ, ชื่อบัญชี, รหัสผ่าน และลิงค์เพื่อเปิดการใช้งานบัญชี. ก่อนใช้งานบัญชีใหม่ของคุณ คุณจะต้องเปิดการใช้งานบัญชีโดยการคลิกที่ลิงค์เพื่อเปิดการใช้งานที่บรรจุไว้ในอีเมล์ถึงคุณ

ในกรณีที่คุณต้องการที่จะส่งเสริมเฉพาะ AAAFx กรุณาติดต่อสำนักงานบริษัท ในเครือของเราที่ affiliates@zulutrade.comเพื่อพิจารณาคำขอของคุณ

B. เอกสารประกอบการเป็นกิจการในเครือ

บัญชีกิจการในเครือแบบบุคคลธรรมดา

เพื่อให้แน่ใจว่ากิจการในเครือของเราสอดคล้องกับกระบวนการการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (due diligence procedures) ที่มีอยู่ กิจการในเครือที่ลงทะเบียนสำหรับบัญชีบุคคลธรรมดาต้องให้หลักฐานประกอบสองอย่าง:

 1. เอกสารหลักฐานประจำตัวประชาชน - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าและด้านหลังที่ชัดเจน หรือหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง (สัญชาติควรจะระบุไว้ในเอกสาร)
 2. เอกสารหลักฐานของถิ่นที่อยู่ - บิลค่าสาธารณูปโภคหรือบัตรเครดิตล่าสุดหรือใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารที่มีชื่อและที่อยู่ที่บ้านของคุณเต็มตามที่ปรากฏในใบสมัครบัญชีของคุณ วันที่ออกเอกสารที่ควรจะมีอายุไม่เกิน 4 เดือนนับจากวันที่ปัจจุบัน
บัญชีกิจการในเครือแบบนิติบุคคล

เนื่องจากสิ่งที่แตกต่างกันสำหรับบัญชีและตัวแทนองค์กร กรุณาติดต่อส่วนงานพันธมิตรของเราที่ affiliates@zulutrade.com เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็น เราจะตอบอีเมลของคุณให้คุณทราบถึงรายการที่จำเป็นของเอกสารแบบองค์กร นอกจากนี้ยังจะช่วยคุณหากมีคำแนะนำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเฉพาะของคุณ

อัพโหลดเอกสารประกอบที่ไหน

เมื่อคุณเปิดการใช้งาน คุณจะล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณ คลิกที่ ชื่อที่ขีดเส้นใต้ของคุณ (ซึ่งปรากฏอยู่ด้านซ้ายบนของหน้า ข้างล่าง แถบรายได้ ซึ่งจะนำคุณไปยังหน้า “รายละเอียดส่วนบุคคล

 1. กรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณในช่องต่างๆ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม“บันทึกการตั้งค่า”
 2. เลื่อนลงไปที่ส่วน“การตรวจสอบบัญชี” ที่ตั้งอยู่ในส่วนรายละเอียดส่วนบุคคลส่วน คุณจะเห็น“การระบุการตรวจสอบ” ส่วนเอกสารกดปุ่มสีส้ม “แนบไฟล์ +” เพื่อที่จะอัปโหลดไฟล์บัตรประจำตัวของคุณ

ในหมวด “การตรวจสอบที่อยู่” ซึ่งปรากฏต่อไป ทำตามขั้นตอนข้างต้นอีกครั้ง (กดปุ่ม “เพิ่มไฟล์ +” แต่คราวนี้คุณอัพโหลดไฟล์แสดงหลักฐานยืนยันที่อยู่)

พึงระลึกว่าก่อนที่จะดำเนินการตามคำร้องขอรับชำระ กิจการในเครือต้องอัพโหลดเอกสารประกอบต่างๆ ที่ถูกต้องสำหรับการตรวจสอบก่อน

C. URL กิจการในเครือ ZuluTrade ของคุณและวิธีการใช้งาน

หลังจากประสบความสำเร็จในการสร้างบัญชีพันธมิตรของคุณ คุณจะได้รับอีเมลที่มีชื่อผู้ใช้รหัสผ่านของคุณและ URL พันธมิตรที่ไม่ซ้ำกันของคุณ: http://your-prefix.zulutrade.com URL ของแต่ละบุคคลของคุณจะปรากฏทั่วทั้งแท็บทั้งหมดที่บัญชีพันธมิตรเมื่อเข้าสู่ระบบในบัญชีของคุณ

เพื่อให้ผู้ใช้ลงทะเบียนอย่างถูกต้อง คุณควรนำผู้ถูกแนะนำของคุณไปยัง เปิดบัญชี แท็บใน URL พันธมิตรของคุณ

คำนำหน้าเฉพาะของกิจการในเครือจะปรากฎในลิงค์ทั้งสองลิงค์ ด้วยเหตุนี้จึงมั่นใจได้ว่าผู้เข้าเยี่ยมชมได้เชื่อมต่อกับลิงค์ของคุณแน่นอน บัญชีนั้น ๆ จะปรากฏใต้แผง แถบรายได้, บัญชีอ้างอิง

D. ทางเลือกในการเชิญแบบอื่น

คุณอาจจะเชิญผู้ใช้งานเข้าสู่ ZuluTrade ผ่านทางเลือกดังต่อไปนี้:

 • อีเมล์เชิญของกิจการในเครือ - ใต้แถบกิจการในเครือ บัญชีของฉัน - เชิญ
  กิจการในเครือสามารถที่จะส่งจดหมายเชื้อเชิญไปยังผู้ใช้งานเพื่อเข้าร่วมรับบริการของ ZuluTrade ในเอีเมล์บรรจุ URL ไปยังหน้าการเชิญเพื่อรับบริการ ZuluTrade ของกิจการสาขา http://your-prefix.zulutrade.com
 • หากดำเนินการกับบัญชีจริงจริง, บัญชีสาธิต คุณยังสามารถเชิญเพื่อนโดยใช้อีเมล์ - ใต้แถบบัญชีนั้น ๆ บัญชีของฉัน - เชิญ
  คุณสามารถที่จะส่งจดหมายเชื้อเชิญผู้ใช้งานแก่บริการของ ZuluTrade ที่อยู่อิเล็คทรอนิคภายในอีเมล์บรรจุ URL- http://www.zulutrade.com?ref=000000 ของการเชื้อเชิญของคุณ ซึ่ง 000000 เป็นรหัสอ้างอิงเฉพาะของคุณ

โปรดทราบ : ถ้าคุณเชิญผู้ใช้งานสู่ ZuluTrade ผ่านทางบัญชีผู้ขายหรือผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายอื่น บัญชีใหม่เหล่านั้นจะอยู่ภายใต้ บัญชีสังกัด, ใต้แถบรายได้ ของบัญชีผู้ซื้อขายหรือผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายไม่อยู่ภายใต้บัญชีกิจการในเครือของคุณ ถ้าคุณเป็นเจ้าของบัญชีหนึ่ง ๆ

E. คุกกี้การติดตาม

โปรดทราบว่าไม่มีการใช้คุกกี้ติดตาม แต่เราเก็บบันทึกอ้างอิงสำหรับลูกค้าที่ถูกแนะนำทั้งหมด ดังนั้นแม้ว่าผู้ถูกแนะนำเชื่อมโยง URL พันธมิตรของคุณจากนั้นไปยังหน้าเว็บอื่นแล้วกลับมาที่ www.zulutrade.com (ภายใน 30 วันนับจากวันลงจอดครั้งแรก) เขา / เธอจะถูกวางไว้ภายใต้บัญชีพันธมิตรของคุณ อย่างไรก็ตามวิธีที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของคุณใช้ลิ้งอ้างอิงการเชื่อมโยง URL พันธมิตรทันทีก่อนที่เปิดบัญชี

F. วิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าส่วนตัว

หลังจากการลงทะเบียนเข้าใช้ที่หน้าแรก ไปที่แถบ บัญชีของฉัน ที่นั่นคุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าส่วนตัวของคุณได้ และสามารถเข้าถึงผลงานเพื่อการประชาสัมพันธ์และแนะนำผู้ใช้งานผ่านทาง URL สำหรับกิจการในเครือของคุณ ด้วยแถบด้านล่างคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

 • โปรไฟล์
  แก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณ; เปลี่ยนรหัสผ่านและรายละเอียดบัญชีธนาคารของคุณ โดยคลิกที่ บันทึกการตั้งค่า ก่อนที่จะออก หน้าโปรไฟล์ มิฉะนั้นไม่มีการตั้งค่าที่กำหนดไว้ของคุณจะถูกบันทึกไว้ กรุณาใช้ตัวอักษรและให้แน่ใจว่ารายละเอียดตรงกับข้อมูลที่แจริงงบนเอกสารประจำตัวของคุณ
 • รายได้
  มุมมองสถานะรายได้ในปัจจุบัน, ร้องขอการชำระเงิน และดูบัญชีอ้างอิงที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องภายใต้ URL ของกิจการในเครือของคุณ
 • Widgets
  ติดตั้งเครื่องมือการซื้อขายที่เว็บไซต์ของคุณ
 • แถบโฆษณา
  เข้าถึงความหลากหลายของป้าย ZuluTrade และโลโก้สำหรับความพยายามส่งเสริมการขาย โปรดดูที่หัวข้อ "กลยุทธ์" ด้านล่างสำหรับเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมเว็บไซต์พันธมิตรของคุณ
 • ตั้งค่าผู้ให้บริการ
  เลือกผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขาย ที่นี่คุณสามารถระบุการเลือกผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายที่คุณต้องการจะนำเสนอผ่าน URL กิจการในเครือของคุณโดยการเลือกผู้ให้บริการแต่ละรายที่จะปรากฎแก่ลูกค้า โปรดระลึกว่าถ้าคุณไม่ได้เลือกผู้ให้บริการจากรายการ ผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายทุกรายการจะปรากฎแก่ลูกค้า หากผู้ใช้งานเข้าเว็บไซต์ ZuluTrade จากที่ตั้งในยุโรปหรือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหภาพยุโรป ดังนั้นจะมีเฉพาะผู้ซื้อขาย 1000 อันดับสูงสุดเท่านั้นที่ปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้ซื้อขาย
 • การเชิญ
  การเชิญผู้ติดต่อของคุณเพื่อสำรวจการบริการของ ZuluTrade ที่นี่คุณสามารถเชิญเพื่อนทุกคนของคุณในรายการติดต่อ อาทิ Gmail Yahoo ฯลฯ รวมถึงเพื่อนของคุณจากเครือข่ายสังคมออนไลน์

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ช่วยเหลือลูกค้า ขึ้นอยู่กับลักษณะของคำถามของคุณ ฝ่ายช่วยเหลือจะให้คำแนะนำทีละขั้นทีละตอนกับคุณ

G. ตราสัญลักษณ์แถบโฆษณาของกิจการในเครือ

เพื่อจะบ่งชี้ตำแหน่งของแถบโฆษณาเคลื่อนไหว และตราสัญลักษณ์นิ่ง:

 1. ลงทะเบียนเข้าใช้บนหน้าแรกของ ZuluTrade (www.zulutrade.com)
 2. ใต้บัญชีของฉันไปที่แถบ แถบโฆษณา
 3. จากนั้นเลือก ภาษา ของการตั้งค่าของคุณที่ด้านขวาบนของหน้าจอ
 4. คุณจะพบกับแถบโฆษณาเคลื่อนไหวในหลายขนาดเพื่อเลือก รวมไปถึงตราสัญลักษณ์ ZuluTrade ในขนาดต่าง ๆ
  • ขนาดแบนเนอร์ที่มีภาพเคลื่อนไหว: 300px x 250px, 728px x 90px.
  • แบนเนอร์ที่เป็นภาพนิ่ง: 300px x 250px.
  • ขนาดตราสัญลักษณ์ ZuluTrade: 88px x 31px, 234px x 60px.

แบนเนอร์เพิ่มมากขึ้น - คุณควรตรวจสอบอินเตอร์เฟซของคุณเป็นประจำสำหรับการปรับปรุง เมื่อแบนเนอร์หรือโลโก้อยู่ในหน้าเว็บของคุณหรือบล็อก หากมีผู้ใช้ทีคลิกบนแบนเนอร์ ZuluTrade หรือโลโก้ ผู้ใช้นั้นจะถูกนำไปยังหน้าพันธมิตรของคุณ หากคุณต้องการแบนเนอร์ในขนาดอื่นๆ, โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราได้ทางอีเมล์ที่ affiliates@zulutrade.com

H. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ZuluTrade

คู่มือผู้ใช้งานอย่างละเอียดสำหรับForex และ Binary Options มีให้คุณได้ศึกษา คู่มือนี้จะตอบคำถามหลายๆ คำถามที่คุณสงสัยในทุกแง่มุมของบริการของ ZuluTrade เมื่อคุณล็อกอินเข้าบัญชีจำลองหรือบัญชีออนไลน์ คุณจะเห็น บัญชีของฉัน - โปรไฟล์ - "คู่มือผู้ใช้งาน" คู่มือผู้ใช้งานนี้มีอยู่ในทุกๆ หน้าของบัญชีของคุณ แหล่งข้อมูลอีกแหล่งหนึ่งที่มีประโยชน์สามารถพบได้ที่แถบ คำถามที่พบบ่อย

ระหว่าง คู่มือการใช้งาน และ คำถามที่พบบ่อย ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนมากน่าจะได้รับคำตอบ

ดีที่สุด

3. นโยบายการเชื่อมโยงบัญชี

 • หากผู้ใช้งานลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นบัญชีจำลองฟรีหรือบัญชีออนไลน์ผ่าน URL กิจการในเครือหรือด้วยคุกกี้การติดตามกิจการในเครือ บัญชีนั้นจะถูกเชื่อมโยงไปยังกิจการในเครือที่เกี่ยวข้อง
 • หากผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นบัญชีทดลองหรือบัญชีจริงผ่านทางเว็บไซต์หลักของ ZuluTrade โดยไม่ต้องใช้ URL พันธมิตร แต่ได้มีการเข้ามาในเว็บของเราผ่าน URL ของพันธมิตรในช่วง 30 วันที่ผ่านมา สำหรับการลงทะเบียนนั้น เราจะถือว่าลูกค้าท่านนั้นจะอยู่ภายใต้โครงการพันธมิตรของคุณ ตามที่คุณเป็นคนแรกที่แนะนำเขาเหล่านั้น
 • หากผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแบบบัญชีสาธิตหรือบัญชีจริงผ่านทางเว็บไซต์หลักของ ZuluTrade โดยที่ไม่ได้ โดยใช้ URL ของพันธมิตรใดๆก่อนหน้านี้ บัญชีจะไม่ได้รับการเชื่อมโยงเข้ากับพันธมิตรใด ๆ หากผู้ใช้ลงทะเบียนบัญชีจริงผ่านทางเว็บไซต์หลักของ ZuluTrade โดยไม่ต้อง ใช้ URL พันธมิตรและไม่มีคุกกี้พันธมิตรติดตามการใช้งาน แต่เขา / เธอมีบัญชีสาธิตที่มีอยู่ก่อนหน้านี้หรือบัญชีจริงที่ลงทะเบียนภายใน 30 วันที่ผ่านมา (ด้วยอีเมลเดียวกัน) ภายใต้การเป็นพันธมิตรแล้วบลูกค้าดังกล่าวจะถูกจัดอยู่ภายใต้พันธมิตรคนแรก
 • ถ้าผู้ใช้งานลงทะเบียนทั้งบัญชีจำลองและบัญชีออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์หลักของ ZuluTrade โดยไม่ได้ใช้งาน URL ของกิจการในเครือ บัญชีจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับกิจการใรเครือใด ๆ
  อย่างไรก็ดี ถ้ากระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างไม่มีเจตนา และผู้ใช้งานลงทะเบียนบัญชีออนไลน์หรือบัญชีจำลองผิดพลาดผ่านทาง เว็บไซต์หลักของ ZuluTrade(โดยไม่ได้ใช้ URL ของกิจการในเครือ)แทนที่จะผ่านทางกิจการในเครือที่มีความประสงค์ ผู้ใช้งาน(ด้วยสิทธิ?ความเป็นเจ้าของบัญชี)สามารถอีเมล์ไปที่แผนกสนับสนุน (support@zulutrade.com) ภายใน 5 วัน เป็นอย่างมาก หลังจากการเปิดบัญชี เพื่อเรียกร้องของการบริการภายใต้กิจการในเครือที่ต้องการ อีเมล์ที่ต้องการการเชื่อมต่อจะต้องบรรจุเลขบัญชี อีเมล์และ URL ของกิจการในเครือที่ผู้ใช้งานต้องการเชื่อมต่อผ่าน
 • โปรดทราบ : การร้องขอจากกิจการในเครือเพื่อเชื่อมกับบัญชีนั้น ๆ จะไม่ได้รับการดำเนินการไม่ว่ากรณีใด ๆ การร้องขอจะต้องมาจากผู้เป็นเจ้าของบัญชีออนไลน์เท่านั้น
 • หากผู้ใช้ลงทะเบียนการสาธิตฟรีหรือบัญชีจริงผ่าน URL พันธมิตรอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ตั้งใจไว้ บัญชีจะไม่สามารถที่จะจดทะเบียนบนพันธมิตรอื่นหรือถูกย้ายไปยังพันธมิตรอื่นภายใต้สถานการณ์ใด ๆ

ตัวอย่าง

ในตัวอย่างดังต่อไปนี้เราได้จัดเตรียมทางที่เป็นไปได้ที่ ลูกค้า สามารถลงทะเบียนภายใต้กิจการในเครือ A:

A
 • ลูกค้าลงทะเบียนบัญชีจำลองหรือบัญชีออนไลน์ผ่าน affiliateA.zulutrade.com หรือลงทะเบียนจาก www.zulutrade.com ด้วยคุกกี้การติดตามจาก affiliateA.zulutrade.com
 • บัญชีอยู่ภายใต้กิจการในเครือ: affiliateA.zulutrade.com
B
 • ลูกค้าที่ลงทะเบียนบัญชีออนไลน์หรือบัญชีจำลองผ่าน www.zulutrade.com โดยไม่มีคุกกี้การติดตาม อย่างไรก็ตามลูกค้ามีบัญชีจำลองมาก่อน (ลงทะเบียนภายในระยะเวลาย้อนหลัง 30 วัน ด้วยอีเมล์เดิม) หรือบัญขีออนไลน์ (จดทะเบียนด้วยอีเมล์เดิม) ภายใต้กิจการในเครือ A
 • บัญชีอยู่ภายใต้กิจการในเครือ: affiliateA.zulutrade.com
C
 • ลูกค้าที่ลงทะเบียนบัญชีออนไลน์หรือบัญชีจำลองผ่าน www.zulutrade.com โดยไม่มีคุกกี้ติดตามจากกิจการในเครือ
 • บัญชีไม่ได้เชื่อมโยงกันภายใต้กิจการในเครือใด ๆ
 • ลูกค้าสามารถที่จะอีเมล์ไปยังแผนกสนับสนุนได้ในระยะเวลาสูงสุดภายใน 5 วันของการเปิดใช้งานบัญชีเพื่อร้องขอบริการภายใต้กิจการในเครือ A บัญชีจะอยู่ภายใต้กิจการในเครือนั้น ๆ affiliateA.zulutrade.com
 • บัญชีอยู่ภายใต้กิจการในเครือ: affiliateA.zulutrade.com
ดีที่สุด

4. การโฆษณาและแนวทางการโฆษณา

A. ข้อชี้แนะ

 • พันธมิตรจะต้องส่งรายละเอียดให้ ZuluTrade เกี่ยวกับรายละเอียดโปรโมชั่นของพวกเขา รายละเอียดโปรโมชั่นหมายถึงประเภทพันธมิตรเช่นเว็บไซต์เนื้อหา PPC Affiliates, Social Affiliates และการศึกษา cashbacks ความจงรักภักดีในเครือวิดีโอ ฯลฯ เช่นเดียวกับ URL ที่สอดคล้องกันของพวกเขา
 • ขั้นแรกพันธมิตรจะต้องส่งมอบเอกสารแผนการโฆษณา/บทความ หรืออีเมลการรณรงค์ทางการตลาดที่เกี่ยวกับ ZuluTrade หรือการบริการของ ZuluTrade ให้กับ ZuluTrade เพื่อตรวจสอบและอนุมัติส่งเอกสารต่างๆ เพื่อการตรวจสอบถึง: affiliates@zulutrade.com บริษัทในเครือจะได้รับการตอบกลับว่าอนุมัติให้ใช้ได้ หรือปฏิเสธเนื่องจากความไม่เหมาะสม
 • เนื้อหาของการโฆษณา (การใช้ข้อความ / ความคิดเห็น) จะต้องไม่ก้าวร้าว เหยียดผิว/ชนชั้น หยาบคาย หลอกลวง ZuluTrade ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้พันธมิตรลบเนื้อหาใด ๆ ที่เห็นว่าเข้าข่ายดังกล่าวข้างต้นนี้ เนื้อหาและข้อความทั้งหมดในการส่งเสริมการขายของคุณจะต้องเป็นความจริง ถูกต้อง และตรวจสอบได้
 • บริบทของหน้าโปรไฟล์คุณ การโปรโมทคคู่แข่งของคุณเป็นสิ่งต้องห้าม การแนะนำข้ามคู่แข่งทางการค้าจะทำได้เมื่อได้รับอนุญาตเฉพาะในกรณีที่พันธมิตรทำการโปรโมทหรือรีวิว ZuluTrade บนหน้าเว็บของคู่แข่ง ทีมงานของเราอาจขอให้ลบเนื้อหาหรือเพิ่มเนื้อหาเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการถูกระงับบัญชีและ / หรือปฎิเสธค่าคอมมิชชั่น
 • ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ทำให้ดูเกินจริงในการทำการตลาดด้วยสื่อ เว็บไซต์ส่วนตัว หรือตามโซเชียลมีเดียต่างๆ ซึ่งกิจการในเครือใช้ชื่อ ZuluTrade หรือบริการของ ZuluTrade
 • พันธมิตรตามกฎหมายแล้วไม่สามารถสร้างวัจริงุใด ๆ สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลหรือธุรกิจเช่นนามบัตร, หัวจดหมาย, รูปถ่าย, เว็บไซต์ส่วนบุคคลหรือหน้าสื่อสังคม ฯลฯ ) แบริ่งหรือแจริงง ของ บริษัท ฯ ที่มีลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าโลโก้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ โลโก้เครื่องหมายการค้ากล่าวว่าสำหรับวัตถุประสงค์ของการโฆษณา ZuluTrade หรือบริการของตนในลักษณะใดหรือบิดเบือนความจริงว่าตัวเองเป็นพนักงานของ ZuluTrade
 • ด้วยความเคารพของการตลาดใด ๆ และ / หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับ“ต้นทุนต่อคลิก” (“CPC”),“Pay Per Click” (“PPC“) และ / หรือ ‘Search Engine Marketing’ (“SEM“) พันธมิตรไม่สามารถเสนอราคาซื้อขายสินค้ารวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะคำว่า“ZuluTrade”,“ZuluGuard”,“ZuluScripts”,“TradeWall” และ / หรือ“AAAFx”,“Triple A Experts” หรือชื่ออื่น ๆ และเครื่องหมายการค้าของ ZuluTrade (รวมทั้งที่มีการพิมพ์ผิดช่องว่าง, ป้ายสัญลักษณ์ในลักษณะอื่นใดหรือในภาษาอื่น ๆ ) ZuluTrade ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการชดเชยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีของการใช้คำขอการค้นหาโดยใช้คำหลักดังกล่าวและอื่น ๆ ของการสะกดคำของพวกเขารวมทั้งคำคล้อยตามในภาษาอื่น ๆ ในเครื่องมือค้นหาเช่น Google, Yahoo, Bing, Yandex, Baidu ฯลฯ ในการดึงดูดลูกค้า วัตถุประสงค์ของโครงการพันธมิตรคือการดึงดูดลูกค้าใหม่ และไม่ได้รับลูกค้าที่มีอยู่แล้ว และด้วยเหตุนี้ลูกค้าเดิมไม่สามารถเป็นลูกค้าใหม่ได้
นโยบาย PPC
นิยามนโยบาย เงื่อนไข
พันธมิตรได้รับอนุญาตให้ส่งการเข้าชมโดยตรงไปยังเว็บไซต์ของ ZuluTrade หรือไม่? ไม่
พันธมิตร ได้รับอนุญาตให้แจริงงโฆษณาของพวกเขาเมื่อแบรนด์ ZuluTrade ถูกใช้เป็นค้นหาคำหลัก (เช่น myZuluTrade, myZuluGuard)? ไม่
พันธมิตรได้รับอนุญาตให้แจริงงโฆษณาของพวกเขาเมื่อมีการสะกดผิดของแบรนด์ ZuluTrade ถูกป้อนเป็นคำค้นหา (เช่น ZouluTrade, AAFX, AAAAfx)? ไม่
พันธมิตรได้รับอนุญาตให้แจริงงโฆษณาของพวกเขาเมื่อแบรนด์ ZuluTrade รวมทั้งคำพูดทั่วไปถูกใช้เป็นคำค้นหา (เช่น ZuluTrade บัตรกำนัลคูปอง AAAFx)? ไม่
พันธมิตรได้รับอนุญาตให้ใช้แบรนด์ ZuluTrade ใน URL ของพวกเขาหรือไม่ ? ไม่
พันธมิตรได้รับอนุญาตให้ใช้แบรนด์ ZuluTrade ใน URL ที่แจริงงของพวกเขาเป็นส่วนขยายแบรนด์ของพวกเขา (e.g.www.affiliatesite.com/ZuluTrade) ใช่
พันธมิตรได้รับอนุญาตให้ใช้แบรนด์ ZuluTrade ใน URL ที่แจริงงของพวกเขาเป็นโดเมนย่อย (เช่น ZuluTrade.affiliatesite.com/) ไม่
พันธมิตรได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อแบรนด์ของ ZuluTrade ภายในชื่อและคำอธิบายของพวกเขา? ใช่
พันธมิตรควรเพิ่มชื่อแบรนด์ของ ZuluTrade และเครื่องหมายการค้าเข้าไปในคำเชิงลบของพวกเขา (จึงป้องกันการเผยแพร่โฆษณาที่ปรากฏในแบรนด์ ? ใช่
สำหรับนโยบายดังกล่าวข้างต้นการค้นหาที่จ่ายมี บริษัท ในเครือที่ได้รับอนุญาตในการส่งเสริมการซื้อขายในเครื่องมือค้นหาและสื่อสังคม? ใช่
Google ใช่
yahoo ใช่
Bing ใช่
Facebook ใช่
YouTube ใช่
อื่นๆ เมื่อมีการร้องขอ

เราคาดว่า พันธมิตร PPC จะเพิ่ม “ZuluTrade”,” ZuluGuard”, ‘ZuluScripts’, ‘TradeWall’, ‘AAAFx’, ‘Triple A Experts’ ในรายการคำหลักของพวกเขา หากคุณไม่แน่ใจว่าสิ่งไหนที่คุณสามารถหรือไม่สามารถใช้งานโปรดติดต่อ affiliates@zulutrade.com

เราชอบและยินดีต้อนรับ บริษัทพันธมิตร PPC แต่หากพันธมิตรพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากแบรนด์ของเราและสร้างผลประโยชน์โดยไม่ได้รับการยอมรับ บัญชีของพวกเขาจะถูกระงับ (มาตรา 7) หากไม่ได้สิ้นสุดลงทันที เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในทรัพย์สินทางปัญญาของเราได้อธิบายไว้ในมาตรา 4 ของคู่มือนี้

 • กิจการในเครือต่าง ๆ ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของกระดานกระทู้ที่ตั้งขึ้นในเรื่องการลงข้อความบนกระทู้ที่เป็นทางการของ ZuluTrade ของเว็บไซต์
 • กิจการในเครือควรจะสื่อสารกับเว็บมาสเตอร์เพื่อที่จะได้รับความชัดเจนเชิงนโยบาย
 • ไม่อนุญาตให้ใช้การส่งจดหมายรบกวนต่อเนื่อง(Spamming)ในทุก ๆ แบบเด็ดขาด
 • การใส่ร้ายทำความเสียหายของโปรแกรมในเครือหรือบริการของ ZuluTrade นั้นเป็นสิ่งต้องห้าม

B. การเปิดเผยความเสี่ยง

เมื่อประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็น ZuluTrade หรือบริการต่างๆ ของ ZuluTrade บนเว็บไซต์ส่วนตัวหรือหน้าโซเชียลมีเดีย คุณต้องแน่ใจว่าข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบต่อไปนี้ปรากฏอยู่ในทุกๆ หน้า:

ทั่วทุกหน้าของเว็บไซต์กิจการในเครือของคุณ

Trading spot currencies involves substantial risk and there is always the potential for loss. Your trading results may vary. Because the risk factor is high in the foreign exchange market trading, only genuine "risk" funds should be used in such trading. If you do not have the extra capital that you can afford to lose, you should not trade in the foreign exchange market. Forex Brokers and ZuluTrade are compensated for their services through the spread between the bid/ask prices or there may be a cost to initiate a trade through the bid/ask spread. Profit sharing accounts are subject to a monthly performance fee per selected trading system. Signing up is totally free, and there are no subscription fees, ever.

Forex trading involves a real risk of loss. No "safe" trading system has ever been devised, and no one can guarantee profits or freedom from loss. Past performance is not indicative of future results.

ในกรณีที่คุณอ้างถึงผลตอบแทนของ ZuluTrade ในที่ใดๆ คุณต้องระบุข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบด้านล่างนี้เสมอ

โบรคเกอร์ Forex และ ZuluTrade ได้รับค่าตอบแทนสำหรับบริการผ่านราคาเสนอซื้อ/เสนอขาย หรืออาจมีค่าใช้จ่ายเพื่อเริ่มต้นทำการซื้อขายผ่านการเสนอซื้อ/เสนอขาย การลงทะเบียนนั้นฟรีและไม่มีสัญญาผูกมัดหรือค่าธรรมเนียมรายเดือนแต่อย่างใด

คุณต้องแน่ใจว่าข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบข้างบนดังกล่าวไม่ได้ถูกซ่อนอยู่หรือยากต่อการเข้าถึงในลักษณะใดๆ

C. กลยุทธ์

 • ถ้าคุณได้สสร้างเว็บไซต์หรือบลอกเว็บเพจของคุณเอง ส่วนนี้เป็นส่วนการปฎิบัติสำคัญที่จะเริ่มการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • กิจการในเครือควรจะดาวน์โหลดเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้ให้แถบโฆษณา ZuluTrade และ ตราสัญลักษณ์ จากเว็บไซต์ของเรา ตราสัญลักษณ์เหล่านี้สามารถใช้ในหลาย ๆ ที่เพื่อการโฆษณา ถ้าคุณเข้าสู่บัญชีในเว็บไซต์ ZuluTrade รูปสัญลักษณ์เหล่านี้สามารถพบได้ที่ภายใต้แถบ แถบโฆษณา
  โปรดทราบว่า ZuluTrade แนะนำให้กิจการในเครือทุกแห่งทบทวนนโยบายของเว็บไซต์หรือกระดานกระทู้ซึ่งวางแผนโพสต์การโฆษณาต่าง ๆ อย่างรอบคอบก่อน เพื่อให้แน่ใจว่ากิจการในเครือเข้าใจในกฎของการใช้บริการ และหลีกเลี่ยงการละเมิดข้อบังคับใด ๆ
 • สร้างบลอกเว็บเพจของคุณโดยใช้ Blogger (http://www.blogger.com/start) เพื่อรวมตราสัญลักษณ์และแถบโฆษณาเข้ากับลิงค์ไปยัง URL กิจการในเครือ ZuluTrade ของคุณ
 • การโฆษณาใช้Facebook (http://www.facebook.com)เป็นยานพาหนะ
 • ตรวจสอบ AdWords ( http://adwords.google.com )) และบริการชำระเงินอื่น ๆ ที่เคารพนโยบายของ Google PPC ซื้อขายของ
 • เครือข่ายสังคม LinkedIn (http://www.linkedin.com), Twitter (http://www.twitter.com) อาจทำให้คุณกว้างขวางขึ้น
 • ค้นหาตลาดเฉพาะกลุ่ม ในตลาดและจากนั้นสร้างและพัฒนาเครือข่ายภายในหมวดนั้นและใช้ไดเรกทอรีธุรกิจท้องถิ่นเพื่อโฆษณาเว็บไซต์/ธุรกิจของคุณ
 • สร้างวิดีโอและแบบฝึกหัดอื่น ๆ , คู่มือและคำแนะนำจะมีประโยชน์มากสำหรับผู้ใช้และยังช่วยให้พันธมิตรในเครือเพิ่มธุรกิจของพวกเขาและมีอัตราการคงอยู่ของลูกค้าสูง
 • การโฆษณาออนไลน์เกี่ยวกับการคิดคำนวณราคาควรทำเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้เท่านั้น
 • พึงระลึกเสมอว่าคุณปฏิบัติตาม หมวด"A. ข้อชี้แนะ" ภายใต้หัวข้อ “4 – การโฆษณาและแนวทางการโฆษณา” ของคู่มือผู้ใช้งาน
ดีที่สุด

5. การชำระเงิน

A. แนวทางการคำนวนคอมมิชชั่น

พันธมิตรได้รับค่านายหน้าสำหรับการแนะนำลูกค้าใหม่และส่งต่อไปยังบริการ ZuluTrade

i. นโยบายการชำระเงินทั่วไป

พันธมิตรได้รับค่านายหน้าขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าของพวกเขาที่เลือกโบรกเกอร์ดังต่อไปนี้:

 • กลุ่มโบรคเกอร์ที่ชำระเงินสูง: AAAFx International, BlackBull
 • การชำระเงินมาตรฐานกลุ่มนายหน้า: โบรกเกอร์อื่น ๆ ทั้งหมด
กลุ่มโบรคเกอร์ที่จ่ายค่าคอมมิชชั่นสูง
ชั้น ค่าคอมมิชชั่น # บัญชีจริงที่เปิดใหม่และการซื้อขายบัญชีในช่วงระยะเวลาการประเมินผล ปริมาณการซื้อขายทุกบัญชี (ใหม่และที่มีอยู่)
1 0.4 pip / lot 1 หรือมากกว่า 20 จำนวนมากหรืออื่น ๆ
2 0.6 pip / lot 6 หรือมากกว่า 60 จำนวนมากหรืออื่น ๆ
3 1.0 pip / lot 11 หรือมากกว่า 80 จำนวนมากหรืออื่น ๆ
คอมมิชชั่นสำหรับกลุ่มนายหน้าชำระเงินมาตรฐาน
ชั้น ค่าคอมมิชชั่นแบบคงที่ # บัญชีจริงที่เปิดใหม่และการซื้อขายบัญชีในช่วงระยะเวลาการประเมินผล ปริมาณการซื้อขายทุกบัญชี (ใหม่และที่มีอยู่)
1 0.4 pip / lot 1 หรือมากกว่า ใดๆ

ในการเปลี่ยนอันดับ เงื่อนไขทั้งหมดต้องผ่าน
สถาบันและ / หรือบัญชี spread ต่ำ: บัญชีที่มีเงินฝากจำนวนมากสามารถนับเป็นบัญชีระดับสถาบันได้ซึ่งจะได้รับค่า spread ที่ต่ำ ค่าตอบแทนสำหรับบัญชีดังกล่าวเป็น 0.2 pip (สำหรับบัญชี AAAFx) และ 0.08 pip (สำหรับโบรกเกอร์อื่น ๆ ) สำหรับแต่ละการซื้อขาย 1 lot บนบัญชีจริง

ii. ระยะเวลาผ่อนผัน

ระยะเวลาผ่อนผันนำไปใช้กับทั้งพันธมิตรใหม่และพันธมิตรเดิมที่มีอยู่ ในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน จะไม่มีการทำโทษเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่น โดยไม่คำนึงถึงการกระทำใหม่ของพันธมิตร

ในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน พันธมิตรจะได้รับการตอบแทนขึ้นอยู่กับนโยบายทั่วไปดังต่อไปนี้:

 • บัญชีการชำระเงินโบรคเกอร์แบบสูง: พันธมิตรจะรับการจัดอันดับกลุ่มที่ 2 (0.6 pips / lot) สำหรับ 2 ระยะเวลาการประเมินผล
 • บัญชีการชำระเงินโบรคเกอร์แบบมาตราฐาน: ค่าคอมมัชชั่นอัตราคงที่ 0.4 pips / lot

ระยะเวลาผ่อนผันใช้สำหรับพันธมิตรในเครือบนพื้นฐานของการตรวจสอบ ระยะเวลาที่จะมีผลหลังจากการตรวจสอบ

ระยะเวลาผ่อนผันใช้ได้เฉพาะหนึ่งในบัญชีพันธมิตรต่อบุคคลหรือบริษัท

iii. ระยะเวลาการประเมินผล

ค่าคอมมิชชั่นจะถูกกำหนดสำหรับแต่ละพันธมิตรตามวันที่กำหนดไว้

 • วันที่ 1 มกราคม
 • 1 เมษายน
 • July 1
 • 1 ตุลาคม
iv. ระยะเวลาการทดสอบ

ระยะเวลาการทดสอบมี 2 ชั้น: ทดสอบขั้นที่ 1 และชั้นที่ 2

พันธมิตรในเครื่อที่ไม่สามารถรักษาปริมาณการแนะนำ 1 คนหรือมากกว่านั้น, รวมทั้งการใช้งานและการซื้อขายบัญชีภายใน 90 วัน (ระยะเวลาการประเมิน) จะเข้าสู่ระยะเวลาการคุมประพฤติขั้นที่ 1 เป็นระยะเวลา 90 วัน ในระหว่างการคุมประพฤติชั้นที่ 1, พันธมิตรจะได้รับการชดเชยด้วยค่าคอมมัชชั่น 0.1pip / lots เมื่อมีการซื้อขายในบัญชีของลูกค้าที่เขาแนะนำ

พันธมิตรอาจออกจากการคุมประพฤติโดยการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับ ZuluTrade หลังจากการประเมินผลที่จะเกิดขึ้น การจำแนกประเภทของพันธมิตร (แบบ Tier) ขึ้นอยู่กับกิจกรรมทางธุรกิจของพวกเขา พันธมิตรอาจย้ายจากคุมประพฤติไปชั้น 3 ถ้าพวกเขาไม่สามารถทำตามข้อกำหนดได้โดยไม่ต้องผ่าน Tier 1 หรือ Tier 2

ถ้าพันธมิตรไม่สามารถปฎิบัติตามเงื่อนไขในการร่วมโครงการค่าคอมมิชชั่นดังกล่าวข้างต้นเขา / เธอจะเข้าสู่การคุมประพฤติชั้นที่ 2 หลังจาก 90 วันต่อไปนี้การประเมินผลการดำเนินการโดยทีมงาน ในระหว่างการคุมประพฤติชั้นที่ 2 พันธมิตรจะไม่ได้รับการชดเชยหรือผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

พันธมิตรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคอมมัชชั่นหลังจากการคุมประพฤติชั้นที่ 2 จะได้รับการตรวจสอบเป็นรายกรณีโดยที่พวกเขาอาจจะไม่ได้รับการชดเชยและ / หรือมีการยกเลิกบัญชีที่พวกเค้าได้แนะนำมาออกไปและ / หรือบัญชีของเขาอาจะถูกระงับอย่างถาวร

B. Profit Sharing Accounts Commission Scheme

Affiliates earn a commission for introducing new Referral Accounts that have chosen the Profit Sharing plan to the ZuluTrade Service.

Affiliates that introduce Profit Sharing Accounts to ZuluTrade will receive:

1. Commission on the Subscription fee: 20% on the subscription fee paid by each account which results to $6 per month for the current $30 monthly fee per account introduced

2. Commission on the Performance fee: 20% of the 5% of ZuluTrade's monthly profit based on the investor's profit above High Water Mark. In order to read more on how Performance Fees are calculated for investors with Profit Sharing accounts, you can visit: https://www.zulutrade.com/profit-sharing

C. การร้องขอการชำระเงิน

คุณสามารถร้องขอ การชำระเงินได้โดยการเข้าสู่ บัญชีของฉัน - รายได้ - การชำระเงิน โปรดทราาบว่าค่าคอมมิชชั่นจุดจะเปลี่ยนแปลงตามคู่สกุลเงินที่ซื้อขาย รูปแบบของบัญชีที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ วิธีการจ่ายเงินถึงกิจการในเครือในปัจจุบันในวิธีการโอนเงินผ่านทางธนาคาร ทาง Paypal (สำหรับจำนวนมากถึง $ 3,000) และบัตร ZuluTrade Mastercard ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน รายละเอียดดังต่อไปนี้:

 • $20 สำหรับการทำธุรกรรมผ่านทาง Paypal สูงสุด $500 และค่าธรรมเนียม 3.9% (จากจำนวนที่ร้องขอ) สำหรับคำขอ Paypal ที่สูงกว่า $500
 • $30 สำหรับการโอนภายในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • $45 สำหรับการโอนภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
 • $20 สำหรับการจ่ายเงินแต่ละครั้งไปยังบัตร ZuluTrade Mastercard

ค่าธรรมเนียมอาจจะถูกนำมาใช้โดยสถาบันการเงินในกรณีของการโอนเงินระหว่างธนาคาร สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดปรึกษาธนาคารของคุณ

กรุณาพิจารณาข้อความด้านล่าง:

 • ก่อนทำการชำระเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (due diligence procedures) ZuluTrade จะต้องได้รับหลักฐานการพิสูจน์ตัวตนของกิจการในเครือที่เพียงพอ โดยทั่วไปเราต้องการ ก) บัตรประจำตัวที่มีภาพถ่าย (หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวข้าราชการ ฯลฯ) ข)ใบเสร็จที่เป็นทางการฉบับล่าสุดที่มีชื่อและที่อยู่ปัจจุบันที่สมบูรณ์ของคุณตามที่ระบุในใบสมัครลงทะเบียน
 • เพื่อที่จะทำการโอนเงินหรืออนุมัติการชำระเงิน ZuluTrader จำเป็นต้องมีรายละเอียดของตัวแทน (ผู้แนะนำ/ IB /อื่นๆ) เช่น PPC Affiliates, Social Affiliates, communities และ education, cashbacks, loyalty, video affiliates, อื่นๆ หรือ URLs ของตัวแทน
 • ก่อนที่จะส่งคำขอถอนเงิน, ธุรกิจการค้าทั้งหมดจะต้องผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานและกฎระเบียบของเราและค่าคอมมิชชั่นที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกเก็บรวบรวมจากโบรกเกอร์ทำงานร่วมกันของเรา กรอบเวลาโดยประมาณที่จำเป็นในการดำเนินการหลังได้รับคำสั่งถอนเงินผ่านทางเว็บไซต์ของเราอยู่ที่ประมาณ 30 วัน
 • ยอดดุลในบัญชีที่อยู่ในสถานภาพจะต้องมีในบัญชีอย่างน้อย$100(ในแต่ละบัญชี)ก่อนจะดำเนินการร้องขอการจ่ายเงิน เงินทุนไม่สามารถโอนระหว่างบัญชีได้
 • ทบทวนรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร บัญชี Paypal หรือบัตรZuluTrade Mastercard ว่าตั้งค่าถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการชำระเงิน
 • บัญชีกิจการในเครือที่ไม่ได้ใช้งานและบัญชีกิจการในเครือที่ประพฤติไม่เหมาะสมจะถูกตรวจสอบเป็นกรณีไป และโดยไม่ได้รับค่าชดเชย หรือถูกปลดบัญชีนั้น ๆ ออก
 • เรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ควรจะมีการรายงานให้แผนกสนับสนุนลูกค้าทราบ(support@zulutrade.com)(Attn: แผนกบัญชี) เพื่อการแก้ปัญหา
ดีที่สุด

6. การสนับสนุนช่วยเหลือ

ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ ZuluTrade อยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมล์ที่ support@zulutrade.com โทรศัพท์หรือโดยการแชท สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม http://www.zulutrade.com/Support

ตัวอย่างเรื่องที่ดำเนินการโดยแผนกสนับสนุนลูกค้า:

 • คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการของ ZuluTrade
 • การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อหรือรายละเอียดการติดต่อ
 • กระบวนการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน
 • เกิดข้อผิดพลาดในการรับอีเมล์จาก ZuluTrade ที่บรรจุชื่อบัญชีหรือรหัสผ่าน
 • การร้องขอการเชื่อมโยงของบัญชี
 • รูปแบบบัญชี(สาขา, ผู้ซื้อขายออนไลน์, ผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขาย)
 • มีปัญหาทางเทคนิค (banners, code errors, display problems, linkage loss, signal errors, หรือ อื่น ๆ )
 • เรื่องเกี่ยวกับผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขาย
 • การร้องขอการชำระเงินหรือเรื่องธุรกรรมทางการเงิน

สำหรับเรื่องเฉพาะเกี่ยวกับกิจการในเครือโปรดติดต่อแผนกกิจการในเครือที่ affiliates@zulutrade.com ตัวอย่างเรื่องที่ดำเนินการโดยแผนกกิจการในเครือ:

 • คำถามเกี่ยวกับโปรแกรมกิจการในเครือของ ZuluTrade
 • การสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานที่ถูกต้องของลิงค์ URL กิจการในเครือ
 • บัญชีอ้างอิง
 • ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้แถบโฆษณาและตราสัญลักษณ์
 • แผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ความเหมาะสมของเว็บไซต์และเนื้อหาโฆษณา
 • รายงานสรุปกำไรสุทธิ
 • ไม่มีค่าคอมมิชชั่น บัญชีที่ถูกแบ่งประเภท

หากคุณมีข้อเสนอแนะหรือคำร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของเรา กรุณาติดต่อแผนกบัญชีกิจการในเครือที่ affiliates@zulutrade.com

หากข้อเสนอแนะหรือคำร้องเรียนของคุณไม่ได้รับการแก้ไขจนคุณพอใจ เรื่องนี้อาจถูกส่งต่อไปยังแผนกควบคุมคุณภาพของ ZuluTrade ที่ qualitycontrol@zulutrade.com

ดีที่สุด

7. การระงับ / การยกเลิก

การระงับบัญชีกิจการในเครืออาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้:

 • บัญชีที่ไม่ได้ใช้งาน - บัญชีกิจการในเครือถูกพิจารณาว่าเป็นบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานถ้าไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าใช้งานสู่บัญชีสำเร็จในระยะเวลามากกว่า 6 เดือน
 • ไม่รับทราบหรือปฏิบัติตามการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการจาก ZuluTrade ที่ได้พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อแจ้งให้กิจการในเครือทราบว่าการกระทำ/การปฏิบัติเป็นการละเมิดกฎของโปรแกรมกิจการในเครือหรือกฎการกำกับดูแลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 • บัญชีกิจการในเครือที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ดังเช่นการหลอกลวงขาย บังคับขายต่อลูกค้าในทางที่ผิดจริยธรรมหรือผิดกฎหมาย กรณีเหล่านี้จะถูกตรวจสอบเป็นรายกรณีไป
 • ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการโฆษณาที่ระบุไว้ในหมวด 4 “การโฆษณาและแนวทางการโฆษณา” อาจนำไปสู่การระงับบัญชีกิจการในเครือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ZuluTrade เท่านั้น

รายการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ - นอกเหนือไปจากการระงับบัญชี, การลงโทษอื่น ๆ ยังอาจนำมาใช้เช่นการปฏิเสธรายหรือยกเลิกรายการอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเช่นเดียวกับการยกเลิกการแนะนำบัญชีพันธมิตรก่อนที่จะมีการระงับบัญชี

การระงับบัญชีกิจการในเครือจะนำไปสู่การห้ามใช้บริการ ZuluTrade อย่างถาวร หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการยกเลิกบัญชีกิจการในเครือหนี้สินซึ่งเป็นผลมาจากการที่บัญชีกิจการในเครือถูกระงับหรือยกเลิกจะตกเป็นภาระของเจ้าของบัญชีกิจการในเครือแต่เพียงผู้เดียว

ดีที่สุด
 • Zulu มือถือของคุณ

  ลองใช้ App สำหรับ Android, iPhone, iPad และ desktop widget ของเรา

 • การรับรอง:
  • ง่ายต่อการใช้ เพราะมีผู้ซื้อขายที่ดีมาก คุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากในการบริหารจัดการบัญชีของคุณ Patrick - AAA687286F
  • คุณสามารถซื้อขาย forex โดยไม่ต้องเฝ้าดูบัญชีของคุณตลอดเวลา อีกทั้งยังมีวิธีที่แยบยลในการบริหารความเสี่ยงของคุณ Matthew - FXCM682552F
  • เป็นวิธีซื้อขายในตลอด forex ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นและทุกคนที่เดินทางบ่อยที่ไม่สามารถเฝ้าดูตลาดได้ตลอด 24/7 Mohammad - AAA409627F
  • ZuluTrade มีความโดดเด่นในเรื่องการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม และคุณภาพของบริการ Omar - AAA635899F
  • ผมอยากแนะนำ ZuluTrade ให้กับคนอื่นเพราะเขามีวิธีที่คุ้มและปลอดภัยสำหรับนักลงทุนที่ต้องการ Romuald - AAA606627F
  • ด้านสังคมกับผู้ให้บริการสัญญาณซื้อขายทำขึ้นเพื่อประสบการณ์ทางการศึกษาและการบริการที่โปร่งใส การวิเคราะห์นั้นมีประโยชน์มาก Robin AAA1167078F
 • ดังที่เห็นใน: