Οδηγός Affiliate Προγράμματος

Τελευταία ενημέρωση στις

1. Οι Affiliates της ZuluTrade

A. Εισαγωγή στο Affiliate Πρόγραμμα

Affiliate της ΖuluTrade μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε το επιθυμεί, είτε πρόκειται για φυσικό είτε για νομικό πρόσωπο. Οι Affiliates της ZuluTrade επιλέγουν το προσωπικό τους URL, το οποίο θα χρησιμοποιούν στις προωθητικές τους ενέργειες καθώς και σε κάθε άλλη διαφημιστική καμπάνια διενεργήσουν. Σκοπός του Affiliate προγράμματος της ZuluTrade είναι η προώθηση των υπηρεσιών που παρέχει η τελευταία μέσω των πλατφόρμων αυτόματων συναλλαγών και η ανεύρεση νέων πελατών.

Οι Affiliates της ZuluTrade λαμβάνουν προμήθειες για κάθε χρήστη που θα πραγματοποιεί την εγγραφή του μέσω του URL τους.

Η ZuluTrade καταβάλλει ιδιαίτερες προσπάθειες για να υποστηρίξει το έργο των Affiliates της, παρέχοντάς τους οδηγίες, υποστήριξη, καθοδήγηση και προωθητικό υλικό όπως banners και εμπορικά σήματα, το οποίο και μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί σε προσωπικές ιστοσελίδες.

Συμπλήρωσε το μηνιαίο σου εισόδημα θέτοντας τους δικούς σου στόχους χάρη στην ευελιξία που παρέχει το Affiliate Πρόγραμμα της ZuluTrade! Ανάλογα με τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις δυνατότητές σου μπορείς να απολαμβάνεις απεριόριστα κέρδη που επιτυγχάνονται χάρη στην ενέργεια και τον ενθουσιασμό σου!

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ZuluTrade δεν εκπροσωπεί σε καμία περίπτωση και κατ' ουδένα τρόπο τους Affiliates της και δεν συνάπτει ή διατηρεί κατ’ ουδένα τρόπο εμπορικές σχέσεις με αυτούς. Η ZuluTrade περιορίζεται στην παροχή υπηρεσιών αυτόματων συναλλαγών μέσω των πλατφόρμων που διαθέτει.

B. Υποχρεώσεις

Σύμφωνα με τους ‘Ορους Χρήσης της υπηρεσίας της ZuluTrade, δεσμεύεσαι να: (1) παρέχεις πλήρεις, ορθές και ακριβείς προσωπικές πληροφορίες όπως απαιτείται στο ηλεκτρονικό έντυπο εγγραφής του Affiliate Προγράμματος και (2) προβαίνεις στις απαραίτητες ανανεώσεις των προσωπικών σου δεδομένων ώστε αυτά να είναι πάντα πλήρη, ορθά και ακριβή. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε πληροφορία που έδωσες είναι αναληθής, ανακριβής ή ελλιπής, η ZuluTrade διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά ή να τερματίσει οριστικά τη λειτουργία του λογαριασμού σου εμποδίζοντας την πρόσβασή σου μελλοντικά στις υπηρεσίες της ZuluTrade.

Για την κατάθεση του αιτήματος πληρωμής σου, απαιτείται προηγουμένως η προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων. Σε αντίθετη περίπτωση, το αίτημα πληρωμής σου δεν θα μπορεί να ολοκληρωθεί.

Σημείωση για κατοίκους ΗΠΑ:

Η προώθηση της υπηρεσίας σε κατοίκους των Η.Π.Α. απαγορεύεται αυστηρά σε Affiliates που δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη NFA. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να προωθήσουν τη ZuluTrade σε πελάτες που διαμένουν στις ΗΠΑ, υποχρεούνται να φέρουν την ιδιότητα του Introducing Broker στην CFTC (Commodity Futures Trading Commission).

C. Κώδικας Δεοντολογίας Affiliate Προγράμματος

1. Όλες οι πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, παρουσιάσεις, λογισμικό, μουσική, ήχοι, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, μηνύματα ή άλλο υλικό (εφεξής καλούμενο «Περιεχόμενο»), είτε δημοσιεύονται δημοσίως είτε μεταδίδονται ιδιωτικά, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του προσώπου από το οποίο δημοσιεύονται. Αυτό σημαίνει ότι η ZuluTrade δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο που δημοσιεύει, αποστέλλει ή καθιστά διαθέσιμο ο Affiliate.

2. Κατά τη χρήση της υπηρεσίας της ZuluTrade, οι Affiliates δεν μπορούν να χρησιμοποιούν ή να δημοσιεύουν υλικό, να προβαίνουν σε δηλώσεις ή να δημοσιοποιούν blogs και σελίδες κοινωνικών δικτύων που είναι προσβλητικά, ανήθικα, ανάρμοστα ή που φέρουν πνευματικά κατοχυρωμένες επωνυμίες, εικόνες ή Εμπορικά Σήματα. Η ZuluTrade διατηρεί το δικαίωμα (όχι όμως και την υποχρέωση), κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να απορρίψει ή να διαγράψει περιεχόμενο που συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο στην υπηρεσία που παρέχει. Η ZuluTrade διατηρεί επίσης το δικαίωμα να απαιτήσει την άμεση απομάκρυνση περιεχομένου σχετικού με τις Υπηρεσίες της που δημιουργήθηκε από Affiliates της και το οποίο κρίνει ότι παραβιάζει την πολιτική της εταιρείας όπως ορίζεται στη παράγραφο «Κανόνες Προώθησης και Διαφήμισης».

3. 3. Οι Affiliates δεν θα μεταδίδουν τα αποκαλούμενα "παρενθετικά", "παράσιτα", "παρασιτικό μάρκετινγκ", "εφαρμογή βοηθού αγορών", "εγκατάσταση γραμμών εργαλείων ή / και πρόσθετα", "πορτοφόλια αγορών" -ups και / ή pop-under" (“Interstitials”, ”Parasite ware”,”Parasitic Marketing”, “Shopping assistant application”, “toolbar installation και / ή add-ons”,”Shopping Wallets” ή, ”Deceptive pop-ups and/or pop-under”) στους χρήστες του διαδικτύου τους από τη στιγμή που ο χρήστης θα κάνει κλικ σε έναν σύνδεσμο και έως ότου εγκαταλείψει πλήρως τον σύνδεσμο αυτόν. Επίσης, απαγορεύεται το κρυφό ή συγκαλυμμένο περιεχόμενο. Ως "Parasite ware" και "Parasitic Marketing" ορίζονται οι εφαρμογές οι οποίες: (α) εκούσια ή ακούσια προκαλούν την αντικατάσταση των cookie παρακολούθησης προμηθειών μέσω οποιουδήποτε μέσου σε μια ιστοσελίδα ή ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. (b) παρακολουθούν αναζητήσεις για ανακατεύθυνση επισκεψιμότητας μέσω εγκατεστημένου λογισμικού, προκαλώντας έτσι την εμφάνιση αναδυόμενων παραθύρων / cookies, εντοπισμός cookie εντοπισμού προμήθειας ή άλλα cookie παρακολούθησης προμηθειών, που ο χρήστης θα επισκεπτόταν υπό κανονικές συνθήκες μέσω των αποτελεσμάτων που δίνονται από τις μηχανές αναζήτησης. (γ) ορίστε cookie εντοπισμού προμήθειας μέσω της φόρτωσης της τοποθεσίας θυγατρικών σε iframe, κρυμμένους συνδέσμους και αυτόματα αναδυόμενα παράθυρα που κατευθύνονται προς το Zulutrade.com. (δ) στοχεύει σε κείμενο σε ιστότοπους, εκτός από εκείνους τους ιστότοπους που ανήκουν κατά 100% στον κάτοχο της εφαρμογής, με σκοπό τη διαφήμιση στο πλαίσιο · (ε) καταργεί, αντικαθιστά ή εμποδίζει την προβολή των banner θυγατρικών με οποιοδήποτε άλλο banner, εκτός από εκείνο που βρίσκεται σε ιστότοπους 100 τοις εκατό ανήκει στον κάτοχο της εφαρμογής

4. Κυβερνοκατάληψη καθώς και κερδοσκοπική (ή καταχρηστική) καταχώριση εμπορικών σημάτων εταιρειών από πλευράς των Affiliates θα επιφέρει την οριστική απομάκρυνση του Affiliate από το Affiliate Πρόγραμμα της ZuluTrade καθώς και την επιστροφή όλων των προμηθειών που έχει λάβει.

D. Ομάδες που δεν στοχεύει η Διαφημιστική Καμπάνια

 1. Προστασία Ανηλίκων
  Οι ανήλικοι θα πρέπει να εξαιρούνται από τις ομάδες στόχευσης των προωθητικών ενεργειών και της διαφημιστικής καμπάνιας του Affiliate. Ως ανήλικοι ορίζονται άτομα κάτω των 18 ετών, ανεξάρτητα από την ηλικία ενηλικίωσης βάσει της νομοθεσίας στη χώρα όπου ο Affiliate ασκεί τη δραστηριότητά του.
 2. Υπήκοοι Η.Π.Α.
  Κάτοικοι ΗΠΑ δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις ομάδες στόχευσης των προωθητικών ενεργειών και της διαφημιστικής καμπάνιας του Affiliate. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αποτελούν μέλη του CFTC με την ιδιότητα IB και τα οποία είναι εγγεγραμμένα ως μέλη της NFA.
Αρχή σελίδας

2. Δημιουργία Affiliate λογαριασμού

A. Δημιουργία λογαριασμών

 1. Συνδέσου στην αρχική σελίδα της ZuluTrade (http://www.zulutrade.com).
 2. Στο κάτω μέρος της σελίδας, στο πεδίο Προγράμματα επίλεξε Affiliate Πρόγραμμα και κάνε κλικ στο κουμπί Γίνε Affiliate.
 3. Συμπλήρωσε την ηλεκτρονική Φόρμα Εγγραφής
 4. Διάβασε τους Όρους Χρήσης του Προγράμματος και συνέχισε κάνοντας κλικ στο ανάλογο πεδίο εφόσον συμφωνείς.
 5. Ολοκλήρωσε τη διαδικασία εγγραφής κάνοντας κλικ στο κουμπι Γίνε Affiliate.
 6. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του λογαριασμού σου, θα σου αποστείλουμε μέσω email το Affiliate URL, το όνομα χρήστη, το προσωπικό σου κωδικό εισόδου και το σύνδεσμο ενεργοποίησης του λογαριασμού σου. Για να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σου, θα πρέπει να κάνεις κλικ στο σύνδεσμο ενεργοποίησης που θα βρεις στο email.

Σε περίπτωση που επιθυμείς να προωθήσεις αποκλειστικά την AAAFx, παρακαλούμε να επικοινωνήσεις με το Affiliates Desk στην ηλεκτρονική διεύθυνση: affiliates@zulutrade.com.

B. Έγγραφα Επαλήθευσης Λογαριασμού

Φυσικά Πρόσωπα

Για την επαλήθευση των στοιχείων των πελατών μας, οι Affiliates που αιτούνται τη δημιουργία λογαριασμού φυσικού προσώπου οφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Έγγραφο ταυτοπροσωπίας - Φωτοτυπία δύο όψεων ταυτότητας ή έγκυρου διαβατηρίου. Η εθνικότητα πρέπει να αναγράφεται στο έγγραφο.
 2. Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Κατοικίας - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ (π.χ. ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ ή άλλο) ή βεβαίωση κατοικίας από τραπεζικό οργανισμό. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο αποδεικτικό κατοικίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας) θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά που έχεις δηλώσει στην ηλεκτρονική σου εγγραφή. Το έγγραφο δεν θα πρέπει να είναι προγενέστερο των 4 μηνών.
Νομικά Πρόσωπα

Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την δημιουργία εταιρικού λογαριασμού θα πρέπει να επικοινωνήσεις με το Affiliates Desk στην ηλεκτρονική διεύθυνση: affiliates@zulutrade.com. Εξειδικευμένοι εκπρόσωποι θα επικοινωνήσουν μαζί σου και θα σου αποστείλουν με email τη λίστα με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή και την ενεργοποίηση του λογαριασμού σου.

Ηλεκτρονική κατάθεση δικαιολογητικών

Η σύνδεσή σου πραγματοποιείται αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου. Κάνε κλικ στο όνομα του λογαριασμού, το οποίο εμφανίζεται στην επάνω αριστερή πλευρά της σελίδας σου, κάτω από την επιλογή "Έσοδα" και θα μεταφερθείς στη σελίδα "Προσωπικά Στοιχεία".

 1. Συμπλήρωσε τις προσωπικές σου πληροφορίες στα ανάλογα πεδία και στη συνέχεια κάνε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση Ρυθμίσεων".
 2. Στην ενότητα "Επαλήθευση Λογαριασμού", μπορείς να υποβάλλεις ηλεκτρονικά τα έγγραφά σου επιλέγοντας "Προσθήκη Αρχείων+". Στο πεδίο "Επαλήθευση Ταυτότητας" θα πρέπει να υποβάλλεις το έγγραφο ταυτοπροσωπίας όπως ορίζεται παραπάνω.

Αντίστοιχα, στο πεδίο "Επαλήθευση Διεύθυνσης", μπορείς να υποβάλλεις το έγγραφο που θα πιστοποιεί τη διεύθυνση κατοικίας σου επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία πατώντας το κουμπί "Προσθήκη Αρχείων+".

Η κατάθεση των δικαιολογητικών και η επερξεργασία τους από το αρμόδιο τμήμα της ZuluTrade προηγείται του αιτήματος πληρωμής από το Affiliate.

C. Πληροφορίες χρήσης του Affiliate URL

Αφού δημιουργήσεις με επιτυχία το λογαριασμό σου, θα σου αποστείλουμε μέσω email το όνομα χρήστη, τον κωδικό εισόδου σου και το προσωπικό URL του λογαριασμού σου: http://your-prefix.zulutrade.com. Το URL σου εμφανίζεται σε όλες τις σελίδες του λογαριασμού σου εφόσον είσαι συνδεδεμένος/η.

Για την αποφυγή λαθών κατά την εγγραφή λογαριασμών, παρακαλούμε να συμβουλεύεις τους επισκέπτες σου να επισκέπτονται την σελίδα Εγγραφή μέσω του URL σου.

To πρόθεμα του λογαριασμού σου εμφανίζεται και στους δύο συνδέσμους (links), διασφαλίζοντας έτσι ότι ο επισκέπτης είναι σωστά συνδεδεμένος μέσω του συνδέσμου σου και, ως εκ τούτου, οι λογαριασμοί του θα εμφανιστούν στο πεδίο Σελίδα "Έσοδα", υποσελίδα "Χαρτοφυλάκιο Πελατών" μαζί με το σύνολο του χαρτοφυλακίου πελατών σου.

D. Συμπληρωματικές μέθοδοι πρόσκλησης πελατών

Η πρόσκληση πελατών στη ZuluTrade μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Email Πρόσκλησης, Affiliate λογαριασμός - στο πεδίο Ο Λογαριασμός μου - Προσκλήσεις Φίλων του Affiliate λογαριασμού.
  Οι Affiliates μπορούν να αποστείλουν email για να προσκαλέσουν πελάτες στη ZuluTrade. Το πρόθεμα του προσωπικού τους συνδέσμου θα αναφέρεται στην ηλεκρονική διεύθυνση από την οποία θα αποσταλεί το email πρόσκλησης - http://your-prefix.zulutrade.com.
 • Εάν χρησιμοποιείς Real ή Demo Επενδυτικό λογαριασμό ή λογαριασμό Trader, μπορείς να προσκαλέσεις τους φίλους σου στη ZuluTrade μέσω email - στο πεδίο - Ο Λογαριασμός μου - Προσκλήσεις Φίλων του αντίστοιχου λογαριασμού.
  Μπορείς να στείλεις ένα email για να προσκαλέσετε χρήστες στη ZuluTrade. To URL σου περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση μέσω της οποίας θα αποσταλλεί η πρόσκλησή σου - http://www.zulutrade.com?ref=000000, όπου 000000 είναι ο μοναδικός κωδικός αναφοράς σου.

Σημείωση: Οι χρήστες που δημιούργησαν λογαριασμό στη ZuluTrade μέσω του Trader λογαριασμού σου θα εμφανίζονται στη σελίδα «Έσοδα» και πιο συγκεκριμένα, στο πεδίο «Χαρτοφυλάκιο Πελατών» του συγκεκριμένου λογαριασμού και ΟΧΙ στην αντίστοιχη σελίδα του Affiliate λογαριασμού σου, εφόσον υπάρχει.

E. Παρακολούθηση Πλοήγησης

Μολονότι δεν χρησιμοποιούμε cookies, διατηρούμε όμως στοιχεία που σχετίζονται με την περιήγηση των πελατών σου στις σελίδες της ZuluTrade. Ακόμα και στην περίπτωση που ένας χρήστης αρχικά συνδεθεί στη σελίδα μας μέσω του URL σας, στη συνέχεια περιηγηθεί στο διαδίκτυο και εντός 30 ημερών επιστρέψει στη ZuluTrade (www.zulutrade.com) θα εγγραφεί στη λίστα των πελατών σου. Παρά ταύτα, για την αποφυγή λαθών, σου προτείνουμε να παρέχεις πάντα στους πελάτες σου το URL σου για την εγγραφή του λογαριασμού τους.

F. Διαμόρφωση Ρυθμίσεων Λογαριασμού

Συνδέσου στο λογαριασμό σου και στη σελίδα "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ" και διαμόρφωσε τον λογαριασμό σου όπως επιθυμείς! Παραμετροποίησε το λογαριασμό σου, απόκτησε πρόσβαση στο διαφημιστικό υλικό που η ZuluTrade έχει θέσει στη διάθεσή σου και προσκάλεσε νέους πελάτες. Στη συγκεκριμένη ενότητα, μπορείς να επεξεργαστείς τα ακόλουθα:

 • Προφιλ
  Μπορείς να επεξεργαστείς τις προσωπικές σου ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή επιλέξεις: Μπορείς να αλλάξεις τον κωδικό πρόσβασής σου καθώς επίσης και τα στοιχεία του τραπεζικού σου λογαριασμού. Μην ξεχάσεις να πατήσεις το κουμπί Αποθήκευση ρυθμίσεων που βρίσκεται στη σελίδα Προφίλ για να αποθηκεύσεις τις αλλαγές σου. Χρησιμοποίησε λατινικούς χαρακτήρες και βεβαιώσου ότι τα στοιχεία που δήλωσες αντιστοιχούν σε αυτά που εμφανίζονται στα έγγραφα ταυτοπροσωπίας σου.
 • Έσοδα
  Απόκτησε πρόσβαση στην αναλυτική κατάσταση των εσόδων που προκύπτουν από τις προμήθειές σου καθώς και στο χαρτοφυλάκιο πελατών σου και πραγματοποίησε αιτήματα πληρωμών!
 • Widgets
  Ανέβασε Τrader widgets στην ιστοσελίδα σου
 • Banners
  Απόκτησε πρόσβαση στα διαθέσιμα banners και λογότυπα της ZuluTrade και της AAAFx που θα σε βοηθήσουν στις προσπάθειες προβολής και διαφήμισης. Αν ανατρέξεις στην ενότητα "Στρατηγικές" παρακάτω, θα βρεις χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τον τρόπο προβολής της σελίδας σου.
 • Επίλεξε Traders
  Επίλεξε τους Traders που θα εμφανίζονται μέσα από του Affiliate URL σου! Διαμόρφωσε το χαρτοφυλάκιο των Traders που θέλεις να εμφανίζονται τσεκάροντας το τετραγωνάκι που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του κάθε Trader. Η μη επιλογή Traders συνεπάγεται την εμφάνιση ολόκληρης της λίστας των διαθέσιμων Traders της ZuluTrade. Οι πελάτες που είναι υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και κάθε πελάτης που επισκέπτεται τη σελίδα της ZuluTrade μέσω ευρωπαϊκής διεύθυνσης IP, θα έχει πρόσβαση στη λίστα των 1000 Traders που διατίθενται μέσω της ZuluTrade Ευρώπης.
 • Προσκλήσεις Φίλων
  Προσκάλεσε τους φίλους και τους γνωστούς σου να ανακαλύψουν τις υπηρεσίες που προσφέρει η ZuluTrade! Χρησιμοποίησε τις λίστες φίλων σου από το Gmail, το Yahoo καθώς και τις σελίδες σου στα κοινωνικά δίκτυα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ερώτηση, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Η φιλική ομάδα της ZuluTrade θα σε καθοδηγήσει βάσει των αναγκών σου.

G. Banners και Εμπορικά Σήματα για Affiliates

Ακολούθησε τα επόμενα βήματα για να αποκτήσεις πρόσβαση στα banners και τα εμπορικά σήματα της ZuluTrade:

 1. Log in on the ZuluTrade Home Page (www.zulutrade.com)
 2. Επίλεξε τη σελίδα Banners που είναι διαθέσιμη στο λογαριασμό σου.
 3. Επάνω δεξιά στην οθόνη σου, επίλεξε τη Γλώσσα που επιθυμείς για την προβολή της σελίδας σου.
 4. Βρες τη λίστα των banners και εμπορικών σημάτων που διατίθενται σε διάφορα μεγέθη
  • Κινούμενα Banners (animated Banners): 300px x 250px, 728px x 90px.
  • Γενικά Στατικά Banners: 300px x 250px.
  • Εμπορικά Σήματα της ZuluTrade: 88px x 31px, 234px x 60px.

Ανά τακτά διαστήματα προστίθενται ολοένα και περισσότερα Banners - θα πρέπει να ελέγχεις τον λογαριασμό σου τακτικά για τυχόν ενημερώσεις. Μετά την ενσωμάτωση του banner ή των λογότυπων στην ιστοσελίδα ή το ιστολόγιό σου, οποιοσδήποτε χρήστης που κάνει κλικ στο banner ή στο λογότυπο της ZuluTrade θα ανακατευθύνεται στη σελίδα σου. Αν χρειάζεσαι banner σε άλλα μεγέθη από αυτά που προσφέρουμε, παρακαλούμε να επικοινωνήσεις με το Τμήμα Affiliates μέσω email στη διεύθυνση affiliates@zulutrade.com.

H. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ZuluTrade

Αναλυτικός Οδηγός Επενδυτή για λογαριασμούς Forex βρίσκεται στη διάθεσή σου προκειμένου να δώσει απάντησεις στις ερωτήσεις σου αναφορικά με τη ZuluTrade. Επιλέγοντας τη σελίδα "Προφίλ" του λογαριασμού σου, θα βρεις τον Οδηγό Επενδυτή, τον οποίο και μπορείς να συμβουλεύεσαι πάντα καθότι είναι διαθέσιμος σε κάθε σελίδα του λογαριασμού σου. Μια πολύ καλή πηγή πληροφοριών είναι και η ενότητα Βοήθεια.

Είμαστε σίγουροι ότι μελετώντας τα Οδηγός Επενδυτή και Συχνές Ερωτήσεις, όλες οι ερωτήσεις και απορίες σου θα βρουν απάντηση.

Αρχή σελίδας

3. Πολιτική Συσχέτισης Λογαριασμών

 • Εάν ένας χρήστης δημιουργήσει λογαριασμό (Demo ή Real) μέσω ενός Affiliate URL, τότε ο λογαριασμός του θα συσχετιστεί αυτομάτως με τον Affiliate και θα συμπεριληφθεί στο χαρτοφυλάκιο πελατών του.
 • Εάν ένας χρήστης δημιουργήσει λογαριασμό Demo ή Real απευθείας μέσω της ιστοσελίδας της ZuluTrade, ενώ κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 30 ημερών είχε επισκεφθεί τη σελίδα μέσω ενός Affiliate URL, τότε ο λογαριασμός θα συσχετιστεί αυτόματα με τον Affiliate το σύνδεσμο του οποίου χρησιμοποίησε κατά την πρώτη επίσκεψή του στην ιστοσελίδα της ZuluTrade.
 • Εάν ένας Χρήστης δημιουργήσει έναν Demo ή έναν Real λογαριασμό απευθείας μέσω της σελίδας της ZuluTrade χωρίς να κάνει χρήση του URL κάποιου Affiliate και χωρίς να έχει συνδεθεί στο παρελθόν στη ZuluTrade μέσω URL κάποιου Affiliate, ο λογαριασμός δεν θα συσχετιστεί με κανέναν Affiliate. Εάν ένας χρήστης δημιουργήσει έναν Real Επενδυτικό λογαριασμό απευθείας μέσω της σελίδας της ZuluTrade χωρίς να κάνει χρήση του URL κάποιου Affiliate και χωρίς ενεργό tracking cookie από κάποιον Affiliate, ωστόσο έχει ήδη δημιουργήσει Demo ή Real λογαριασμό μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες μέσω του URL κάποιου Affiliate (χρησιμοποιώντας το ίδιο email) , τότε ο νέος λογαριασμός αυτός θα συσχετισθεί με τον πρώτο Affiliate.
 • Εάν ένας χρήστης δημιουργήσει λογαριασμό (Demo ή Real) μέσω της ιστοσελίδας της ZuluTrade χωρίς να χρησιμοποιήσει το σύνδεσμο ενός Affiliate ή χωρίς την προηγούμενη χρήση cookies, τότε ο λογαριασμός δεν θα συσχετιστεί με κανένα Affiliate.
  Εάν ο πελάτης από λάθος δημιουργήσει λογαριασμό απευθείας μέσω της ZuluTrade και όχι μέσω του URL του Affiliate, μπορεί να αιτηθεί μέσω email τη συσχέτισή του με τον Affiliate. Το αίτημα θα πρέπει να κατατεθεί από τον πελάτη (και όχι τον Affiliate) εντός προθεσμίας 5 ημερών από την ενεργοποίηση του Επενδυτικού λογαριασμού στη διεύθυνση: (support@zulutrade.com). Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός του λογαριασμού του Επενδυτή, η διεύθυνση email του και του Affiliate URL με το οποίο επιθυμεί να συσχετίσει το λογαριασμό του.
 • Προσοχή: Αιτήματα για συσχέτιση λογαριασμών δεν θα γίνονται αποδεκτά εφόσον προέρχονται από οποιονδήποτε άλλο πέρα από το δικαιούχο του επενδυτικού λογαριασμού. Οι Affiliates παρακαλούνται να μην αιτούνται τη συσχέτιση λογαριασμών πελατών με το σύνδεσμό τους.
 • Εάν ένας χρήστης δημιουργήσει έναν Demo ή Real λογαριασμό μέσω του URL ενός Affiliate από λάθος, ο λογαριασμός αυτός δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποσυνδεθεί από τον Affiliate ή να συσχετισθεί με άλλον Affiliate.

Παράδειγμα

Στο παρακάτω παράδειγμα παρέχουμε όλες τους δυνατούς τρόπους συσχέτισης ενός λογαριασμού Επενδυτή με το λογαριασμό του Affiliate Α:

A
 • Ο πελάτης δημιουργεί το λογαριασμό του (Demo ή Real) μέσω του affiliateA.zulutrade.com ή απευθείας μέσω της www.zulutrade.com έχοντας προηγουμένως πλοηγηθεί στη σελίδα μέσω του Affiliate affiliateA.zulutrade.com
 • Ο λογαριασμός συσχετίζεται με τον: affiliateA.zulutrade.com
B
 • O πελάτης δημιουργεί Demo ή Real λογαριασμό μέσω της σελίδας της www.zulutrade.com χωρίς ενδιάμεσο Affiliate URL, ενώ προηγουμένως είχε δημιουργήσει Demo λογαριασμό με το ίδιο email (εντός των προηγούμενων 30 ημερών) ή Real λογαριασμό με το ίδιο email μέσω του Affiliate Α
 • Ο λογαριασμός συσχετίζεται με τον: affiliateA.zulutrade.com
C
 • Ο πελάτης δημιουργεί ένα Demo ή Real λογαριασμό μέσω της www.zulutrade.com χωρίς να έχει προηγουμένως συνδεθεί μέσω οποιουδήποτε Affiliate.
 • Ο λογαριασμός ΔΕΝ συσχετίζεται με κανέναν Affiliate
 • Ο πελάτης μπορεί να αιτηθεί μέσω email, το αργότερο μέσα σε 5 ημέρες από τη δημιουργία του λογαριασμού, τη συσχέτισή του με τον Affiliate: affiliateA.zulutrade.com
 • Ο λογαριασμός συσχετίζεται με τον: affiliateA.zulutrade.com
Αρχή σελίδας

4. Κανόνες Προώθησης και Διαφήμισης

A. Γενικοί Κανόνες

 • Ο Affiliate θα πρέπει να αποστείλει στη ZuluTrade τα στοιχεία που χρησιμοποιεί για την προώθηση της υπηρεσίας (Promotional Details). Τα στοιχεία προώθησης αφορούν Content sites, PPC Affiliates, Social Affiliates, κοινότητες και εκπαίδευση, επιστροφές χρημάτων, βίντεο και τα URLs του.
 • Οι Affiliates οφείλουν να υποβάλουν προς έγκριση από τη ZuluTrade το υλικό που θα σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν για την προώθηση της υπηρεσίας της ZuluTrade καθώς και για τη διαφημιστική τους καμπάνια. Η υποβολή της αξιολόγησης του υλικού γίνεται μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: affiliates@zulutrade.com. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του υλικού θα κοινοποιείται στον Affiliate από το αρμόδιο τμήμα.
 • Το περιεχόμενο της διαφημιστικής καμπάνιας όπως και σχετικές δηλώσεις ή σχόλια που συνδέονται με αυτό δεν πρέπει να είναι προσβλητικό, ρατσιστικό, καταχρηστικό ή δόλιο. Η ZuluTrade διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την άμεση διαγραφή περιεχομένου που κρίνεται ότι ανήκει σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες. Το διαφημιστικό υλικό που κατατίθεται για αξιολόγηση θα πρέπει να είναι αληθές, επαληθεύσιμο και ακριβές.
 • Απαγορεύεται η προώθηση ανταγωνιστικών εταιρειών μέσα στο κείμενο της σελίδας σου. Crossselling ή Upselling ανταγωνιστές επιτρέπονται μόνο εφόσον οι Affiliates προωθήσουν επίσης τη ZuluTrade στις σελίδες περίληψης και αξιολόγησης. Το Τμήμα Affiliates μας μπορεί να ζητήσει την αφαίρεση μέρους/ όλου ή την τροποποίηση του περιεχομένου ώστε να αποφευχθεί η διαγραφή του λογαριασμού ή / και η απόρριψη των προμηθειών.
 • Υπερβολικά σχόλια θα πρέπει να αποφεύγονται στη διαφημιστική καμπάνια των Affiliates , στα sites τους και τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπου σκοπός είναι η προώθηση της ZuluTrade και των υπηρεσιών της.
 • Οι Affiliates ΔΕΝ επιτρέπεται να δημιουργούν υλικό για προσωπική ή επαγγελματική χρήση όπως επαγγελματικές κάρτες, επιστολόχαρτα, φωτογραφίες, προσωπικές ιστοσελίδες ή σελίδες κοινωνικών δικτύων κ.λπ.) που φέρουν ή εμφανίζουν το λογότυπο των εμπορικών σημάτων ή μέρος αυτού για την προβολή της ZuluTrade ή των υπηρεσιών της με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε να παρουσιάζονται ως εργαζόμενοι της ZuluTrade παραπλανώντας κατ' αυτόν τον τρόπο τους χρήστες.
 • Σε σχέση με οποιαδήποτε εμπορική και / ή διαφημιστική δραστηριότητα που περιλαμβάνει το "Cost Per Click" ("CPC"), "Pay Per Click" (PPC) ή / και "Search Engine Marketing" ("SEM"), ο Affiliate δεν επιτρέπεται να υποβάλλει προσφορές για τα εμπορικά σήματα της ZuluTrade, συμπεριλαμβανομένων των λέξεων "ZuluTrade", "ZuluGuard", "ZuluScripts", "TradeWall" και / ή "AAAFx", "Triple A Experts" ή οποιωνδήποτε άλλων Ονομάτων και Εμπορικών Σημάτων συνεργαζόμενων εταιρειών της ZuluTrade γραμμένο με οποιοδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένων των ορθογραφικών λαθών, διαστημάτων, σημείων, συμβόλων, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα). Η ZuluTrade διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την πληρωμή χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση προβολής του Affiliate με σκοπό την προσέλκυση πελτών κατόπιν αναζήτησης με βάση αυτές τις λέξεις-κλειδιά και οποιεσδήποτε παραλλαγές στον τρόπο γραφής τους, συμπεριλαμβανομένων των λέξεων αυτών σε άλλες γλώσσες, σε μηχανές αναζήτησης όπως Google, Yahoo, Bing, Yandex, Baidu , κλπ. Ο σκοπός του Affiliate Προγράμματος είναι να προσελκύσει νέους πελάτες. και όχι να πελάτες που έχουν ήδη αναζητήσει την εταιρική επωνυμία και επομένως δεν μπορούν ούτε να ταξινομηθούν ή να θεωρηθούν ως νέοι πελάτες.
Πολιτική PPC
Περιγραφή Πολιτικής Προϋπόθεση
Επιτρέπεται οι Affiliates να μεταφέρουν τους πελάτες τους απευθείας στη σελίδα της ZuluTrade; OXI
Επιτρέπεται οι Affiliates να προβάλλουν τις διαφημίσεις τους όταν χρησιμποποιούνται τα εμπορικά σήματα της ZuluTrade ως λέξη-κλειδί αναζήτησης (π.χ. myZuluTrade, myZuluGuard); OXI
Επιτρέπεται οι Affiliates να προβάλλουν τις διαφημίσεις τους όταν χρησιμποποιούνται ως λέξη-κλειδί αναζήτησης τροποιημένα ή ανορθόγραφα τα εμπορικά σήματα της ZuluTrade (π.χ. ZouluTrade, AAfx, AAAAfx); OXI
Επιτρέπεται οι Affiliates να προβάλλουν τις διαφημίσεις τους όταν χρησιμοποιούνται ως λέξεις-κλειδιά αναζήτησης τα εμπορικά σήματα της ZuluTrade σε συνδασμό με γενικές λέξεις, όπως π.χ. κουπόνι ZuluTrade, κουπόνι AAAFx; OXI
Επιτρέπεται οι Affiliates να χρησιμοποιούν τα ονόματα των εμπορικών σημάτων της ZuluTrade στο URL τους; OXI
Επιτρέπεται οι Affiliates να χρησιμοποιούν το εμπορικό όνομα της ZuluTrade στο URL τους ως επέκταση του δικούς τους εμπορικού ονόματος (για παράδειγμα www.affiliatesite.com/ZuluTrade); NAI
Επιτρέπεται οι Affiliates να χρησιμοποιούν το εμπορικό όνομα της ZuluTrade στο URL σαν sub domain (για παράδειγμα ZuluTrade.affiliatesite.com/); OXI
Επιτρέπεται οι Affiliates να χρησιμοποιούν το εμπορικό όνομα της ZuluTrade στους τίτλους και τις περιγραφές τους; NAI
Πρέπει οι Affiliates να προσθέσουν την επωνυμία και τα εμπορικά σήματα της Zulutrade στις αρνητικές λέξεις-κλειδιά τους εμποδίζοντας έτσι την προβολή τους σε περίπτωση αναζήτησης με βάση αυτές τις λέξεις -κλειδιά; NAI
Για τις παραπάνω υπηρεσίες επί πληρωμή, επιτρέπεται οι Affiliates να προβάλλουν τη ZuluTrade σε μηχανές αναζήτησης και κοινωνικά δίκτυα; NAI
Google NAI
Yahoo NAI
Bing NAI
Facebook NAI
YouTube NAI
Άλλο κατόπιν αιτήματος

Αναμένουμε από τους Affiliates που επιλέγουν PPC να προσθέσουν τισ λέξεις "ZuluTrade", "ZuluGuard", "ZuluScripts", "TradeWall", "AAAFx", "Triple A Experts" και παραλλαγές αυτών στη λίστα απαγορευμένων keywords. Εάν δεν είσαι σίγουρος/η ποιες λέξεις μπορείς να χρησιμοποιήσεις, παρακαλούμε να επικοινωνήσεις με την ομάδα εξυπηρέτησης των Affiliates μας μέσω email στη διεύθυνση:affiliates@zulutrade.com.

Καλωσορίζουμε τους Affiliates που χρησιμοποιούν στρατηγική PPC. Οι Affiliates που κάνουν κατάχρηση των ονομάτων και εμπορικών σημάτων μας αποκομίζοντας κέρδη δεν θα τιμωρούνται με διαγραφή του λογαριασμού τους (Άρθρο 7). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς πνευματικής ιδιοκτησίας περιγράφονται στο Άρθρο 4 αυτού του Οδηγού.

 • Οι Affiliates μας οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους κανόνες που διέπουν το επίσημο Forum της ZuluTrade και να είναι συνετοί σχετικά με τα μηνύματα που υποβάλλουν.
 • Οι Affiliates θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας για να πάρουν περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την πολιτική και τους όρους χρήσης της σελίδας.
 • Το spamming απαγορεύεται αυστηρά.
 • Κακόβουλα σχόλια και συκοφαντίες σχετικά με το Affiliate Πρόγραμμα ή τις υπηρεσίες της ZuluTrade απαγορεύονται αυστηρά.

B. Γνωστοποιήσεις Κινδύνων

Βεβαιώσου ότι οι παρακάτω Γνωστοποιήσεις Κινδύνου εμφανίζονται σε κάθε σελίδα μέσω της οποίας επιχειρείς να προωθήσεις τη ZuluTrade.

Κάθε σελίδα του site

Trading spot currencies involves substantial risk and there is always the potential for loss. Your trading results may vary. Because the risk factor is high in the foreign exchange market trading, only genuine "risk" funds should be used in such trading. If you do not have the extra capital that you can afford to lose, you should not trade in the foreign exchange market. Forex Brokers and ZuluTrade are compensated for their services through the spread between the bid/ask prices or there may be a cost to initiate a trade through the bid/ask spread. Profit sharing accounts are subject to a monthly performance fee per selected trading system. Signing up is totally free, and there are no subscription fees, ever.

Forex trading involves a real risk of loss. No "safe" trading system has ever been devised, and no one can guarantee profits or freedom from loss. Past performance is not indicative of future results.

Οποιαδήποτε αναφορά σχετική με θέματα πληρωμών και αποζημιώσεων αναφορικά με τη ZuluTrade θα πρέπει να συνοδεύεται από την παρακάτω δήλωση:

Η προμήθεια των Χρηματιστηριακών εταιρειών και της ZuluTrade προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ των τιμών bid/ask (spread), χωρίς να αποκλείεται να υπάρξει επιπρόσθετη χρέωση ανά συναλλαγή. Οι λογαριασμοί επιμερισμού κερδών (Profit Sharing) υπόκεινται σε μηνιαία χρέωση Performance Fee ανά επιλεγμένο σύστημα συναλλαγών. Η εγγραφή είναι εντελώς δωρεάν, χωρίς δεσμεύσεις συμβολαίων και χωρίς κανένα μηνιαίο κόστος ή κρυφές χρεώσεις.

Βεβαιώσου επίσης ότι οι παραπάνω Γνωστοποιήσεις Κινδύνου είναι εμφανείς και εύκολα προσβάσιμες σε όλους.

C. Στρατηγικές

 • Αν έχεις δημιουργήσει μια προσωπική ιστοσελίδα ή κάποιο προσωπικό blog, μην περιμένεις, καθώς αποτελούν τον ιδανικό τρόπο για τις προωθητικές σου ενέργειες.
 • Συνιστούμε στους Affiliates μας να χρησιμοποιούν για τις προωθητικές τους ενέργειες τα Banners & Εμπορικά Σήματα της ZuluTrade που είναι διαθέσιμα στο λογαριασμό τους. Μπορείς να βρείς τα στοιχεία αυτά στην καρτέλα Banners, εφόσον είσαι συνδεδεμένος/η στον Affiliate λογαριασμό σου.
  Συστήνουμε σε όλους τους Affiliates μας να μελετήσουν τους κανόνες και όρους χρήσης των ιστοσελίδων ή φόρουμ όπου σχεδιάζουν να προβάλουν τις διαφημίσεις τους.
 • Δημιούργησε τα προσωπικά σου blogs χρησιμοποιώντας Blogger (http://www.blogger.com/start) και ενσωμάτωσε το Εμπορικό Σήμα της ZuluTrade καθώς επίσης και το προσωπικό σου Affiliate URL.
 • Προώθηση μέσω του Facebook (http://www.facebook.com).
 • Μάθε περισσότερα για το Google Adwords (http://adwords.google.com)) και άλλες υπηρεσίες επί πληρωμή, υπακούοντας στην πολιτική PPC της ZuluTrade.
 • Απόκτησε ακόμα μεγαλύτερη δημοσιότητα μέσω των LinkedIn (http://www.linkedin.com) και Twitter (http://www.twitter.com)
 • Στόχευσε μια συγκεκριμένη κατηγορία στην Αγορά και δημιούργησε το δίκτυό σου μέσω της προβολής σου σε τοπικούς καταλόγους και ηλεκτρονικά ευρετήρια.
 • Η δημιουργία βίντεο και υλικού εκπαιδευτικού περιεχομένου είναι πολύ χρήσιμα για τους χρήστες σου. Παράλληλα μπορεί να βοηθήσουν και εσένα να ενισχύσεις την επιχείρησή σου και να διατηρήσεις τους ήδη υπάρχοντες πελάτες σου.
 • Διαφημιστικές ή άλλες προωθητικές ενέργειες έναντι πληρωμής να επιχειρούνται μόνο από Affiliates με εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα.
 • Παρακαλούμε βεβαιώσου ότι ακολουθείς τους κανόνες όπως ορίζονται στην παράγραφο Α. Γενικοί Κανόνες του άρθρου 4. Κανόνες Προώθησης και Διαφήμισης.
Αρχή σελίδας

5. Πληρωμές

A. Σχήμα Προμηθειών

Οι Affiliates λαμβάνουν προμήθεια για κάθε σύσταση νέων Referral Κλασσικών Λογαριασμών στην υπηρεσία ZuluTrade.

i. Γενική Πολιτική Πληρωμών

Οι Affiliates αποζημιώνονται με βάση τη Χρηματιστηριακή που επιλέγουν οι πελάτες τους, ως ακολούθως:

 • Χρημαστιστηριακές Υψηλών Αποδόσεων: AAAFx International, BlackBull
 • Χρηματιστηριακές Βασικών Αποδόσεων: Λοιπές Χρηματιστηριακές
Προμήθειες για Χρημαστιστηριακές Υψηλών Αποδόσεων
Κλιμακωτό Σχήμα Προμηθειών Προμήθεια # νέων Real λογαριασμών με ενεργή συναλλακτική δραστηριότητα ανά περίοδο αξιολόγησης Όγκος Συναλλαγών για όλους τους λογαριασμούς (νέοι και παλαιοί)
1 0.4 pip/lot 1 ή περισσότεροι 20 lots ή περισσότερα
2 0.6 pip/lot 6 ή περισσότεροι 60 lots ή περισσότερα
3 1.0 pip/lot 11 ή περισσότεροι 80 lots ή περισσότερα
Προμήθειες για Χρηματιστηριακές Βασικών Αποδόδεων
Κλιμακωτό Σχήμα Προμηθειών Σταθερές Προμήθειες # νέων Real λογαριασμών με ενεργή συναλλακτική δραστηριότητα ανά περίοδο αξιολόγησης Όγκος Συναλλαγών για όλους τους λογαριασμούς (νέοι και παλαιοί)
1 0.4 pip/lot 1 ή περισσότεροι οποιαδήποτε

Για να αλλάξεις κατηγορία, θα πρέπει να συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις.

Θεσμικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί με χαμηλό spread:Λογαριασμοί των οποίων οι αρχικές καταθέσεις είναι υψηλές, ενδέχεται να χαρακτηριστούν ως Θεσμικοί από τις χρηματιστηριακές εταιρείες λόγω του χαμηλού spread που έχει εξασφαλίσει η χρηματιστηριακή εταιρεία για τέτοιες περιπτώσεις. Η προμήθεια του Affiliate για τέτοιου είδους λογαριασμούς θα είναι αντίστοιχα 0.2 pips για λογαριασμούς της AAAFx και 0.08 pips για λογαριασμούς άλλων χρηματιστηριακών εταιρειών.

ii. Περίοδος Χάριτος

Στην Περίοδο Χάριτος μπορούν να υπαχθούν νέοι καθώς και παλιοί Affiliates. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Χάριτος δεν επιβάλλονται ποινές σχετικά με τις προμήθειες, ανεξάρτητα από τον αριθμό νέων πελατών που θα φέρει ο Affiliate.

Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Χάριτος, ο Affiliate θα αποζημιώνεται με βάση τη Γενική Πολιτική Πληρωμών, ως ακολούθως:

 • Χρηματιστηριακές Υψηλών Αποδόσεων: ο Affiliate θα ενταχθεί στην 2η Κλίμακα (0.6 pips/lot) για 2 περιόδους Αξιολόγησης.
 • Χρηματιστηριακές Σταθερών Αποδόσεων: Σταθερή προμήθεια 0,4 pips/lot.

Η Περίοδος Χάριτος αφορά όλους τους νέους Affiliates και ξεκινά με την ολοκλήρωση της επαλήθευσης των στοιχείων του.

Περίοδος Χάριτος δίνεται μόνο σε έναν Affiliate λογαριασμό ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

iii. Περίοδοι Αξιολόγησης

Η Κλίμακα Προμηθειών στην οποία θα υπάγεται ο Affiliate θα καθορίζεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες:

 • 1η Ιανουαρίου
 • 1η Απριλίου
 • July 1
 • 1η Οκτωβρίου
iv. Δοκιμαστική Περίοδος

Η Δοκιμαστική Περίοδος περιλαμβάνει 2 Κλίμακες: Δοκιμαστική Κλίμακα 1 και Δοκιμαστική Κλίμακα 2

Affiliates that do not source a minimum new business volume of 1 or more new Live, active and trading accounts within 90 days (evaluation period) will enter a Probation Period Tier 1 for a 90 days period of time. During Probation Tier 1, the Affiliate will be compensated with a flat commission of 0.1pip/lot traded in their Referral accounts.

Ο Affiliate μπορεί να βγει από την Δοκιμαστική Περίοδο έχοντας εισάγει νέους πελάτες στη ZuluTrade, με βάση τα στοιχεία της αξιολόγησης. Η ταξινόμηση του Affiliate (Κλιμακωτό Σχήμα Προμηθειών) εξαρτάται αποκλειστικά από τη δραστηριότητά του. Ο Affiliate μπορεί να μεταβεί αυτόματα από τη Δοκιμαστική Περίοδο στην Κατηγορία 3 εφόσον πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις και χωρίς να απαιτείται προηγούμενη μετάβαση από την Κατηγορία 1 ή 2.

Εάν ο Affiliate δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για την κατάταξή του στο παραπάνω Κλιμακωτό Σχήμα Προμηθειών, θα τεθεί στη 2η Κατηγορία της Δοκιμαστικής Περιόδου 90 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης που θα πραγματοποιηθεί από την Ομάδα Εξυπηρέτησης των Affiliate μας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κατηγορία αυτή ο Affiliate δεν δικαούται προμήθεια.

Οι Affiliates που δεν θα ενταχθούν σε κάποια κατηγορία προμηθειών μετά την πάροδο της 2ης Δοκιμαστικής Περιόδου θα επανεξετάζονται κατά περίπτωση και ενδέχεται να μην αποζημιωθούν, να ανασταλεί η λειτουργία του λογαριασμού τους καθώς και να διαγραφούν οριστικά από το Πρόγραμμα.

B. Σχέδιο Προμηθειών Profit Sharing Λογαριασμών

Οι Affiliates κερδίζουν μια προμήθεια με το να συστήνουν στην πλατφόρμα νέους Referral λογαριασμούς που έχουν διαλέξει το σχέδιο Profit Sharing με την υπηρεσία της ZuluTrade.

Οι Affiliates που θα συστήσουν Profit Sharing λογαριασμούς στη ZuluTrade θα λάβουν:

1. Προμήθεια στη Συνδρομή: 20% της συνδρομής από τον κάθε λογαριασμό, δηλαδή $6 μηνιαίως για κάθε μηνιαία συνδρομή των $30 για κάθε νέο λογαριασμό που έχει συστηθεί.

2. Προμήθεια στην μηνιαία συνδρομή: 20% από τα 5% των μηνιαίων κερδών βασισμένα στο κέρδος του Επενδυτή πάνω από την Υψηλότερη Κορυφή Αξίας ( High Water Mark ). Για να ενημερωθείτε πλήρως για το πως οι Πληρωμές Επιδόσεων υπολογίζονται για Επενδυτές με λογαριασμούς Profit Sharing, μπορείτε να επισκεφθείτε την ακόλουθη σελίδα: https://www.zulutrade.com/profit-sharing

C. Αιτήματα Πληρωμών

Μπορείτε να κάνετε αίτημα πληρωμής με το να πλοηγηθείτε στην ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - Έσοδα - Πληρωμές επιλογή. Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι η αξία του pip ποικίλλει ανάλογα με το ζεύγος νομισμάτων, τον τύπο του λογαριασμού του χρήστη κτλ. Οι ισχύουσες μέθοδοι πληρωμών των Affiliates μας είναι μέσω τραπεζικού εμβάσματος, μέσω PayPal (για ποσά που δεν υπερβαίνουν τα 3000$) ή μέσω της CosmoPayment Mastercard. Τα τέλη διαχείρισης των αιτημάτων πληρωμής είναι::

 • 20$ για κάθε συναλλαγή έως 500$ που πραγματοποιείται μέσω PayPal. Σε περίπτωση που το αιτούμενο ποσό υπερβαίνει τα 500$, η συναλλαγή επιβαρύνεται με συμπλήρωματικές χρεώσεις 3,9%.
 • 30$ για τραπεζικά εμβάσματα εντός Η.Π.Α..
 • 45$ για κάθε έμβασμα εκτός των Η.Π.Α..
 • 20$ για κάθε πληρωμή προς την Mastercard της ZuluTrade.

Σε περιπτώσεις τραπεζικών εμβασμάτων ενδέχεται να προκύψουν χρεώσεις από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Για οποιαδήποτε ερώτηση, παρακαλούμε επικοινώνησε με την τράπεζά σου.

Επίσης παρακαλούμε να λάβεις υπ'οψιν σου τα ακόλουθα:

 • Πριν από την εκτέλεση πληρωμών o Affiliate θα πρέπει να προσκομίσει στη ZuluTrade τα απαραίτητα έγγραφα για την επαλήθευση του λογαριασμού του - τα βασικά έγγραφα που απαιτούνται είναι: 1) ένα έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο) καθώς επίσης 2) κι ένας πρόσφατος λογαριασμός κοινής ωφέλειας με το όνομα σας και την πλήρη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Για να υποβάλει αίτημα πληρωμής καθώς επίσης για την αποδέσμευση του ποσού των προμηθειών ο Affiliate θα πρέπει να αποστείλει στη ZuluTrade τα στοιχεία που χρησιμοποιεί για την προώθηση της υπηρεσίας (Promotional Details), τα στοιχεία προώθησης ανά κατηγορία όπως Content sites, PPC Affiliates, Social Affiliates, κοινότητες και εκπαίδευση, επιστροφές χρημάτων, βίντεο και τα URLs του.
 • Πριν από την καταβολή των προμηθειών, θα διενεργείται έλεγχος για την βεβαίωση συμμόρφωσης με τους Κανόνες Συναλλαγών μας καθώς επίσης θα ολοκληρώνεται η συλλογή προμηθειών από τις συνεργαζόμενες Χρηματιστηριακές Εταιρείες. Ως εκ τούτου, υπολογίζεται ότι τα αιτήματα πληρωμών θα επεξεργάζονται κατά προσέγγιση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέσω της ιστοσελίδας μας.
 • Για την κατάθεση του αιτήματος πληρωμής απαιτείται διαθέσιμο υπόλοιπο $100 ανά λογαριασμό. Μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ λογαριασμών δεν επιτρέπεται.
 • Βεβαιώσου επίσης ότι τα στοιχεία του τραπεζικού σου λογαριασμού, λογαριασμού PayPal και/ή ZuluTrade Mastercard είναι σωστά προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα ή καθυστερήσεις σχετικά με την πληρωμή της προμήθειάς σου.
 • Ανενεργοί Affiliate λογαριασμοί ή λογαριασμοί οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με βασικούς κανόνες δεοντολογίας θα εξετάζονται ανά περίπτωση και ενδέχεται να απορριφθεί η πληρωμή των προμηθειών τους καθώς επίσης να τους απαγορευθεί η περαιτέρω χρήση της υπηρεσίας της ZuluTrade.
 • Για ερωτήσεις αναφορικά με πληρωμές ή άλλα οικονομικά θέματα θα πρέπει να επικοινωνείς με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών (support@zulutrade.com).
Αρχή σελίδας

6. Υποστήριξη Affiliates

Το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών βρίσκεται πάντα δίπλα σου. Μπορείς να επικοινωνείς μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση support@zulutrade.com, μέσω τηλεφώνου ή Live Chat. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε κάνε κλικ στην σελίδα: http://www.zulutrade.com/Support.

Θέματα που επεξεργάζεται το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών:

 • Γενικές ερωτήσεις που αφορούν τις υπηρεσίες της ZuluTrade.
 • Αλλαγές στα στοιχεία του λογαριασμού
 • Θέματα εγγραφής Affiliate λογαριασμού
 • Προβλήματα λήψης email ενεργοποίησης λογαριασμού ή κωδικών εισόδου
 • Συσχετίσεις λογαριασμών
 • Κατηγορίες λογαριασμών (Affiliate, Real Επενδυτικός, Trader λογαριασμός)
 • Τεχνικά θέματα (banners, σφάλματα κώδικα, display προβλήματα, απώλεια σύνδεσης, λανθασμένες εντολές κλπ.)
 • Ερωτήσεις αναφορικά με Traders
 • Αιτήματα πληρωμών και άλλα οικονομικά θέματα

Για θέματα που άπτονται του Affiliate Προγράμματος της ZuluTrade, παρακαλούμε επικοινώνησε απευθείας με το αρμόδιο τμήμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: affiliates@zulutrade.com.:

 • Γενικές ερωτήσεις που αφορούν το Affiliate Πρόγραμμα της ZuluTrade
 • Ερωτήσεις αναφορικά με την ορθή χρήση των URL.
 • Χαρτοφυλάκιο πελατών
 • Πληροφορίες για τη χρήση των Banners και των Εμπορικών Σημάτων
 • Στρατηγικές διαφήμισης και διαφημιστικές καμπάνιες
 • Διαφημιστικό Περιεχόμενο και συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες.
 • Ετήσια έκθεση κερδών
 • Λογαριασμοί Χωρίς Προμήθεια

Τα σχόλια και οι προτάσεις σου είναι σημαντικά για εμάς. Παρακαλούμε να επικοινωνείς μαζί μας για οποιαδήποτε πρόταση ή παράπονο έχεις μέσω email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: affiliates@zulutrade.com.

Εάν δεν είσαι ικανοποιημένος από τον τρόπο που χειριστήκαμε το σχόλιο ή την πρότασή σου, μπορείς να επικοινωνήσεις με το τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας της ΖuluTrade μέσω email στη διεύθυνση:qualitycontrol@zulutrade.com

Αρχή σελίδας

7. Αναστολή λειτουργίας / Απενεργοποίηση

Η αναστολή λειτουργίας / απενεργοποίηση ενός Affiliate λογαριασμού μπορεί να επέλθει όταν συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι, ή ένας από αυτούς

 • Ανενεργοί λογαριασμοί. Ο Affiliate λογαριασμός θα θεωρείται ανενεργός εφόσον δεν πραγματοποιθεί σύνδεση για περισσότερο από 6 μήνες.
 • Μη συμμόρφωση με τις προειδοποιήσεις που γίνονται στον Affiliate είτε τηλεφωνικά, είτε γραπτά μέσω email κατά τις οποίες επιχειρείται ενημέρωση – προειδοποίηση του Affiliate για τυχόν παραβίαση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας ή άλλης ρυθμιστικής διάταξης σε ισχύ.
 • Affiliates που επιδεικνύουν ανάρμοστη συμπεριφορά, όπως για παράδειγμα προσπάθεια προσέλκυσης πελατών με παράνομο ή ανήθικο τρόπο. Η εξέταση τέτοιων περιστατικών θα γίνεται ανά περίπτωση.
 • Μη συμμόρφωση με τις οδηγίες και κανόνες Διαφήμισης όπως ορίζονται στην παράγραφο 4 “Κανόνες Προώθησης και Διαφήμισης” ενδέχεται να επιφέρει αναστολή της λειτουργίας του Affiliate λογαριασμού κατά τη διακριτική ευχέρεια της ZuluTrade.

Η λίστα δεν είναι εξαντλητική - πέραν της αναστολής του λογαριασμού, ενδέχεται να υπάρξουν κι άλλες κυρώσεις, όπως η διαγραφή του ποσού των προμηθειών ή η απόρριψη των εκκρεμών πληρωμών καθώς και η αναστολή λειτουργίας των λογαριασμών του Affiliate πριν από την οριστική διαγραφή του.

Η αναστολή λειτουργίας ενός Affiliate λογαριασμού ενδέχεται να οδηγήσει στην απενεργοποίησή του και στη καθιέρωση μέτρων μόνιμης απαγόρευσης χρήσης της υπηρεσίας. Η ZuluTrade δεν αναλαμβάνει τυχόν ευθύνη που απορρέει από την αναστολή λειτουργίας ή την απενεργοποίηση ενός Affiliate λογαριασμού.

Αρχή σελίδας
 • Zulu στο κινητό σου

  Ανακάλυψε τις εφαρμογές μας για Android, iPhone, iPad και desktop widget.

 • σχόλια χρηστών:
  • Εύκολο στη χρήση, υπάρχουν πολύ καλοί Τraders και δεν απαιτείται πολύς χρόνος για τη διαχείριση του λογαριασμού σου. Patrick - AAA687286F
  • Σου δίνει τη δυνατότητα να εκτελείς συναλλαγές Forex χωρίς να απαιτείται επίβλεψη του λογαριασμού σου ενώ παράλληλα σου παρέχει εργαλεία για τη διαχείριση του ρίσκου σου. Matthew - FXCM682552F
  • Είναι η καλύτερη μέθοδος για συναλλαγές Forex για τους αρχάριους και τους ανθρώπους που βρίσκονται συνεχώς εν κινήσει και δεν μπορούν να παρακολουθούν την αγορά 24/7. Mohammad - AAA409627F
  • Η ZuluTrade είναι μοναδική, κάτι που οφείλεται στην εξαιρετική υποστήριξή της και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Omar - AAA635899F
  • Θα ήθελα να προτείνω τη ZuluTrade σε όλους διότι είναι μια μέθοδος αξιόπιστη και ασφαλής για ενημερωμένους επενδυτές. Romuald - AAA606627F
  • H κοινωνική διάσταση με τους παρόχους σημάτων προσφέρει εκπαιδευτική εμπειρία και αποτελεί στοιχείο διάφανειας της υπηρεσίας. Χρήσιμες αναλύσεις δεδομένων. Robin AAA1167078F
 • μιλάνε για μας: