Przewodnik Dostawców Sygnału

Ostatnia aktualizacja 21-03-2018 

1. Dostawcy Sygnału ZuluTrade

A) Wstęp dla Dostawców Sygnału

„Dostawca Sygnału" to Użytkownik ZuluTrade, który prowadzi transakcje na rachunku Demo lub Live, natomiast ZuluTrade udostępnia publicznie jego wyniki i statystyki na stronie internetowej. Każde działanie związane z transakcjami wykonywane na rachunku Dostawcy jest przesyłane do wszystkich kont Demo i Live ZuluTrade w postaci sygnału transmisyjnego.
Transakcje Klientów, którzy zdecydowali się naśladować Dostawcę Sygnału („Naśladowcy"), będą wykonywane automatyczne na rachunku prowadzonym przez ich firmę maklerską. Ze względu na to, że sygnał Dostawcy jest przetwarzany przez różnych maklerów, którzy posiadają odmienne interfejsy i konfiguracje, mogą pojawiać się problemy przy realizacji transakcji. Przykładem może być transakcja zagubiona. Transakcja zagubiona to transakcja, która pomimo że została zamknięta na rachunku Dostawcy Sygnału, z różnych przyczyn może być nadal otwarta na jednym lub więcej rachunków Live Naśladowców. Taka sytuacja może prowadzić do odmiennych wyników pomiędzy Dostawcą i Naśladowcą - np. pomimo że Dostawca Sygnału zarabia, to Naśladowca odnotowuje stratę z powodu zamknięcia transakcji długo po tym jak została ona zamknięta na rachunku Dostawcy Sygnału. Jednakże Dostawcy Sygnału mają możliwość monitorowania i zamykania pozycji live Naśladowców, które zostały wykryte jako „zagubione".

For Risk Management purposes, ZuluTrade may restrict Traders for being copied by Investors in case they don't follow the Program's Guidelines.

B) Tworzenie rachunku dostawcy sygnału

Każdy może zostać dostawcą sygnałów. Wystarczy zarejestrować swój rachunek z tego linku tutaj. Z jednego adresu mailowego możesz otworzyć do 10 rachunków dostawcy sygnałów.
Konkurencja jednak jest ostra. Wyniki dostawców sygnału są stale mierzone zgodnie ze specjalnym algorytmem i społecznością ZuluTrade, wobec czego tylko najlepsi dostawcy znajdą się na górze naszej listy.

Konkurencja jest jeszcze silniejsza dla europejskiej wersji naszej strony wyników! Zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej, tylko najlepsi dostawcy z pierwszej 1000-setki listy będą dostępni dla odbiorców rezydujących w Unii Europejskiej, pod warunkiem, że:

 • Minimalny czas handlowania został ustawiony na 8 tygodni.
 • Mają spadek (DD) mniejszy niż 30%
 • Zysk transakcji nie powinien być mniejszy niż 3 pipsów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak obliczany jest ZuluRank, kliknij tutaj!

C) Platformy inwestycyjne

Nadawcy sygnałów mogą wybrać jedną z następujących platform do przeprowadzania transakcji:

 1. ZuluTrade+

  W ZuluTrade+ dostawcy realni i demo mają do dyspozycji zaawansowaną Stację handlową z interfejsem użytkownika dysponującym technicznymi wykresami i wskaźnikami oraz możliwością tworzenia robotów przy pomocy własnych ZuluScripts. Wbudowana stacja handlowa oferuje wykresy techniczne (świecowe, liniowe, OHLC) oraz szeroki zakres wskaźników (Trend, Oscylatory, Zmienność (Volatility), Wielkość (Volumes), Bill Williams, itd), niestandardowe linie (custom lines)/tekst/obiekty (objects) itd, wszystkie bezpośrednio na rachunku dostawcy bez konieczności zewnętrznej platformy. Nasza platforma jest platformą całkowicie internetową, wobec czego rachunek dostawcy ma zapewnioną ochronę przed problemami z łącznością oraz może korzystać z EA bez przeszkód i bez konieczności korzystania z VPS. Więcej informacji na temat tego, jak można stworzyć i korzystać z ZuluScripts, znajdziesz tutaj.

  ZuluTrading API

  W ramach serwisu ZuluTrade+ i ActTrader można również korzystać z interfejsu API ZuluTrading. ZuluTrade oferuje własny interfejs REST API, który pozwala dostawcom przesyłać wnioski inwestycyjne bezpośrednio na swoje rachunki z ich własnego, spersonalizowanego programu. Innymi słowy – zamiast logować się na rachunek dostawcy sygnału i ręcznie otwierać, zarządzać i zamykać transakcje, dostawcy mogą skonfigurować własny algorytm, który zrobi to za nich. Chociaż wymagane są pewne podstawowe umiejętności programowania, dostępny jest kompleksowy przewodnik konfiguracji interfejsu API ZuluTrading krok po kroku.

 2. Platforma MetaTrader 4 (MT4)

  Istnieje możliwość powiązania zewnętrznej platformy MT4 w wersji demo lub live z rachunkiem dostawcy sygnału. W takim przypadku rachunek dostawcy sygnału staje się rachunkiem tylko do odczytu i wszelkie operacje inwestycyjne przeprowadzane na rachunku MT4 są kopiowane na rachunek ZuluTrade. Lista brokerów kompatybilnych z rachunkami dostawców sygnału dostępna jest w zakładce Ustawienia rachunku dostawcy sygnału lub po skontaktowaniu się z Działem wsparcia.

  ZuluTrade VPS

  Nadawcom przeprowadzającym transakcje przez MT4 ZuluTrade oferuje możliwość bezpłatnego korzystania (wysyłania sygnałów) z VPS. ZuluTrade współpracuje z ponad 60 brokerami, więc nie ma potrzeby pobierania żadnej platformy – wybrany MT4 brokera zostanie wstępnie zainstalowany na Twoim rachunku VPS, a dostęp do niego uzyskasz z każdej przeglądarki. Usługa VPS w ZulkuTrade dostępna jest tylko dla dostawców sygnału przeprowadzających transakcje za pośrednictwem terminali MT4; liczba dostępnych VPS jest ograniczona, więc dostawcy powinni wypatrywać przycisku „Połącz się z moim VPS"" w zakładce Ustawienia swojego rachunku – pojawi się, gdy VPS zostanie udostępniony. VPS w ZuluTrade jest usługą premium, w związku z czym zastosowanie ma polityka właściwego użytkowania; jeśli wykryte zostaną jakiekolwiek nadużycia w związku z usługą VPS, korzystanie z tej usługi może zostać anulowane. Typowe przykłady niewłaściwego użycia to:

  • użycie w złych intencjach
  • nadmierne lub niewystarczające użytkowanie
  • korzystanie z firm wykonawczych spoza ZuluTrade zakłócających funkcjonowanie systemu operacyjnego
  • ładowanie wielu MT4 oraz EA
  • korzystanie poza środowiskiem ZuluTrade, itd

  Proszę również wziąć pod uwagę że jednej osobie przysługuje tylko jeden VPS.

D) Wyniki, Statystyki i Wskaźniki

Wraz z nowymi transakcjami zawieranymi przez dostawców sygnału, ich wyniki i pozycja na stronie wyników w serwisie ZuluTrade będą się stopniowo zmieniać, przesuwając się w górę i w dół w rankingu. Uwzględniane są wszystkie dane i informacje dotyczące dostawców sygnału w celu obliczenia ich miejsca w rankingu. Oto niektóre czynniki decydujące o pozycji w rankingu ZuluRank (proszę zwrócić uwagę, że ta lista nie jest wyczerpująca):

 • Doświadczenie: Jak długo dostawca sygnału prowadzi aktywność transakcyjną, w tygodniach.
 • Ekspozycja: ile pozycji może być otwartych w tym samym czasie, co jest odzwierciedlone w ustawieniu „Maksymalna liczba otwartych transakcji", Minimalny Wymagany Kapitał (MWK) itp.
 • Spadek wartości: Liczba spadków i wzrostów odnotowanych w wynikach historycznych dostawcy sygnału.
 • Wyniki: Całkowita liczba zarobionych pipsów, średnia liczba pipsów na transakcję i inne wskaźniki dotyczące wyników.

Następujące czynniki brane są pod uwagę w tworzeniu listy najlepszych 2000 dostawców strony wyników dla Europy:

 • Minimalny czas handlowania został ustawiony na 8 tygodni.
 • Mają spadek (DD) mniejszy niż 30%
 • Zysk transakcji nie powinien być mniejszy niż 3 pipsów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak obliczany jest ZuluRank, kliknij tutaj!

Strona z Wynikami jest aktualizowana kilka razy dziennie w miarę rozwoju statystycznego transakcji i Dostawców Sygnału. Strona Wyników zawiera również wskaźniki wizualne, pomagające naśladowcom w identyfikacji określonych atrybutów Dostawców Sygnału. Najpopularniejsze atrybuty to:

 • Dostawca Sygnału korzysta z Rachunku Rzeczywistego Live.
 • Dostawca Sygnału korzysta z Rachunku Demo oraz posiada Rachunek Rzeczywisty Live powiązany ze swoim Dostawcą Sygnału.
 • Dostawca Sygnału korzysta z MT4 Expert Advisor
 • Ten nadawca przeprowadza transakcje na ZuluTrade+, korzystając z ZuluScripts
 • Ten nadawca przeprwadza transakcje korzystając z ZuluTrading API
 • Ten nadawca przeprowadza transakcje zgodnie z zasadami FIFO, bez hedging.
 • Średnia ocena użytkowników dla tego inwestora to co najmniej 4 gwiazdki!
 • Ten dostawca dokonuje transakcji na skorelowanych parach walutowych przy użyciu strategii hedgingu naturalnego, która potencjalnie prowadzi do ograniczonych spadków wartości
 • Niniejszy Dostawca Sygnału często dokonuje transakcji na publikacjach kalendarza ekonomicznego!
 • Status Zulu Veteran - dostawca sygnału, który zawiera transakcje za pośrednictwem serwisu ZuluTrade przez ponad 2 lata i niezmiennie posiada wysoką pozycję w rankingu
 • Traders that have partially or fully verified their account.
 • Trading history from XX/XX/XX To XX/XX/XX has been imported to ZuluTrade

By pojawić się na Stronie wyników dostawca powinien najpierw zamknąć 1transakcję, podczas gdy minimalna 12 ilość tygodni jest wymagana by pojawić się na Stronie wyników dla Europy!

2. Płatności

Traders’ compensation differs according to the Account Type of their Real Investors as well as the Trader's location in order to comply with local regulation.

 • Volume Based Compensation – Classic Accounts
 • Profit Sharing Compensation – Profit Sharing Accounts
 • Compensation for U.S. Investors and /or U.S. Traders
 • Compensation for Investors of Japanese Brokers

i. Volume Based Compensation Scheme

Traders earn 0.5 pips per standard lot (5$), for each closed trade executed in a Real Investor account under Classic Account Model. The 0.5 pip value depends on the lot size executed in the investor’s account, not in the trader’s. For example, the trader opens 1 standard lot and the investor receives 1 mini lot according to his/her settings, then the trader will get 0.5$. In case that the investor only opens a micro lot, then the trader will get 0.05$. Pip cost varies according to the currency pair traded, the type of account of the Investor etc.

ii. Profit Sharing Compensation Scheme

Traders get compensated on a monthly basis according to the profits they generate on their Real Investors under Profit Sharing Account Model.

Every time you generate a profitable monthly PnL to a Profit-Sharing Investor, you will be credited a 20% Performance Fee. This Fee will only apply for the amount above High Water Mark (“HWM”). HWM is the maximum profit made by the Trader and it is calculated on the 1st calendar day of each month since the Investor added the Trader to his portfolio.

For each profitable monthly PnL, the Trader will be compensated based on a 50% Payment-Reserve model. More specifically:

 • 50% of the Performance Fee charged is being credited in the Trader’s account
 • The same amount (50%) is requested from Reserve bucket. The amount that will be released and credited is limited to the reserved amount generated from previous periods.
 • 50% of the Performance Fee charged is added to the Trader’s Reserve Bucket for next periods.

Each Trader holds one Reserve Bucket for all his Profit Sharing Investors. The Reserve amount is updated on the 1st calendar day of each month based on the profits/losses generated on the Real Investor accounts from the Trader during the previous month.


Case 1: Profitable monthly PnL - Profit above HWM

Investor’s Monthly Performance Fee (20% of the Profit above High Water Mark) is split, as follows:

 • 50% is credited in the Trader’s account
 • 50% is credited from Reserve Bucket (if applicable - see the example below)
 • 50% is placed into the Trader’s Reserve Bucket for future release.
Case 2: Negative monthly PnL

In case of underperforming, the Reserve amount will be deducted by 20% of the generated losses.

Case3: Recovering Losses Period - Profit below HWM

In case of a Recovering Losses Period, the Performance Fee will not apply, yet the Trader’s reserve will be increased by 20% of the generated Profit.

For example:

In June, a Trader makes a profit of $1000 - This will be the HWM. The Investor will be charged 25% (20% for the trader, 5% for ZuluTrade) out of the accumulated profit ($1000): $1000 x 25% = $250

Based on the Payment-Reserve Scheme, the 20% for the Trader breaks as follows:

 • 50% of the Performance Fee paid by the Investor will be credited in the Trader’s account immediately: $200 x 50% = $100.
 • 50% of the Performance Fee paid by the Investor will be credited in the Trader’s account from the Reserve (in case there is available amount). In this example, there is no Reserve.
 • 50% of the Performance Fee paid by the Investor will be reserved in the Trader’s Reserve Bucket: $200 x 50% = $100.
Monthly Reserve Amount = $100

Total Reserve Amount = $100

In July, the Trader has a negative month (-$100) – HWM remains $1000.

 • Performance Fee will not apply for the Investor
 • The Trader’s Reserve amount will be deducted by 20% of the losing amount: -$100 x 20% = -$20.
Monthly Reserve Amount = -$20

New Total Reserve Amount = $80 (=$100 - $20)

In August, the Trader makes a profit of $500 – New HWM $1400

 • The first $100 is considered as Recovering Losses Amount (loss generated in July) and the Investor will not be charged any Performance Fee. However, the Trader’s Reserve amount will be refilled again with the amount of $20 (20% x $100).
 • Performance Fee will apply for the Investor, only for the $400 (amount above new HWM): $400 x 20% = $80.
  The Trader will now receive
  • 50% of the Investors' Performance Fee will be credited immediately: $80 x 50% = $40.
  • 50% of the Investors' Performance Fee will be credited from Total Reserve Amount reserved so far: $80 x 50% = $40
  • 50% of the Investors' Performance Fee will be added to Reserve Bucket: $80 x 50% = $40.
Monthly Reserve Amount = +$20 (from Recovering Loss Period) + $40 (placed into Reserve bucket) = $60

New Total Reserve Amount = $100 (=$80 + $20 + $40 - $40)


iii. Compensation for U.S. Clients

U.S. Investors

Traders will receive a $21 monthly commission for each U.S. Investor copying their strategies.

The monthly amount will be calculated on a pro-rata mode based on the Investor’s Subscription date, which is the date that the Investor added the Trader to his/her portfolio.

More specifically:

Example 1

Investor A purchases a monthly recurring subscription to the Trader on September 1.
For September, the Trader will receive the full commission amount of $21.

Example 2

Investor B purchases a monthly recurring subscription to the same Trader on September 15.
In this case, the Trader will be compensated in proportion to the Investor’s subscription date, thus, he/she will receive $10,50.

US Traders

ZuluTrade compensates US Traders by a variable monthly Subscription Fee. Monthly compensations for Traders can vary depending on the date they were added in the Investors accounts. The monthly Subscription Fee has been fixed to $21 per Investor. Example 1: Investor adds the Trader on September 1. For this month, the Trader will be credited the full amount of the Subscription Fee, which by default is $21. Example 2: Investor adds the Trader on September 15. For this month, the Trader will receive the Subscription Fee in proportion to the Investor’s registration date, which in this case is $10.5.

Please note that ZuluTrade has established a monitoring mechanism in order to detect violations. We regret to inform you that any compensation deriving from US Investors will be rejected if your strategy is not compliant with the aforementioned rules.

iv. Investors of Japanese Brokers

Compensation for Real Investor accounts of Japan based Brokers is 0.3 pips per lot executed, due to different trading conditions.

Ze względu na ograniczenia lokalne, mieszkańcy japońscy mają prawo do zarejestrowania swojego rachunku w ZuluTrade, jednakże nie mogą być generowane żadne dochody z ich działalności handlowej.

AutoPay Service for Real Traders

Real Traders may select to receive their total outstanding commissions automatically in their Real Broker account at the 1st business day of each month.

To be eligible for the AutoPay Service, Traders must:

 • Operate on a Real trading account registered in a Broker participating in this Program.
 • Have completed the verification process by submitting a valid identification document as well as a proof of address.

Traders may enable the AutoPay service on the Revenue page of their account. On the 1st business day of each calendar month, they will be receiving automatically the accrued commissions of the previous month directly in their trading account. There are no minimum amount requirements nor fees apply if AutoPay is enabled.

Ponadto należy pamiętać, że:

 • Przed zrealizowaniem płatności należy dostarczyć do serwisu ZuluTrade dostateczne potwierdzenie danych uwierzytelniających Dostawcy Sygnału - zazwyczaj wymagamy ważny dowód tożsamości ze zdjęciem (paszport, oficjalny dokument tożsamości lub karta wyborcy wydana przez organ administracji publicznej) oraz ostatni rachunek wskazujący imię i nazwisko oraz pełny aktualny adres zamieszkania.
 • Przed przekazaniem płatności wszystkie transakcje muszą zostać sprawdzone pod kątem naszych zasad dotyczących Zgodności Transakcji, konieczne jest także pobranie od współpracujących Brokerów należnych prowizji; szacowany czas wymagany na przetworzenie płatności po złożeniu wniosku o nią za pośrednictwem naszej strony internetowej to 60 dni kalendarzowych.
 • Przed złożeniem prośby o dokonanie płatności należy posiadać na aktywnym koncie saldo nie niższe niż 100$.
 • Prosimy o dokładne sprawdzenie, czy dane rachunku bankowego, rachunku PayPal lub karty ZuluTrade Mastercard są prawidłowe w celu uniknięcia problemów z płatnością.
 • Jeżeli Twój rachunek został zamknięty z jakiejkolwiek przyczyny i posiadasz na nim przynajmniej 100$, możesz złożyć prośbę, wysyłać wiadomość e-mail na adres {0}.
 • Zulu Trade traktuje bezpieczeństwo kapitału naśladowców jako priorytet. Dlatego, Dostawcy Sygnału stosujący niewłaściwe praktyki transakcyjne, narażając swoich naśladowców na wysokie ryzyko, będą podlegali kontroli w trybie indywidualnym i w razie uznania ich postępowania jako złośliwe, nie otrzymają oni wynagrodzenia.
 • Za każdy określony miesiąc kalendarzowy, w którym Dostawca Sygnału odnotuje negatywne całkowite miesięczne PnL w pipsach, nie otrzyma on płatności. Całkowite miesięczne Pnl obejmuje niezrealizowane Pnl wynikające z wyceny na koniec miesiąca otwartych pozycji Dostawcy Sygnału.
 • Prośba o dokonanie płatności musi zostać przesłana w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o zakończeniu. Prośby o dokonanie płatności otrzymane po tym terminie będą odrzucane.
 • Rachunki, na które dokonywane są wysokie wpłaty mogą być określone przez brokera jako rachunki instytucjonalne ze względu na niskie stawki spreadów oferowane dla tych rachunków. Wynagrodzenie z tytułu tych rachunków wynosi 0.1 pipsów za każdy lot zrealizowany na rachunku rzeczywistym live naśladowcy.
Najlepsze

3. Zasady Zgodności Transakcyjnej

Dokonywanie transakcji

Podczas dokonywania transakcji na rachunku Demo, prosimy upewnić się, że twoja strategia transakcyjna jest w zgodzie z następującymi ograniczeniami:

 • Obowiązuje limit 100 zamówień rynkowych i 100 zamówień oczekujących na realizację, a także limit 5000 sygnałów aktualizacyjnych, które można przesłać do naśladowców w ciągu 24 godzin.
 • Przesłanie sygnałów w celu utworzenia rynku/zamówienia oczekującego na realizację do naśladowcy nastąpi, jeżeli zostanie zachowany minimalny odstęp 5 sekund od momentu akceptacji ostatniego sygnału.
 • Maksymalna dopuszczalna całkowita liczba otwartych zleceń - rynkowych i oczekujących - wynosi 50; wszelkie dodatkowe sygnały nie będą przesyłane do zwolenników.

Prosimy zwrócić uwagę, że żadne z powyższych ograniczeń nie ma zastosowania do Dostawców Sygnału dokonujących transakcji z Rachunku Rzeczywistego Live.

Dokonywanie transakcji na terminalach MT4

Oprócz stosowania się do powyższych zasad dla Dostawców Sygnału dokonujących transakcji za pośrednictwem terminali MT4 oraz poza interfejsem sieciowym ZuluTrade, należy przestrzegać następujących zasad:

 • Nie można zamykać niepełnych lotów.
 • Usuwanie Stopu/Limitu poprzez EA (aktualizowanie Stopu/Limitu z wartości niezerowych na wartości zero poprzez EA) nie jest obsługiwane, a powiązane sygnały nie będą przesyłane do zwolenników.
 • Wspieramy handel na giełdzie Forex, handel CFD, indeksami, złotem i srebrem.
 • Dokonywanie jakichkolwiek zmian z rejestrze transakcji mt4 i statystykach jest surowo zabronione.
 • Funkcja zamykania transakcji przez „Zamknij przed” nie jest obsługiwana.

Niewłaściwe praktyki transakcyjne

Ochrona kapitału odbiorców sygnałów jest dla ZuluTrade sprawą priorytetową. Z tego też powodu nadawcy sygnałów którzy stosują niewłaściwą strategię, narażając swoich odbiorców na ryzyko wysokich strat, będą mieli sprawdzane rachunki i w przypadku gdy ich działanie okaże się zbyt ryzykowne, wówczas wypłata prowizji może zostać anulowana. Może się nawet zdarzyć że serwis ZuluTrade zostanie dla tych nadawców zamknięty.

Aby uniknąć skrajności, Dostawcy sygnału są zobowiązani do przestrzegania minimalnego zakresu wytycznych mających na celu ograniczenie ryzyka, takich jak:

 • Maksymalny roczny spadek Dostawcy Sygnału nie powinien przekroczyć jego zysku w pipsach. Ma to zastosowanie, jeśli dostawca osiągnie odpowiednie wyniki, np. po przekroczeniu ogólnej sumy PnL 1000 pipsów.
 • Nie można dopuścić, aby jakiekolwiek pozycje spadły o więcej niż 700 pipsów. Aby zapewnić bezpieczeństwo naśladowców niezbędne jest korzystanie z opcji Stop-Loss o właściwych wartościach. Ostrożne i krótkie stosowanie opcji Stop-Loss będzie również działać na korzyść i faworyzować użytkownika w naszym algorytmie Rankingu. Wysoko ustawione opcje stop-loss lub ich całkowity brak nie stanowią właściwej praktyki transakcyjnej.
 • ZuluTrade nie popiera wskaźnika wygrywających transakcji bliskiego 100%. To jest potencjalnie ryzykowna strategia, ponieważ może oznaczać narażenie na niezwykle wysokie spadki.

Należy pamiętać, że powyższe wartości progowe w pipsach wskazują podstawowe pary walutowe. Prosimy przyjąć równoważne wartości dla egzotycznych par walutowych, w tym XAU, XAG lub kontrakty na różnice (CFD).

Godziny Funkcjonowania Rynku

Nie należy dokonywać żadnych transakcji poza Godzinami działania ZuluTrade. Rynek jest otwierany w niedzielę o godz. 22:00 czasu UTC i zamykany w piątek o godz. 22:00 czasu UTC. We wschodnim czasie zimowym rynek jest otwierany w niedzielę o godz. 21:00 czasu UTC i zamykany w piątek o godz. 21:00 czasu UTC.

For CFD trading hours, click here.

CFD Symbol Contract size
(multiplier)
Margin % Trading hours (UTC) Break time (UTC)
INDICES ESP35 €1 2 Daily from 08:00 until 16:30 None
GER30 €1 2 Daily from 07:00 until 21:00 None
US30 €1 1 SUN 07:00 - FRI 21:00 Daily from 21:15 until 21:30
ITA40 €1 2 DAILY 08:00 - 16:40 None
JPN225 ¥100 1.5 SUN 00:00 - FRI 21:15 Daily from 21:15 until 00:00
NAS100 $1 1 SUN 23:00 - FRI 21:15 Daily from 21:15 until 21:30
SPX500 $10 1 SUN 23:00 - FRI 21:15 Daily from 21:15 until 21:30
SUI20 CHF 1 1.5 Daily from 07:00 until 16:25 None
AUS200 AUD 1 1.5 Daily from 23:50 until 21:00 (FRI 20:45) Daily from 06:30 until 07:10
FRA40 €1 1.5 Daily from 07:00 until 21:00 None
UK100 GBP 1 1.5 Daily from 08:00 until 21:00 None
EUSTX50 €1 2 Daily from 07:00 until 21:00 None
COMMODITIES USoil 100 b 3 SUN 23:00 - FRI 21:45 Daily from 22:00 until 22:45
UKoil 100 b 3 MON 01:00 - FRI 21:45 Daily from 22:15 until 00:00
UKoil 100 b 3 MON 01:00 - FRI 21:45 Daily from 22:15 until 00:00
XAU/USD 1 oz 1 SUN 23:00 - FRI 21:45 Daily from 22:00 until 23:00
XAC/USD 50 oz 1 SUN 23:00 - FRI 21:45 Daily from 22:00 until 23:00
XPD/USD 1 oz 1.5 SUN 23:00 - FRI 21:45 Daily from 22:00 until 23:00
Copper 1000 lbs 1.5 SUN 23:00 - FRI 21:45 Daily from 22:00 until 23:00
NCAS 1000 mmBtu 2 SUN 23:00 - FRI 21:45 Daily from 22:00 until 23:00
TREASURY Bund €100 1 Daily from 07:00 until 21:00 (FRI 20:45) None
Expiration Dates

Oil and Natural Gas have a monthly expiration (please see the table below). Open positions will be closed at bid/offer at 22:00 GMT* (21:45 on Fridays). The only consequence of this is that clients will realize any floating P/L at the time the position is closed. There are no rollovers for any oil contracts offered. Also all pending stop and limit orders that are associated with the expiring contract will be cancelled.

Expiration Dates
US Oil UK Oil NGAS
2016 19-Dec 28-Dec 27-Dec
2017 19-Jan 30-Jan 26-Jan
20-Feb 27-Feb 23-Feb
20-Mar 30-Mar 28-Mar
19-Apr 27-Apr 25-Apr
19-May 30-May 25-May
19-Jun 29-Jun 27-Jun
19-Jul 28-Jul 26-Jul
21-Aug 30-Aug 28-Aug
19-Sep 28-Sep 26-Sep
19-Oct 30-Oct 26-Oct
17-Nov 29-Nov 27-Nov
18-Dec 27-Dec 26-Dec

Treasury products have a quarterly expiration (please see the table below). Clients that hold an open position on the Expiration Date will be closed at our bid/offer at 21:00 GMT for BUND, the only consequence of this is the client will realize any floating P/L at the time it is closed. There are no rollovers for all Treasury contracts offered.

BUND Expiration Dates
2016 7-Dec
2017 7-Mar
7-Jun

Copper is the only metal that expires once every other month.

Copper Expiration Dates
2017 22 Feb
24 Apr
Najlepsze

4. Zalecenia dotyczące skutecznych strategii

 • Nie zalecamy skalpowania.
  Z uwagi na połączenie różnych zasad prowadzenia transakcji, konfiguracji i kursów przekazywanych poszczególnym brokerom, do których mogą się zapisywać naśladowcy, skalpowanie nie jest zalecaną metodą wysyłania sygnałów do swoich naśladowców. Praktyka ta często skutkuje osiąganiem niespójnych wyników na różnych rachunkach brokerskich.
 • Prowadzenie transakcji w czasie napływania Wiadomości
  Wiele domów maklerskich często odrzuca sygnały transakcyjne, kiedy ogłaszane są Wiadomości mające wpływ na rynek, co prowadzi do ewentualnych rozbieżności w realizacji transakcji na Twoim rachunku i rachunku Twoich rzeczywistych naśladowców.
 • Transakcje obejmujące nierealistyczne kwoty wirtualnych funduszy
  Choć umożliwi Ci to generowanie nierealistycznych wyników transakcji, żaden gracz nie będzie mógł naśladować Twojej strategii, gdy Twoje saldo początkowe będzie bardzo wysokie lub będziesz obracać ogromnymi ilościami lotów.
 • Precyzyjne opisy strategii inwestowania
  Opis strategii inwestowania użytkownika powinien być precyzyjny i wyczerpujący, tak aby naśladujący wiedzieli, czego mogą oczekiwać w związku z jego transakcjami.
  Nieprzewidywalne zachowanie użytkownika nie jest mile widziane w kręgu naśladujących ZuluTrade, a wszelkie strategie, które nie odpowiadają bieżącym transakcjom, będą odrzucane, co negatywnie wpłynie na ocenę użytkownika w ZuluRank.
 • Aktualny status
  Status użytkownika powinien być zawsze zaktualizowany. Prosimy pamiętać o tym, że naśladujący mogą poprosić o aktualizację statusu, co będzie skutkować powiadomieniem użytkownika za pomocą poczty e-mail o konieczności takiej aktualizacji w jak najkrótszym czasie. Niewyjaśnione przypadki ignorowania statusu będą źle odbierane przez naśladujących z ZuluTrade, dlatego prosimy o wprowadzanie aktualizacji na bieżąco.
Najlepsze

5. Zawieszenie

Zawieszenie rachunku Dostawcy Sygnału może nastąpić w dwojaki sposób: tymczasowo jako ostrzeżenie lub trwale w celu zamknięcia dostępu do usługi. Odpowiedzialność z tytułu wszelkich konsekwencji z tytułu zawieszenia rachunku Dostawcy Sygnału spoczywa na właścicielu konta.

Tymczasowe zawieszenie

Dostawcy połączeni z terminalami MT4, którzy nie przestrzegają Zasad polityki zgodności zostaną automatycznie odłączeni od swoich kont MT4. Mogą oni ponownie spróbować nawiązać połączenie po dokonaniu ponownej konfiguracji strategii z uwagi na zawieszenie.

Trwałe zawieszenie

 • Nieaktywne rachunki. Rachunek dostawcy sygnału uznaje się za nieaktywny, jeżeli przez określony czas nie są na nim prowadzone transakcje.
  1. Wszystkie rachunki Dostawców, które nie będą aktywne przez okres dłuższy niż 3 miesiące, zostaną trwale zawieszone.
  2. Zwłaszcza w przypadku rachunków Dostawców połączonych z terminalami MT4, dozwolony okres braku aktywności jest ograniczony do 1 miesiąca.
 • Rachunki Dostawców, które często są tymczasowo zawieszane.
Najlepsze