Přiručka dodavatele signálů

Poslední aktualizace dne 21-03-2018 

1. Dodavatelé signálů pro ZuluTrade

A) Úvod k dodavatelům signálů

„Dodavatel signálů" je uživatel služby ZuluTrade, který obchoduje buď na demo, nebo na reálném účtu, a společnost ZuluTrade zveřejňuje jeho výsledky a statistiku prostřednictvím svých webových stránek. Každý obchod provedený na účtu dodavatele signálů se odesílá všem demo a reálným účtům služby ZuluTrade ve formě vyslaného signálu.
Klienti, kteří si zvolili možnost obchodovat podle daného dodavatele signálů („přívrženci"), mají nastavenou automatickou realizaci obchodu na účtu, který mají otevřený u brokerské firmy. Vzhledem k tomu, že každý signál od dodavatele vyplňují nejrůznější brokeři, kteří používají odlišná rozhraní a konfigurace, může docházet k potížím. Příkladem může být tzv. osiřelý obchod. Osiřelý obchod je obchod, který přestože byl z nějakých důvodů na účtu dodavatele signálů uzavřen, nejméně na jednom reálném účtu přívržence může zůstat otevřený. Tento incident může vést k odlišným výsledkům dodavatele signálů a přívržence - například i když je dodavatel signálů v zisku, přívrženec skončí se ztrátou, protože obchod byl uzavřen až nějakou dobu po uzavření obchodu na účtu dodavatele signálů. Dodavatelé signálů však mají možnost sledovat otevřené reálné pozice svých přívrženců a v případě detekce „osiřelého" obchodu jej mohou uzavřít.

For Risk Management purposes, ZuluTrade may restrict Traders for being copied by Investors in case they don't follow the Program's Guidelines.

B) Vytváří se účet dodavatele signálů

Jako dodavatel signálů se může přidat kdokoli. Stačí se zde zaregistrovat a získáte účet dodavatele signálů. Se stejnou e-mailovou adresou lze otevřít až 10 účty/účtů dodavatele signálů.
Nicméně konkurence je nelítostná. Výsledky dodavatelů signálů jsou nepřetržitě hodnoceny algoritmem ZuluRank společnosti ZuluTrade a komunitou, takže na horních příčkách seznamů se zobrazují skutečně jen ti nejlepší.

U evropské verze stránky výkonnosti je konkurence ještě silnější. Vzhledem k legislativě EU se může zobrazovat pouze 1000 nejlepších obchodníků. Jen ti jsou dostupní přívržencům s bydlištěm v EU, za předpokladu že:

 • Minimální doba obchodování je 8 týdnů.
 • Dosáhli maximálně 30% propadu
 • Zisk na obchod by neměl být nižší než 3 pipů.

Pokud vás zajímají další informace o způsobu, jakým se hodnocení ZuluRank počítá, klikněte sem.

C) Obchodní platformy

Obchodníci si mohou k realizaci svých obchodů vybrat jednu z následujících platforem pro obchodování:

 1. ZuluTrade+

  V ZuluTrade+ mají jak demo obchodníci, tak obchodníci obchodující naživo k dispozici vyspělé rozhraní platformy pro obchodování s technickými grafy a indikátory a zároveň mohou pomocí vlastních skriptů ZuluScript vytvářet roboty pro obchodování. Přesněji řečeno, integrovaná platforma pro obchodování nabízí technické grafy (svíčky, OHLC, čáry), velkou škálu indikátorů (trendové, oscilátory, indikátory volatility, objem, indikátory Billa Williamse atd.), nástroje na kreslení čar/vkládání textu/objektů atd., a to vše v rámci účtu dodavatele signálů bez nutnosti další externí platformy. Protože jde o webovou aplikaci, je účet dodavatelů signálů chráněn pro případ potíží s konektivitou a dokáže spouštět nástroje EA bez potřeby serveru VPS. Další informace o vytváření skriptů ZuluScript najdete zde.

  ZuluTrading API

  Společně se ZuluTrade+ a ActTrader lze využívat také rozhraní API ZuluTrading. ZuluTrade nabízí své vlastní rozhraní API REST, které dodavatelům umožňuje odesílat obchody přímo na svůj účet z vlastního programu. Jinými slovy, namísto přihlášení k účtu dodavatele signálů a ručního otevírání, správy a ukončování obchodů mohou dodavatelů nakonfigurovat svůj vlastní algoritmus, který to bude dělat za ně. Přestože jsou k tomu nutné určité základní programovací dovednosti, pro nastavení rozhraní ZuluTrading API je k dispozici komplexní, podrobná příručka.

 2. Platforma MetaTrader 4 (MT4)

  S účtem dodavatele signálů lze propojit externí reálný nebo demo účet v platformě MT4. V takovém případě bude účet dodavatele signálů pouze pro čtení a jakékoli obchodování prováděné na účtu MT4 bude zkopírováno na účet ZuluTrade. Seznam brokerů kompatibilních s účtem dodavatelů signálů se nachází na kartě Nastavení účtu dodavatele signálů, případně jej získáte od oddělení podpory.

  ZuluTrade VPS

  ZuluTrade nabízí dodavatelům obchodujícím v platformě MT4 šanci na bezplatné hostování strategie prostřednictvím služby VPS společnosti ZuluTrade. ZuluTrade podporuje více než 60 brokerů bez potřeby stahovat platformu. Na účtu VPS bude předem nainstalován vámi zvolený klient MT4, ke kterému budete mít přístup z libovolného prohlížeče. Služba ZuluTrade VPS je dostupná pouze pro dodavatele signálů obchodující pomocí terminálů MT4. Počet dostupných VPS je omezený, proto dávejte pozor na tlačítko „Připojit k VPS“ na kartě Nastavení. Toto tlačítko se zobrazí, jakmile budou k dispozici volné VPS sloty. ZuluTrade VPS je prémiová služba a platí pro ni zásada poctivého používání. Pokud bude zjištěno, že je služba VPS jakýmkoli způsobem zneužívána, může být její využívání zrušeno. Mezi obvyklé příklady zneužití služby patří:

  • nekalé úmysly
  • ,
  • nízké nebo nadměrné využívání
  • ,
  • používání spustitelných souborů třetích stran, které narušují operační systém
  • ,
  • několik instancí klienta MT4 a nástrojů EA
  • ,
  • používání nad rámec prostředí ZuluTrade atd.

  Dále upozorňujeme, že jedna fyzická osoba může využívat jen jeden bezplatný ZuluTrade VPS.

D) Výkonnost, statistika a ukazatele

Při obchodování se výsledky a pozice dodavatele signálů na stránce Výkonnost služby ZuluTrade postupně mění, dodavatel se přesouvá v hodnocení výš nebo níž. Při výpočtu umístění dodavatelů signálu jsou zohledněny všechny jejich údaje a informace. Mezi rozhodující faktory pro hodnocení ZuluRank patří (upozorňujeme, že nejde o taxativní výčet):

 • Délka: Doba obchodování dodavatele signálů, zobrazuje se jako „Týdny".
 • Riziko: Kolik pozici lze otevřít najednou, zobrazuje se jako „Max. otevřených obchodů", požadovaná hodnota „NME" atd.
 • Propad: Kolik výkyvů ukazují historické výsledky dodavatele signálů.
 • Výkonnost: Celkový počet vydělaných pipů, průměrný počet pipů na obchod a další metrika.

Při sestavení žebříčku 2000 obchodníků bere evropská verze stránky výkonnosti v úvahu také dále uvedené faktory:

 • Minimální doba obchodování je 8 týdnů.
 • Dosáhli maximálně 30% propadu
 • Zisk na obchod by neměl být nižší než 3 pipů.

Pokud vás zajímají další informace o způsobu, jakým se hodnocení ZuluRank počítá, klikněte sem.

Stránka Výkonnost se aktualizuje několikrát denně s vývojem statistik obchodů a dodavatelů signálů. Stránka Výkonnost rovněž obsahuje vizuální ukazatele, které přívržencům pomáhají identifikovat určité vlastnosti dodavatele signálů. Nejběžnější jsou:

 • Dodavatel signálů používá reálný účet.
 • Dodavatel signálů používá demo účet a má reálný účet propojený se svým dodavatelem signálů
 • Dodavatel signálů odborného poradce MT4 Expert Advisor
 • Tento obchodník využívá službu ZuluTrade+ a používá roboty ZuluScript
 • Tento obchodník odesílá požadavky na obchody prostřednictvím rozhraní API ZuluTrading
 • Strategie tohoto obchodníka je v souladu s pravidlem FIFO a nepoužívá zajištění
 • Tento obchodník má průměrné hodnocení od uživatelů nejméně 4 hvězdičky!
 • Tento dodavatel obchoduje s korelujícími měnovými páry prostřednictvím přirozené zajišťovací strategie, která může vést k omezeným propadům
 • Tento dodavatel signálů často obchoduje v době vydání ekonomických zpráv!
 • Zulu Veteran – dodavatel signálů, který obchoduje se službou ZuluTrade déle než dva roky a je trvale vysoce hodnocen
 • Traders that have partially or fully verified their account.
 • Trading history from XX/XX/XX To XX/XX/XX has been imported to ZuluTrade

Aby se dodavatel signálů zobrazoval na stránce Výkonnost, musí nejprve uzavřít 1 obchod a v případě zobrazení na stránce Výkonnost pro Evropu je zároveň nutná obchodní aktivita po dobu nejméně 12 týdnů.

2. Platby

Traders’ compensation differs according to the Account Type of their Real Investors as well as the Trader's location in order to comply with local regulation.

 • Volume Based Compensation – Classic Accounts
 • Profit Sharing Compensation – Profit Sharing Accounts
 • Compensation for U.S. Investors and /or U.S. Traders
 • Compensation for Investors of Japanese Brokers

i. Volume Based Compensation Scheme

Traders earn 0.5 pips per standard lot (5$), for each closed trade executed in a Real Investor account under Classic Account Model. The 0.5 pip value depends on the lot size executed in the investor’s account, not in the trader’s. For example, the trader opens 1 standard lot and the investor receives 1 mini lot according to his/her settings, then the trader will get 0.5$. In case that the investor only opens a micro lot, then the trader will get 0.05$. Pip cost varies according to the currency pair traded, the type of account of the Investor etc.

ii. Profit Sharing Compensation Scheme

Traders get compensated on a monthly basis according to the profits they generate on their Real Investors under Profit Sharing Account Model.

Every time you generate a profitable monthly PnL to a Profit-Sharing Investor, you will be credited a 20% Performance Fee. This Fee will only apply for the amount above High Water Mark (“HWM”). HWM is the maximum profit made by the Trader and it is calculated on the 1st calendar day of each month since the Investor added the Trader to his portfolio.

For each profitable monthly PnL, the Trader will be compensated based on a 50% Payment-Reserve model. More specifically:

 • 50% of the Performance Fee charged is being credited in the Trader’s account
 • The same amount (50%) is requested from Reserve bucket. The amount that will be released and credited is limited to the reserved amount generated from previous periods.
 • 50% of the Performance Fee charged is added to the Trader’s Reserve Bucket for next periods.

Each Trader holds one Reserve Bucket for all his Profit Sharing Investors. The Reserve amount is updated on the 1st calendar day of each month based on the profits/losses generated on the Real Investor accounts from the Trader during the previous month.


Case 1: Profitable monthly PnL - Profit above HWM

Investor’s Monthly Performance Fee (20% of the Profit above High Water Mark) is split, as follows:

 • 50% is credited in the Trader’s account
 • 50% is credited from Reserve Bucket (if applicable - see the example below)
 • 50% is placed into the Trader’s Reserve Bucket for future release.
Case 2: Negative monthly PnL

In case of underperforming, the Reserve amount will be deducted by 20% of the generated losses.

Case3: Recovering Losses Period - Profit below HWM

In case of a Recovering Losses Period, the Performance Fee will not apply, yet the Trader’s reserve will be increased by 20% of the generated Profit.

For example:

In June, a Trader makes a profit of $1000 - This will be the HWM. The Investor will be charged 25% (20% for the trader, 5% for ZuluTrade) out of the accumulated profit ($1000): $1000 x 25% = $250

Based on the Payment-Reserve Scheme, the 20% for the Trader breaks as follows:

 • 50% of the Performance Fee paid by the Investor will be credited in the Trader’s account immediately: $200 x 50% = $100.
 • 50% of the Performance Fee paid by the Investor will be credited in the Trader’s account from the Reserve (in case there is available amount). In this example, there is no Reserve.
 • 50% of the Performance Fee paid by the Investor will be reserved in the Trader’s Reserve Bucket: $200 x 50% = $100.
Monthly Reserve Amount = $100

Total Reserve Amount = $100

In July, the Trader has a negative month (-$100) – HWM remains $1000.

 • Performance Fee will not apply for the Investor
 • The Trader’s Reserve amount will be deducted by 20% of the losing amount: -$100 x 20% = -$20.
Monthly Reserve Amount = -$20

New Total Reserve Amount = $80 (=$100 - $20)

In August, the Trader makes a profit of $500 – New HWM $1400

 • The first $100 is considered as Recovering Losses Amount (loss generated in July) and the Investor will not be charged any Performance Fee. However, the Trader’s Reserve amount will be refilled again with the amount of $20 (20% x $100).
 • Performance Fee will apply for the Investor, only for the $400 (amount above new HWM): $400 x 20% = $80.
  The Trader will now receive
  • 50% of the Investors' Performance Fee will be credited immediately: $80 x 50% = $40.
  • 50% of the Investors' Performance Fee will be credited from Total Reserve Amount reserved so far: $80 x 50% = $40
  • 50% of the Investors' Performance Fee will be added to Reserve Bucket: $80 x 50% = $40.
Monthly Reserve Amount = +$20 (from Recovering Loss Period) + $40 (placed into Reserve bucket) = $60

New Total Reserve Amount = $100 (=$80 + $20 + $40 - $40)


iii. Compensation for U.S. Clients

U.S. Investors

Traders will receive a $21 monthly commission for each U.S. Investor copying their strategies.

The monthly amount will be calculated on a pro-rata mode based on the Investor’s Subscription date, which is the date that the Investor added the Trader to his/her portfolio.

More specifically:

Example 1

Investor A purchases a monthly recurring subscription to the Trader on September 1.
For September, the Trader will receive the full commission amount of $21.

Example 2

Investor B purchases a monthly recurring subscription to the same Trader on September 15.
In this case, the Trader will be compensated in proportion to the Investor’s subscription date, thus, he/she will receive $10,50.

US Traders

ZuluTrade compensates US Traders by a variable monthly Subscription Fee. Monthly compensations for Traders can vary depending on the date they were added in the Investors accounts. The monthly Subscription Fee has been fixed to $21 per Investor. Example 1: Investor adds the Trader on September 1. For this month, the Trader will be credited the full amount of the Subscription Fee, which by default is $21. Example 2: Investor adds the Trader on September 15. For this month, the Trader will receive the Subscription Fee in proportion to the Investor’s registration date, which in this case is $10.5.

Please note that ZuluTrade has established a monitoring mechanism in order to detect violations. We regret to inform you that any compensation deriving from US Investors will be rejected if your strategy is not compliant with the aforementioned rules.

iv. Investors of Japanese Brokers

Compensation for Real Investor accounts of Japan based Brokers is 0.3 pips per lot executed, due to different trading conditions.

Z důvodu místních omezení jsou japonští rezidenti oprávněni si zaregistrovat účet dodavatele signálů ve službě ZuluTrade, nicméně jejich obchodování nebude generovat žádné příjmy.

AutoPay Service for Real Traders

Real Traders may select to receive their total outstanding commissions automatically in their Real Broker account at the 1st business day of each month.

To be eligible for the AutoPay Service, Traders must:

 • Operate on a Real trading account registered in a Broker participating in this Program.
 • Have completed the verification process by submitting a valid identification document as well as a proof of address.

Traders may enable the AutoPay service on the Revenue page of their account. On the 1st business day of each calendar month, they will be receiving automatically the accrued commissions of the previous month directly in their trading account. There are no minimum amount requirements nor fees apply if AutoPay is enabled.

Zvažte prosím také následující:

 • Před vyplacením peněžních prostředků musí ZuluTrade získat dostatečné důkazy o údajích dodavatele signálů – obvykle vyžadujeme platný průkaz s fotografií (pas, občanský průkaz, voličského průkazu vydaného vládou) a formální účet z nedávné doby uvádějící vaše jméno a celou aktuální adresu bydliště.
 • Před provedením plateb je nutné porovnat všechny obchody se zásadami dodržování pravidel obchodování a vybrat příslušné provize od spolupracujících brokerů. Přibližná doba zpracování platby od podání žádosti prostřednictvím našeho webu je 60 kalendářních dnů.
 • Před zpracováním žádosti o platbu je nutné mít na aktivním účtu minimální zůstatek ve výši 100 USD.
 • Ujistěte se, že údaje o vašem bankovním účtu, účtu PayPal a/nebo kartě ZuluTrade Mastercard jsou zadány správně, aby při platbě nedocházelo ke komplikacím.
 • Pokud byl váš účet z nějakého důvodu ukončen a vy máte k dispozici minimálně 100 USD, můžete o platbu požádat e-mailem zaslaným na adresu {0}.
 • ZuluTrade přísně dbá na bezpečí kapitálu jejích přívrženců a považuje je za nejvyšší prioritu. Dodavatelé signálů, kteří se při obchodování chovají nevhodně, a vystavují tak své přívržence vysokému riziku, budou proto řádně prošetřeni a v případě, že bude jejich chování shledáno jako nepatřičné, nebude jim odměna vyplacena.
 • Dodavatel signálů nemá nárok na odměnu za takový měsíc, ve kterém je jeho celkový měsíční výsledek v pipech záporný. Celkový měsíční výsledek dodavatele signálů zahrnuje nerealizovaný zisk nebo ztrátu vypočtené z ocenění jeho otevřených pozic na konci daného měsíce.
 • Upozorňujeme, že o platbu je nutné zažádat do 30 dnů od obdržení upozornění o ukončení. Žádosti o platbu obdržené po této lhůtě budou zamítnuty.
 • Účty s vysokými vklady může broker označit jako institucionální z důvodu nabídky nízkých spreadů. Odměna za tyto účty je 0.1 pipů za lot realizovaný na účtu reálně obchodujícího přívržence.
Nahoru

3. Zásady dodržování pravidel obchodování

Obchodování

Při obchodování z demo účtu je nutné, aby obchodní strategie dodržovala tato omezení:

 • V intervalu 24 hodin je možné odeslat přívržencům maximálně ve výši 100 pokynů typu market a 100 čekajících pokynů, dalším limitem je pak maximálně 5000 aktualizací signálů.
 • Aby se signál k vytvoření pokynu market nebo pokynu čekajícího na realizaci odeslal přívržencům, mělo by od posledního přijatého pokynu uplynout minimálně 5 sekund.
 • Maximální celkový počet povolených otevřených pokynů typu market a nezrealizovaných pokynů je omezen na 50

Upozorňujeme, že výše uvedená omezení se netýkají dodavatelů signálů obchodujících z reálného účtu.

Obchodování z terminálů MT4

Kromě výše uvedených zásad pro dodavatele signálů obchodujících prostřednictvím terminálů MT4 a mimo webové rozhraní služby ZuluTrade se rovněž očekává dodržování následujících pravidel:

 • Uzavírání jen částečného množství lotů není podporováno.
 • Smazání stop/limit pokynu prostřednictvím EA (aktualizace stop/limit pokynu z nenulové hodnoty na nulovou hodnotu prostřednictvím EA) není podporováno a související signály nebudou přeneseny přívržencům.
 • Podporujeme obchodování měnových párů, CFD, indexů, zlata a stříbra.
 • Jakákoli úprava obchodních záznamů a statistik platformy mt4 je přísně zakázána.
 • Uzavírání obchodů pomocí typu ukončení „Close by“ (Ukončit pokynem) není podporováno.

Nevhodné chování při obchodování

ZuluTrade přísně dbá na bezpečí kapitálu jejích přívrženců a považuje je za nejvyšší prioritu. Dodavatelé signálů, kteří se při obchodování chovají nevhodně, a vystavují tak své přívržence vysokému riziku, budou proto řádně prošetřeni a v případě, že bude jejich chování shledáno jako nepatřičné, nebude jim odměna vyplacena a nebudou moci dále využívat služeb ZuluTrade.

Aby nedocházelo k extrémním situacím, dodavatelé signálů jsou povinni dodržovat určité zásady, jejichž cílem je snížit riziko, například:

 • Maximální celkový propad (DD) dodavatele signálů by neměl přesáhnout jeho zisk v pipech. Toto pravidlo začne platit ve chvíli, kdy existují dostatečné záznamy o výsledcích dodavatele, například jakmile celkový výsledek překročí 1000 pipů.
 • Žádná pozice nesmí dosáhnou ztráty 700 pipů a víc. Pro zajištění ochrany přívržence je povinné používat stop loss na přiměřené hodnotě. Opatrné a krátkodobé používání stop lossu vám rovněž pomůže získat výhodnou pozici v našem systému hodnocení, případně tuto pozici i zlepšit. Používání vzdálených nebo nepoužívání žádných stop lossů není přiměřené obchodování.
 • ZuluTrade nepropaguje poměr ziskových obchodů blížící se 100 %. Jde o poměrně rizikovou strategii, jelikož naznačuje náchylnost k neobvykle vysokým propadům.

Upozorňujeme, že výše uvedené prahové hodnoty jsou v pipech a týkají se základních měnových párů. Pro exotické páry (XAU, XAG či CFD) předpokládejte ekvivalentní částky.

Obchodní hodiny

Mimo obchodní hodiny služby ZuluTrade nelze obchodovat. Trhy se otevírají v neděli 22:00 hod. UTC a zavírají v pátek ve 22:00 hod. UTC. V době letního času otevírají trhy v neděli ve 21:00 hod. UTC a zavírají v pátek 21:00 hod. UTC.

For CFD trading hours, click here.

CFD Symbol Contract size
(multiplier)
Margin % Trading hours (UTC) Break time (UTC)
INDICES ESP35 €1 2 Daily from 08:00 until 16:30 None
GER30 €1 2 Daily from 07:00 until 21:00 None
US30 €1 1 SUN 07:00 - FRI 21:00 Daily from 21:15 until 21:30
ITA40 €1 2 DAILY 08:00 - 16:40 None
JPN225 ¥100 1.5 SUN 00:00 - FRI 21:15 Daily from 21:15 until 00:00
NAS100 $1 1 SUN 23:00 - FRI 21:15 Daily from 21:15 until 21:30
SPX500 $10 1 SUN 23:00 - FRI 21:15 Daily from 21:15 until 21:30
SUI20 CHF 1 1.5 Daily from 07:00 until 16:25 None
AUS200 AUD 1 1.5 Daily from 23:50 until 21:00 (FRI 20:45) Daily from 06:30 until 07:10
FRA40 €1 1.5 Daily from 07:00 until 21:00 None
UK100 GBP 1 1.5 Daily from 08:00 until 21:00 None
EUSTX50 €1 2 Daily from 07:00 until 21:00 None
COMMODITIES USoil 100 b 3 SUN 23:00 - FRI 21:45 Daily from 22:00 until 22:45
UKoil 100 b 3 MON 01:00 - FRI 21:45 Daily from 22:15 until 00:00
UKoil 100 b 3 MON 01:00 - FRI 21:45 Daily from 22:15 until 00:00
XAU/USD 1 oz 1 SUN 23:00 - FRI 21:45 Daily from 22:00 until 23:00
XAC/USD 50 oz 1 SUN 23:00 - FRI 21:45 Daily from 22:00 until 23:00
XPD/USD 1 oz 1.5 SUN 23:00 - FRI 21:45 Daily from 22:00 until 23:00
Copper 1000 lbs 1.5 SUN 23:00 - FRI 21:45 Daily from 22:00 until 23:00
NCAS 1000 mmBtu 2 SUN 23:00 - FRI 21:45 Daily from 22:00 until 23:00
TREASURY Bund €100 1 Daily from 07:00 until 21:00 (FRI 20:45) None
Expiration Dates

Oil and Natural Gas have a monthly expiration (please see the table below). Open positions will be closed at bid/offer at 22:00 GMT* (21:45 on Fridays). The only consequence of this is that clients will realize any floating P/L at the time the position is closed. There are no rollovers for any oil contracts offered. Also all pending stop and limit orders that are associated with the expiring contract will be cancelled.

Expiration Dates
US Oil UK Oil NGAS
2016 19-Dec 28-Dec 27-Dec
2017 19-Jan 30-Jan 26-Jan
20-Feb 27-Feb 23-Feb
20-Mar 30-Mar 28-Mar
19-Apr 27-Apr 25-Apr
19-May 30-May 25-May
19-Jun 29-Jun 27-Jun
19-Jul 28-Jul 26-Jul
21-Aug 30-Aug 28-Aug
19-Sep 28-Sep 26-Sep
19-Oct 30-Oct 26-Oct
17-Nov 29-Nov 27-Nov
18-Dec 27-Dec 26-Dec

Treasury products have a quarterly expiration (please see the table below). Clients that hold an open position on the Expiration Date will be closed at our bid/offer at 21:00 GMT for BUND, the only consequence of this is the client will realize any floating P/L at the time it is closed. There are no rollovers for all Treasury contracts offered.

BUND Expiration Dates
2016 7-Dec
2017 7-Mar
7-Jun

Copper is the only metal that expires once every other month.

Copper Expiration Dates
2017 22 Feb
24 Apr
Nahoru

4. Doporučení pro účinné strategie

 • Strategie scalpingu se nedoporučuje.
  Díky kombinaci různých zásad obchodování, konfigurací a toků dat od různých brokerů, jejichž služby mohou mít vaši přívrženci předplacené, nedoporučujeme při odesílání signálů přívržencům používat strategii scalpingu. Tento postup často vede u různých brokerských účtů k velmi nekonzistentním výsledkům.
 • Obchodování při vydání závažných zpráv
  Mnohé brokerské firmy často dokonce zamítají obchodní signály podávané v době vyhlašování zpráv, které mají vliv na volatilitu trhu, což může vést k rozdílům v realizaci pokynů na všem účtu a na reálných účtech vašich přívrženců.
 • Obchodování s nerealistickými částkami virtuálních prostředků
  Pokud bude váš počáteční zůstatek extrémně vysoký nebo budete obchodovat velké množství lotů, pak kromě nerealistických výsledků nebude také žádný obchodník schopen postupovat podle vaší strategie.
 • Přesné popisy strategií
  Popis strategie musí být přesný a výstižný, aby vaši přívrženci věděli, co od vaší obchodní aktivity očekávat.
  Jelikož vaši přívrženci ZuluTrade nemají rádi nepředvídatelné obchodování, strategie, které nebudou v souladu s vaším skutečným obchodováním, budou odmítnuty, což se patřičně odrazí na vašem hodnocení ZuluRank.
 • Aktuální stav
  Váš současný stav by měl být vždy aktuální. Nezapomeňte, že přívrženci mohou požádat o jeho aktualizaci. V takovém případě obdržíte e-mail a bude se od vás očekávat, že svůj stav promptně aktualizujete. Trapné ticho není vůči přívržencům služby ZuluTrade přátelské, proto prosím nezapomeňte svůj stav vždy včas aktualizovat.
Nahoru

5. Platnost zastavena

K zastavení platnosti účtu dodavatele signálů dochází dvěma způsoby: dočasně jako varování, nebo trvale, tedy se zákazem využívat naše služby. Odpovědnost za následky způsobené zastavením platnosti účtu dodavatele signálu nese majitel daného účtu.

Dočasné pozastavení

Dodavatelé propojení s terminály MT4, kteří porušují Zásady dodržování interních pravidel, budou automaticky odpojeni z účtů MT4. Po provedení změny konfigurace své strategie podle důvodu pozastavení platnosti jejich účtu se mohou pokusit o nové připojení k účtu.

Trvalé zastavení platnosti

 • Neaktivní účty. Účet dodavatele signálů se považuje za neaktivní, pokud na něm po nějakou dobu neprobíhá žádná obchodní aktivita.
  1. Platnost všech účtů dodavatelů, které nejsou aktivní déle než 3 měsíce, bude trvale zastavena.
  2. U účtů dodavatelů propojených s terminály MT4 je povolené období nečinnosti omezeno na 1 měsíc.
 • Účty dodavatelů, jejichž platnost byla opakovaně dočasně pozastavena.
Nahoru