Portfolio Simulator

סימולציה חדשה  

:1
רווח
תשואה להשקעה
פעולות מסחר פתוחות
יתרה סופית
פעולות מסחר התקבלו
פעולות מסחר סגורות
העסקאות נסגרו ע"י מכת סטופ
העסקאות נסגרו ע"י מכת לימיט
ברוך הבא לסימולטור של התיק שלך.
אנא הוסף סוחרים בהמשך ולחץ על 'התחל סימולציה' כדי להתחיל.
הגדרות תיק
סוחר יח' לוט (מיני יח' לוט) משקל סיכון מקסימום יח' לוט פתוחות מקסימום עסקאות פתוחות מקסימום עסקאות פתוחות/ מטבע תפנית (Reverse) תחום (Limit) בלימה (Stop) קיזוז פעימות מעידה  
Trader Provider Name
     
לא בחרת אף סוחר עבור הסימולציה שלך. כדי להתחיל, עליך להוסיף ספק איתותים כלשהו באמצעות לחיצה על הלחצן "הוסף סוחרים".לא בחרת אף סוחר עבור הסימולציה שלך. כדי להתחיל, עליך להוסיף ספק איתותים כלשהו באמצעות לחיצה על הלחצן "הוסף סוחרים".לא בחרת אף סוחר עבור הסימולציה שלך. כדי להתחיל, עליך להוסיף ספק איתותים כלשהו באמצעות לחיצה על הלחצן "הוסף סוחרים".

על ידי שימוש בסימולציה של ZuluTrade את/ה מסכים/ה לכתב הוויתור.לתשומת לבך, כל ערכי הלוטים הם מיני יח' לוט.