Portfolio Simulator

Нова симулация  

:1
ПЕЧАЛБА
ROI
ОТВОРЕНИ ПОЗИЦИИ
КРАЙНО САЛДО
ПОЛУЧЕНИ ПОЗИЦИИ
ЗАТВОРЕНИ ПОЗИЦИИ
Позиции, затворени при достигане на стоп
Позиции, затворени при достигане на лимит
Добре дошли в Симулатора за портфолио.
Моля, добавете трейдърите по-долу и кликнете върху Start Simulation (Стартирайте симулацията), за да започнете изпълнението.
Настройки на портфолиото
Трейдър Лотове (Мини Лотове) Тегло на риска Макс. отвр. лотове Макс. отвр. позиции Макс. отвр. позиции/ Валута Ревърс Лимит Стоп Изместване на пипсове Слипидж  
Trader Provider Name
     
В този момент нямате никакви трейдъри, избрани за вашата симулация. За да започнете, трябва да добавите който и да е доставчик на сигнали, който решите, като кликнете върху бутона. „Add Traders“ (Добавяне на трейдъри).

Чрез използването на симулацията на ZuluTrade сте съгласни с отказа от отговорност.Моля, имайте предвид, че всички лот стойности са Мини Лотове.