Chính sách Bảo mật

Thông tin Cá nhân

Khi bạn đăng ký hoặc duy trì tài khoản Demo hoặc tài khoản Thực ZuluTrade, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân về bạn cho mục đích công việc; nhằm đánh giá nhu cầu tài chính của bạn để xử lý các yêu cầu và giao dịch của bạn, để thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm và cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng cho bạn. Bạn có thể chọn nội dung bạn nhận từ chúng tôi vào bất cứ thời điểm nào bằng cách truy cập tùy chọn thông báo trong tài khoản của bạn. Những thông tin như vậy có thể bao gồm:

  • Thông tin Ứng dụng - Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi về các ứng dụng và các biểu mẫu khác: Tên, địa chỉ, ngày sinh, số thẻ an sinh xã hội, nghề nghiệp, tài sản, và thu nhập của bạn.
  • Thông tin Giao dịch - Thông tin về giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc các thành viên của chúng tôi, cũng như thông tin liên quan đến liên lạc của chúng tôi với bạn. Ví dụ: số dư tài khoản, hoạt động kinh doanh, câu hỏi của bạn và trả lời của chúng tôi.
  • Thông tin xác nhận - Thông tin cần thiết để xác nhận căn cước của bạn như hộ chiếu hoặc bằng lái xe của bạn. Ví dụ: các thông tin lai lịch về bạn mà chúng tôi nhận được từ các báo cáo công cộng hoặc từ các thực thể khác không liên kết với ZuluTrade. Tổ chức Hoạt động Yêu Nước Mỹ yêu cầu chúng tôi thu thập thông tin và có hành động cần thiết để xác nhận căn cước của bạn.

Updated Privacy Policy compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR).

Công nghệ Bảo mật

ZuluTrade sử dụng Secure Socket Layer (SSL) công nghệ bảo mật để bảo vệ các thông tin bạn trình nộp. Công nghệ này bảo vệ Người dùng khỏi bị bất kỳ bên nào chặn thông tin ngoại trừ ZuluTrade trong khi truyền tải. Chúng tôi lỗ lực để đảm bảo trang web của mình được an toàn và đạt các tiêu chuẩn của ngành. Chúng tôi cũng sử dụng hệ thống bảo mật bổ sung như: tường lửa, hệ thống thẩm định quyền truy cập (ví dụ như mật khẩu và số thẻ căn cước cá nhân) và cơ chế kiểm soát truy cập để kiểm soát truy cập được ủy quyền vào hệ thống và dữ liệu.

Chia sẻ Thông tin Với các Hội viên của Chúng tôi

Được luật pháp hiện hành cho phép, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân như đã mô tả ở trên với các hội viên của mình vì mục đích kinh doanh; như phục vụ các tài khoản khách hàng và thông báo cho các khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ mới. Các hội viên của chúng tôi có thể bao gồm các công ty do ZuluTrade quản lý hoặc sở hữu, cũng như các công ty có quyền sở hữu trong công ty của chúng tôi. Thông tin mà chúng tôi chia sẻ với các hội viên có thể bao gồm bất kỳ thông tin nào được mô tả ở trên: tên, địa chỉ, thông tin tài khoản của bạn, vv... Các hội viên của chúng tôi giữ bảo mật thông tin của bạn theo cách mà ZuluTrade thực hiện theo Chính sách này.

Chia sẻ Thông tin Với các Bên thứ ba

Ngoại trừ những mục đích miêu tả trong Chính sách này, ZuluTrade không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3. Việc tiết lộ thông tin cho bên thứ 3 có thể bao gồm: chia sẻ những thông tin này với các công ty không phải là hội viên thực hiện dịch vụ hỗ trợ tài khoản của bạn hoặc hỗ trợ giao dịch của bạn với ZuluTrade; bao gồm các nhà tư vấn chuyên nghiệp, về pháp lý hoặc kế toán cho ZuluTrade. Các công ty không phải là hội viên hỗ trợ ZuluTrade cung cấp dịch vụ cho bạn được yêu cầu đảm bảo tính bảo mật của những thông tin này theo mức mà họ nhận được nó và chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong quá trình cung cấp các dịch vụ này và chỉ dùng cho mục đích mà ZuluTrade chỉ định. Có thể chúng tôi cũng tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ 3 theo yêu cầu của bạn hoặc theo sự đồng thuận rõ ràng của bạn. ZuluTrade sẽ không bán thông tin cá nhân của bạn.

Quy định về việc Tiết lộ Thông tin

Trong những trường hợp hạn chế, ZuluTrade có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba khi được cho phép, hoặc tuân thủ theo pháp luật và quy định. ZuluTrade có thể tiết lộ thông tin cá nhân để hợp tác với cơ quan chức năng, các cơ quan thực thi pháp luật, thực hiện theo các trát lệnh, hay theo yêu cầu chính thức khác, và để bảo vệ quyền hoặc tài sản của ZuluTrade khi cần thiết. Trừ trường hợp như mô tả trong Chính sách Bảo mật này, thông tin cá nhân của bạn sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác trừ khi chúng tôi miêu tả rõ cách thức sử dụng những thông tin đó tại thời điểm bạn tiết lộ cho chúng tôi hoặc chúng tôi có được sự cho phép của bạn.

Cookies

Intro

When you use our Website, ZuluTrade will use cookies to distinguish you from other users of our Website. This helps us provide you with a more relevant and effective experience, including presenting the Website according to your needs and preferences.

This Cookie Policy provides you with comprehensive information about the cookies we use and the way in which we use them. You should also read our Privacy Policy in conjunction with this Policy.

What is a cookie?

Cookies are small files of information that often include a unique identification number or value, which are stored on your computer’s hard drive as a result of you using our Website. Unless you have adjusted your browser setting so that it will refuse cookies, our system will issue cookies as soon as you visit our Website.

Cookies are frequently used on many websites on the internet and you can choose if and how a cookie will be accepted by changing your preferences and options in your browser. Some of our business partners (e.g. advertisers) use cookies on our Website. We have no access to, or control over, these cookies.

The cookies do not contain personally identifying information nor are they used to identify you. You may choose to disable the cookies. However, you will not be able to access several parts of our Website if you choose to disable the cookie acceptance on your browser.

How to delete and block cookies

You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. This may prevent you from taking full advantage of the website. For further information about disabling cookies, please refer to www.allaboutcookies.org

Your consent

By continuing to use our Website, you are agreeing to our placing cookies on your computer in order to analyze the way you use our Website. If you do not wish to accept cookies in connection with your use of this Website, you must stop using our Website.

The way in which we use cookies Session Cookies

We use session cookies for the following purposes:

To allow you to carry information across pages of our site and avoid having to re-enter information. Within registration to allow you to access stored information.

Cookies Policy

Persistent Cookies We use persistent cookies for the following purposes: To help us recognize you as a unique visitor (just a number) when you return to our website and to allow us to tailor content or advertisements to match your preferred interests or to avoid showing you the same adverts repeatedly. To compile anonymous, aggregated statistics that allow us to understand how users use our site and to help us improve the structure of our Website. To internally identify you by account name, name, email address, customer ID, currency and location (geographic and computer ID/IP address). Within research surveys to ensure you are not invited to complete a questionnaire too often or after you have already done so. Third Party Cookies Third parties serve cookies via this site. These are used for the following purposes:We use persistent cookies for the following purposes: To serve advertisements on our site and track whether these advertisements are clicked on by users. To control how often you are shown a particular advertisement. To tailor content to your preferences. To count the number of anonymous users of our site. For website usage analysis

Use of Web Beacons

Some of our Web pages may contain electronic images known as Web beacons (sometimes known as clear gifs) that allow us to count users who have visited these pages. Web beacons collect only limited information which including a cookie number, time and date of a page view, and a description of the page on which the Web beacon resides. We may also carry web beacons placed by third party advertisers. These beacons do not carry any personally identifiable information and are only used to track the effectiveness of a particular campaign.

If you wish to know more about cookies please consult the help menu on your web browser or visit independent information providers such as www.allaboutcookies.org.

If you have any questions regarding our privacy or security measures, please email support@zulutrade.com

Lựa chọn

Chúng tôi không yêu cầu bạn phải cung cấp tất cả các thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể sẽ hỏi. Tuy nhiên, việc bạn không cung cấp thông tin có thể làm cho chúng tôi không thể mở hoặc duy trì tài khoản của bạn hoặc cung cấp các dịch vụ cho bạn. Trong khi đó chúng tôi thực hiện mọi lỗ lực để đảm bảo rằng tất cả các thông tin chúng tôi có về bạn là chính xác, hoàn chỉnh và cập nhật, bạn có thể giúp chúng tôi đáng kể trong việc này bằng cách kịp thời thông báo cho chúng tôi nếu có bất kỳ thay đổi nào về thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn không muốn các thông tin cá nhân của bạn bị tiết lộ cho các bên thứ 3 như miêu tả trong Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail.