นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ข้อมูลส่วนตัว

เมื่อคุณสมัครหรือเข้าสู่บัญชีจำลองหรือบัญชีออนไลน์ ZuluTrade เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เพื่อประเมินความต้องการทางการเงินของคุณ เพื่อดำเนินการตามคำขอและรายการต่างๆ ของคุณ เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณอาจสนใจ และเพื่อให้บริการกับลูกค้าของเรา คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการรับอะไรจากเราเมื่อใดก็ได้ เพียงแค่เข้าไปตั้งตัวเลือกการแจ้งในบัญชีของคุณ ข้อมูลดังกล่าวงอาจรวมไปถึง:

  • ข้อมูลการใช้งาน - ข้อมูลที่คุณให้แก่เราบนแบบฟอร์มการใช้งานและอื่นๆ: ชื่อ, ที่อยู่, วันเดือนปีเกิด, หมายเลขประกันสังคม, อาชีพ, ทรัพย์สิน และรายได้
  • ข้อมูลการทำธุรกรรม - ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมข้องคุณกับเราหรือกิจการในเครือของเรา รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของเรากับคุณ ตัวอย่าง: ยอดดุลในบัญชี, กิจกรรมการซื้อขาย, การสอบถามข้อมูลของคุณ และการตอบสนองของเรา
  • ข้อมูลการยืนยัน - ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการยืนยันตัวตนของคุณ เช่น หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับรถ ตัวอย่าง: ข้อมูลเบื้องหลังที่เกี่ยวกับคุณที่เราได้รับจากระเบียนสาธารณะหรือจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ZuluTrade กฎหมาย USA Patriot Act ระบุให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลและดำเนินการที่จำเป็นเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ

อัพเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวให้สอดคล้องกับ ทั่วไประเบียบคุ้มครองข้อมูล (GDPR)

เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย

ZuluTrade ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส Secure Socket Layer (SSL) เพื่อปกป้องข้อมูลที่คุณส่ง เทคโนโลยีนี้ป้องกันข้อมูลของผู้ใช้งานจากการถูกโจรกรรมโดยผู้อื่นนอกจาก ZuluTrade ในระหว่างการส่งข้อมูล เราทำงานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์เของเรามีความปลอดภัยและตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เรายังใช้การป้องกันเพิ่มเติม: ไฟร์วอลล์, ระบบการตรวจสอบ (เช่น รหัสผ่านและหมายเลขประจำตัวส่วนบุคคล) และกลไกการควบคุมการเข้าถึงเพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบและข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต

แบ่งปันข้อมูลกับกิจการในเครือของเรา

ตามที่อนุญาตโดยกฎหมาย เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวตามที่อธิบายข้างต้นให้กับกิจการในเครือของเราเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ; เช่น การดูแลรักษาบัญชีของลูกค้า และการให้ข้อมูลกับลูกค้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ กิจการในเครือของเราอาจหมายถึงบริษัทที่ถูกควบคุมหรือครอบครองโดย ZuluTrade รวมถึงบริษัทที่มีความต้องการที่จะเข้ามาเป็นเจ้าของในบริษัทของเรา ข้อมูลที่เราแบ่งปันกับกิจการในเครืออาจรวมถึงข้อมูลชนิดใดๆ ตามที่อธิบายในขั้นต้น: ชื่อ, ที่อยู่, ข้อมูลบัญชีของคุณ และอื่นๆ กิจการในเครือของเราจะรักษาไว้ซื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณในขอบเขตเดียวกันกับ ZuluTrade ซึ่งเป็นไปตามนโยบายนี้

แบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สาม

ยกเว้นตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ในนโยบายนี้ ZuluTrade จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้แก่บุคคลที่สาม การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลที่สามอาจรวมถึง: การแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้ให้แก่บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในเครือที่ทำงานในการให้การสนับสนุนแก่บัญชีของคุณ หรืออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมของคุณกับ ZuluTrade; รวมทั้งบริษัทอื่นๆที่ให้คำแนะนำด้านในระดับมืออาชีพ ด้านกฎหมาย หรือด้านการบัญชี แก่ ZuluTrade บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในเครือที่ให้ความช่วยเหลือแก่ ZuluTrade ในการให้การบริการแก่คุณจะต้องรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าวตามขอบเขตที่พวกเขาได้รับ และใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเฉพาะสำหรับการบริการเหล่านี้เท่านั้นและเฉพาะสำหรับจุดประสงค์ที่ ZuluTrade กำหนด เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลที่สามเพื่อที่จะตอบสนองตามคำแนะนำหรือต้องการของคุณที่ได้รับความยินยอมจากคุณแล้ว ZuluTrade จะไม่ขายข้อมูลส่วนตัวของคุณ

การเปิดเผยข้อมูลตามกฎข้อบังคับ

ในบางสถานการณ์ ZuluTrade อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลที่สามตามที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมาย หรือเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับ ZuluTrade อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่กำกับดูแล หน่วยงานรักษากฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับหมายศาลหรือการร้องขออย่างเป็นทางการอื่นๆ และที่จำเป็นในการปกป้องสิทธิและกรรมสิทธิของ ZuluTrade ข้อยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะไม่ถูกใช้สำหรับจุดประสงค์อื่นใด นอกเสียจากเราจะระบุไว้อย่างเด่นชัดว่าข้อมูลนั้นๆจะถูกใช้ในตอนที่คุณเปิดเผยมันให้แก่เรา หรือว่าเราได้รับการอนุญาตจากคุณ

Cookies

Intro

When you use our Website, ZuluTrade will use cookies to distinguish you from other users of our Website. This helps us provide you with a more relevant and effective experience, including presenting the Website according to your needs and preferences.

This Cookie Policy provides you with comprehensive information about the cookies we use and the way in which we use them. You should also read our Privacy Policy in conjunction with this Policy.

What is a cookie?

Cookies are small files of information that often include a unique identification number or value, which are stored on your computer’s hard drive as a result of you using our Website. Unless you have adjusted your browser setting so that it will refuse cookies, our system will issue cookies as soon as you visit our Website.

Cookies are frequently used on many websites on the internet and you can choose if and how a cookie will be accepted by changing your preferences and options in your browser. Some of our business partners (e.g. advertisers) use cookies on our Website. We have no access to, or control over, these cookies.

The cookies do not contain personally identifying information nor are they used to identify you. You may choose to disable the cookies. However, you will not be able to access several parts of our Website if you choose to disable the cookie acceptance on your browser.

How to delete and block cookies

You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. This may prevent you from taking full advantage of the website. For further information about disabling cookies, please refer to www.allaboutcookies.org

Your consent

By continuing to use our Website, you are agreeing to our placing cookies on your computer in order to analyze the way you use our Website. If you do not wish to accept cookies in connection with your use of this Website, you must stop using our Website.

The way in which we use cookies Session Cookies

We use session cookies for the following purposes:

To allow you to carry information across pages of our site and avoid having to re-enter information. Within registration to allow you to access stored information.

Cookies Policy

Persistent Cookies We use persistent cookies for the following purposes: To help us recognize you as a unique visitor (just a number) when you return to our website and to allow us to tailor content or advertisements to match your preferred interests or to avoid showing you the same adverts repeatedly. To compile anonymous, aggregated statistics that allow us to understand how users use our site and to help us improve the structure of our Website. To internally identify you by account name, name, email address, customer ID, currency and location (geographic and computer ID/IP address). Within research surveys to ensure you are not invited to complete a questionnaire too often or after you have already done so. Third Party Cookies Third parties serve cookies via this site. These are used for the following purposes:We use persistent cookies for the following purposes: To serve advertisements on our site and track whether these advertisements are clicked on by users. To control how often you are shown a particular advertisement. To tailor content to your preferences. To count the number of anonymous users of our site. For website usage analysis

Use of Web Beacons

Some of our Web pages may contain electronic images known as Web beacons (sometimes known as clear gifs) that allow us to count users who have visited these pages. Web beacons collect only limited information which including a cookie number, time and date of a page view, and a description of the page on which the Web beacon resides. We may also carry web beacons placed by third party advertisers. These beacons do not carry any personally identifiable information and are only used to track the effectiveness of a particular campaign.

If you wish to know more about cookies please consult the help menu on your web browser or visit independent information providers such as www.allaboutcookies.org.

If you have any questions regarding our privacy or security measures, please email support@zulutrade.com

เลือกที่จะออก

คุณไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลส่วนตัวใดๆที่เราอาจร้องขอ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ทำตามอาจเป็นผลให้เราไม่สามารถเปิดหรือรักษาบัญชีของคุณหรือให้บริการแก่คุณได้ ในขณะที่เราพยายามอย่างที่สุดเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าข้อมูลทุกชนิดที่เรามีเกี่ยวกับคุณมีความถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย คุณสามารถช่วยเราในกรณีนี้อย่างมากโดยการแจ้งมาที่เราทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆของข้อมูลส่วนตัวของคุณเกิดขึ้น หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลที่สามตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้ กรุณาติดต่อเราผ่านทาง อีเมล์