Политика за поверителност

Лична информация

Когато кандидатствате за или поддържате реална или демо сметка в ZuluTrade, ние събираме лична информация за вас за бизнес цели, като например за да оценим финансовите ви нужди, да обработим вашите заявки и транзакции, да ви информираме за продуктите и услугите, които могат да бъдат от интерес за вас, и за да ви осигуряваме клиентско обслужване. Можете да изберете какво да получавате от нас във всеки един момент чрез достъп до опцията за уведомления в сметката ви. Тази информация може да включва:

  • Информация за кандидатстване - Информация, която ни предоставяте при кандидатстване и други форми: вашето име, адрес, дата на раждане, номер на социалната осигуровка, професия, активи и доходи.
  • Информация за транзакциите - информация за вашите транзакции с нас и с нашите партньори, както и информация за комуникацията ни с вас. Примери: салдата по сметките ви, дейността по търговия, вашите запитвания и нашите отговори.
  • Информация за проверка - информация, необходима, за да удостоверите самоличността си, като например паспорт или шофьорска книжка. Примери: обща информация за вас, която получаваме от публични регистри или от други лица, които не са свързани с ZuluTrade. Патриотичният закон на САЩ (USA Patriot Act) изисква от нас да съберем информация и да предприемем необходимите действия, за да удостоверим самоличността ви.

Updated Privacy Policy compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR).

Технологии за сигурност

ZuluTrade използва технология за криптиране Secure Socket Layer (слой със защитена връзка) (SSL) за защита на информацията, която предоставяте. Тази технология защитава потребителите от това информацията им да бъде засечена от лица, различни от ZuluTrade по време на изпращането й. Ние работим усилено, за да гарантираме, че уеб сайтовете ни са сигурни, и че отговарят на браншовите стандарти. Ние също така използваме и други предпазни мерки: защитни стени, системи за удостоверяване (например, пароли и лични идентификационни номера) и механизми за контрол на достъпа за контрол на неупълномощен достъп до системите и данните.

Споделяне на информация с нашите партньори

Както е разрешено от приложимите закони, можем да споделяме личната информация, описана по-горе, с нашите партньори за бизнес цели; като обслужване на клиентски сметки и информиране на клиентите за нови продукти и услуги. Нашите партньори могат да включват компании, контролирани или притежавани от ZuluTrade, както и компании, които имат собственост в нашата компания. Информацията, която споделяме с партньори, може да включва всяка информация, описана по-горе: вашето име, адрес, информация за сметката, и т.н. Нашите партньори поддържат конфиденциалността на вашата информация в същата степен като ZuluTrade в съответствие с тази политика.

Споделяне на информация с трети страни

С изключение на целите, описани в тази политика, ZuluTrade не разкрива лична информация на трети страни. Оповестяването на трета страна може да включва: споделяне на тази информация с несвързани компании, които извършват услуги за поддръжка на вашата сметка или улесняват вашите транзакции с ZuluTrade, включително и тези, които предоставят професионални, правни или счетоводни консултации на ZuluTrade. Несвързани компании, които подпомагат ZuluTrade при предоставянето на услуги за вас, са длъжни да пазят поверителността на такава информация до степента, до която са я получили, и да използват вашата лична информация само за предоставянето на тези услуги и само за целите, определени от ZuluTrade. Също е възможно да разкрием вашата лична информация на трети страни, за да изпълним вашите инструкции или в съответствие с вашето изрично съгласие. ZuluTrade няма да продава вашата лична информация.

Регулаторно разкриване на информация

При ограничени обстоятелства ZuluTrade може да се оповести личната ви информация към трета страна както е разрешено, или съобразено със съответните законодателни рамки и регулативи. ZuluTrade може да оповести лична информация, за да сътрудничи с регулаторни органи, съответни правоприлагащи агенции за да се съобрази с призовки или други официални изисквания за защита на правата или имущество ZuluTrade. Освен като е описано в тази декларация за поверителност, вашата лична информация няма да бъде използвана за никаква друга цел освен ако изрично не опишем по какъв начин това ще бъде изпълнено по време на вашето декларане на тази информация или ние поискаме изрично вашето разрешение.

Cookies

Intro

When you use our Website, ZuluTrade will use cookies to distinguish you from other users of our Website. This helps us provide you with a more relevant and effective experience, including presenting the Website according to your needs and preferences.

This Cookie Policy provides you with comprehensive information about the cookies we use and the way in which we use them. You should also read our Privacy Policy in conjunction with this Policy.

What is a cookie?

Cookies are small files of information that often include a unique identification number or value, which are stored on your computer’s hard drive as a result of you using our Website. Unless you have adjusted your browser setting so that it will refuse cookies, our system will issue cookies as soon as you visit our Website.

Cookies are frequently used on many websites on the internet and you can choose if and how a cookie will be accepted by changing your preferences and options in your browser. Some of our business partners (e.g. advertisers) use cookies on our Website. We have no access to, or control over, these cookies.

The cookies do not contain personally identifying information nor are they used to identify you. You may choose to disable the cookies. However, you will not be able to access several parts of our Website if you choose to disable the cookie acceptance on your browser.

How to delete and block cookies

You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. This may prevent you from taking full advantage of the website. For further information about disabling cookies, please refer to www.allaboutcookies.org

Your consent

By continuing to use our Website, you are agreeing to our placing cookies on your computer in order to analyze the way you use our Website. If you do not wish to accept cookies in connection with your use of this Website, you must stop using our Website.

The way in which we use cookies Session Cookies

We use session cookies for the following purposes:

To allow you to carry information across pages of our site and avoid having to re-enter information. Within registration to allow you to access stored information.

Cookies Policy

Persistent Cookies We use persistent cookies for the following purposes: To help us recognize you as a unique visitor (just a number) when you return to our website and to allow us to tailor content or advertisements to match your preferred interests or to avoid showing you the same adverts repeatedly. To compile anonymous, aggregated statistics that allow us to understand how users use our site and to help us improve the structure of our Website. To internally identify you by account name, name, email address, customer ID, currency and location (geographic and computer ID/IP address). Within research surveys to ensure you are not invited to complete a questionnaire too often or after you have already done so. Third Party Cookies Third parties serve cookies via this site. These are used for the following purposes:We use persistent cookies for the following purposes: To serve advertisements on our site and track whether these advertisements are clicked on by users. To control how often you are shown a particular advertisement. To tailor content to your preferences. To count the number of anonymous users of our site. For website usage analysis

Use of Web Beacons

Some of our Web pages may contain electronic images known as Web beacons (sometimes known as clear gifs) that allow us to count users who have visited these pages. Web beacons collect only limited information which including a cookie number, time and date of a page view, and a description of the page on which the Web beacon resides. We may also carry web beacons placed by third party advertisers. These beacons do not carry any personally identifiable information and are only used to track the effectiveness of a particular campaign.

If you wish to know more about cookies please consult the help menu on your web browser or visit independent information providers such as www.allaboutcookies.org.

If you have any questions regarding our privacy or security measures, please email support@zulutrade.com

Отказ

Вие не сте задължени да предоставяте никаква лична информация, която ние можем да поискаме. Въпреки това, неизпълнението на това изискване може да доведе до това, че няма да можем да открием или да поддържаме вашата сметката или да ви предоставяме услуги. Въпреки че полагаме всички усилия, за да гарантираме, че цялата информация, която съхраняваме за вас, е точна, пълна и актуална, можете да ни помогнете значително в това отношение, като своевременно ни уведомите, ако има някакви промени във вашата лична информация. Ако не искате вашата лична информация да бъде разкрита на трети лица, както е описано в тази политика, моля свържете се с нас по имейл.